وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
سلامت وسعادت جامعه به سعادت وپویایی نظام خانواده وابسته است وسلامت وتعادل وتعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط درون خانوادگی بین زن وشوهر , والدین وفرزندان بستگی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خاموش اما پرهیاهو   


سلامت وسعادت جامعه به سعادت وپویایی نظام خانواده وابسته است وسلامت وتعادل وتعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط "درون خانوادگی" بین زن وشوهر , والدین وفرزندان بستگی دارد.


خاموش اما پرهیاهو

هرقدر روابط بین همسران بهتر وسالمتر وپرجاذبه تر باشد , زندگی شیرین تر, مستحکم تر وباصفاتر میگردد وفرزندان پرنشاط وموفقی تربیت خواهند کرد.

 بنابراین بخش قابل توجهی از تبلور استعدادها وشکفته شدن توانمندیها ومسئولیت پذیری فرزندان در نتیجه ی یادگیری های  مشاهده ای در حریم خانواده ودرکنار والدین مهربان ودلسوز فراهم میگرددوبالعکس, هرگونه محرومیت ازروابط مطلوب ومنطقی والدین ویا جدایی زن وشوهر ازیکدیگر ودوری فرزندان از والدین ویایکی از آنها, زمینه اضطراب وافسردگی وعقب ماندگی فرهنگی وانحرافات اخلاقی وکجرویهای اجتماعی را هموار میسازد.

یکی از این بلاهای خانمان سوز که آفتی بر پیکر جوامع بشری است مسئله مواد مخدر واعتیاد میباشد که قدرت تفکر وخلاقیت وتوان وکوشش وسازندگی ودیگر فاکتورهای اجتماعی را از انسانها گرفته وبنیان خانواده واعتقاد وباورهای دینی آنها را درمعرض نابودی وازهم پاشیدگی قرار میدهد ومتاسفانه روز به روز هم رو به گسترش است.

امروزه مسئله اعتیاد به مواد و داروها چه به مواد مجاز و غیرمجاز، بصورت یك مشكل جهانی و فراگیر در آمده است،آمارهای منتشره ،از سوی سازمانهای بین المللی، مخصوص سازمان بهداشت جهانی، كمیته كنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسكو حاكی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است.بر هیچكس پوشیده نیست كه گسترش این روند تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی یك جامعه می زند و آن را از درون دچار فساد میكند و در نهایت به انحطاط می كشد.

علل وزمینه های اعتیاد:اما عللی كه در تحقیقات انجام شده بیشترین درصد را به خوداختصاص داده و عمده ترین علل اعتیاد به شمار می روند عبارتند از:1-معاشرت با دوستان معتاد 2-وجود عضو معتاد در خانواده 3-دردسترس بودن مواد 4-اختلافات ونابسامانی های خانوادگی 5-فقر اقتصادی 6-نداشتن سرگرمی وتفریحات سالم 7-بیماری های جسمانی 8-بیماریهای روانی 9-بیكاری 10-تجربه دنیای نشئه گی ناشی از لذت های آنی 11-تقلید 12-فقدان ایمان واراده وضعف باورها-معنویت واخلاقیات 13-كمبود مهر ومحبت 14-محرومیت ناشی از زندگی ماشینی امروز 15-وجود باندهای قاچاق و سیاستهای استعماری است. كه هر كدام بحث مفصلی را می طلبد.

راههای پیشگیری و درمان اعتیاد

بنابراین با توجه به اهمیت پیشگیری در باب اعتیاد اقدامات ذیل را نباید از نظر دور داشت:1-ابتدا جامعه را از لوث مواد مخدر افیونی و دخانی پاك كرد و مبارزه با قاچاقچیان را دنبال كرد.2-با بالابردن بینش و آگاهی مردم باید تنفر در مردم نسیت به مواد مخدر را ایجاد كرد و پایان وعاقبت معتادان و سرنوشت ماتمكده دردناكی كه داشته و دارند را به مردم نشان داد.3-وحرام بودن این مواد را طبق دستورات وقوانین حكومتی و از نظر دین وشریعت الهی گوشزد كرد.(هر چیز مضری که مخل آن جامعه باشد وتهدید بر کیان آن مملکت منتهی شود حکم شرعی دارد)4-معتقد ساختن مردم به انجام فرایض دینی وتقویت ایمان واعتقادات آنان برای رشد باورهای سالم وارتقاء اراده وعرق ملی 5-آگاهی بخشیدن مردم نسبت به زیان های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی ،فرهنگی.سیاسی و مسجد ومدرسه، بیمارستان و رادیو و تلویزیون وسایل خبری به طور هماهنگ به كار گرفته شوند.6-تاسیس و گزارش مراكز درمانی جهت درمان قربانیان مواد مخدر(البته چندین سال هست ایجاد شده که به انها نطارت عملی صورت گیرد )7-باید از كارخانه های داخلی شروع كرد.وقتی خودمان مثلا سیگار تولید می كنیم و آن را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می كنیم. چطور می توانیم از ممنوع كردن آن سخن به میان آوریم.8-باید تمام مسائل موجود كه سبب اعتیاد می شود ریشه كن نمود مثلا برای جوان بیكار كار فراهم كرد ، ایجاد امكانات رفاهی و تفریحی برای جوانان و… 

