تبیان، دستیار زندگی
جریانهای ادبی معاصر فرانسه ، موسوم به " رمان نو و ادبیات مهاجرت " در برنامه " گفتگو با ادبیات " رادیو فرهنگ بررسی می شود . در برنامه این هفته " گفتگو با ادبیات " ( ویژه ادبیات داستانی ) طی سه شب متوالی ، جریانات ادبی معاصر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرور ادبیات معاصر فرانسه در رادیو فرهنگ

جریانهای ادبی معاصر فرانسه ، موسوم به " رمان نو و ادبیات مهاجرت " در برنامه " گفتگو با ادبیات " رادیو فرهنگ بررسی می شود .

در برنامه این هفته " گفتگو با ادبیات " ( ویژه ادبیات داستانی ) طی سه شب متوالی ، جریانات ادبی معاصر فرانسه ، به ویژه مباحث " رمان نو " و " ادبیات مهاجرت " مورد بحث و نظر قرار می گیرد .

در بخش " رمان نو " که روز سه شنبه و چهارشنبه پخش می شود ، از نویسندگان و نظریه پردازانی چون آلن روب گریه و ناتالی ساروت یاد می شود .

روز پنج شنبه نیز ادبیات مهاجرت این کشور و نویسندگان مهاجری چون آندره مکین و طاهر بن جلون از سوی کارشناس برنامه نقد و بررسی خواهد شد . میهمان و کارشناس این هفته " گفتگو با ادبیات " آرش نقیبیان از نویسندگان و منتقدان مطبوعاتی است .

برنامه " گفتگو با ادبیات " که در سه روز اول هفته به شعر اختصاص دارد ، هر هفته سه شنبه تا پنج شنبه ها به سردبیری محسن حکیم معانی و تهیه کنندگی مژگان سهرابی ، مبحث ادبیات داستانی را پیگیری می کند .

این برنامه هر شب از ساعت 30/21 از رادیو فرهنگ پخش می شود .