هر قدر كودكان و نوجوانان شاهد در گیریها و نزاعهای بیش از حد والدین خود قرار گیرند و هیچگونه محبتی را بین والدین احساس نكنند،به اعتیاد روی می آورند و هر قدر والدین رابطه انسانی و محبت آمیز داشته باشند و كودكان از لحاظ عاطفی و نوع روابط اعضای خانواده رضایت داشته باشند به همان میزان از گرایش به سوی اعتیاد روی گردان خواهند شد.

حال برای اینکه ریشه های این معضل اجتماعی را بهتر بیان کنیم به چند علت وعامل موثر میتوان اشاره کرد.:

الف: ارتباط بین انسجام خانواده و اعتیاد جوانان:

هر قدر كودكان و نوجوانان شاهد در گیریها و نزاعهای بیش از حد والدین خود قرار گیرند و هیچگونه محبتی را بین والدین احساس نكنند،به اعتیاد روی می آورند و هر قدر والدین رابطه انسانی و محبت آمیز داشته باشند و كودكان از لحاظ عاطفی و نوع روابط اعضای خانواده رضایت داشته باشند به همان میزان از گرایش به سوی اعتیاد روی گردان خواهند شد.

.ب: رابطه بین كم توجهی به نیازهای جوانان واعتیاد:

هر قدر نیازهای عاطفی ، جسمی و روانی جوانان از سوی والدین بر آورده شود و هماهنگ با سایر افراد جامعه بتوانند از امكانات رفاهی و مالی و غیره برخوردار باشند. از گرایش آنان به اعتیاد مواد مخدرجلوگیری خواهد نمود.بنابراین در صورتیكه والدین به نیازهای كودكان در مراحل اولیه توجه نكنند و به آنها اهمیت ندهند،در گرایش آنها به اعتیاد تأثیر مثبت خواهند گذاشت.

ج: ارتباط بین میزان در آمد و وضعیت  اقتصادی با اعتیاد:

خاموش اما پرهیاهو

اگر خانواده های كودكان از وضعیت اقتصادی ضعیفی بر خوردار باشند. دچار مشكلات فراوانی در جهت ادامه تحصیل و شغل و غیره می شوند.بنابراین بعضی از جوانان در اثر این مشكلات به اعتیاد روی می آورند. به همان اندازه اگر وضعیت اقتصادی خانواده مطلوب باشد و نیازهای مالی جوانان از سوی والدین بر آورده شود ، روحیه گریز از اعتیاد در آنها افزایش می یابد.

پس وضعیت اقتصادی خانواده ها در روی آوردن كودكان به اعتیاد مؤثر است.

د: ارتباط بین سطح سواد والدین و اعتیاد جوانان:

بالا رفتن سطح سواد و آگاهی والدین از مسائل و مشكلات فرزندانشان در جلو گیری از اعتیاد مؤثر است.

خلاصه این كه اعتیاد علامت یك بیماری است ناشی از تضادها و بی عدالتی ها ،وموضوع مواد مخدر كلاف سردرگمی است كه گره های كور آن به آسانی و آرامی گشوده نخواهد شد موضوع اعتیاد باید لابه لای مجموعه ای از مسایل داخلی وخارجی، عاطفی وفرهنگی وخانوادگی و اجتماعی در جامعه مورد بررسی قرار گیرد، نه دور میزهای چای و شیرینی و در سمینار های تشریفاتی كه در موسسات تحقیقی ومراكز پژوهشی و غیره مطرح می شود. در آخر به این امیدیم كه بتوانیم علفهای هرز اعتیاد و وابستگی های دارویی در جوامع انسانی را بخشكانیم

فرآوری: زهرا تعالی

بخش اجتماعی تبیان


منابع:

1-سایت مغان- بهروز فتاحی

2-سایت ترکمن مدیکال.

لینک های مرتبط

اعتیاد ؛ جرم یا بیماری

بلای هستی سوز !

علل و زمینه های گرایش به اعتیاد و راه های پیشگیری از آن

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین