تبیان، دستیار زندگی
عه تلویزیونى «چاق و لاغر» از تولید این برنامه در خردادماه 85 خبر داد و گفت: آنها در سرى جدید همچنان از رئیس بزرگ حساب مى برند. آزادان در عین حال یاد آور شد: چاق و لاغر در سرى جدید نیز كارآگاه باقى مى مانند كه به حل موردهاى پل...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرى جدید چاق و لاغر

تهیه كننده مجموعه تلویزیونى «چاق و لاغر» از تولید این برنامه در خردادماه 85 خبر داد و گفت:

آنها در سرى جدید همچنان از رئیس بزرگ حساب مى برند.

آزادان در عین حال یاد آور شد: چاق و لاغر در سرى جدید نیز كارآگاه باقى مى مانند كه به حل موردهاى پلیسى مشغولند. على اصغر آزادان تهیه كننده با اعلام اینكه مراحل برآورد و تصویب متن در شبكه دو سیما انجام شده است، خاطرنشان كرد: نگارش متن ها به چندین نویسنده سپرده شده است،

تا از بین آنها بهترین متن را انتخاب كنیم. وى با بیان این كه حضور هیچ نویسنده اى در سرى جدید «چاق و لاغر» به قطعیت نرسیده است، از نام نویسنده این برنامه خوددارى كرد.

آزادان در عین حال به ایسنا گفت: امیدواریم بتوانیم عوامل قبلى سریال «چاق و لاغر» را مجدداً گرد هم بیاوریم. تهیه كننده این برنامه همچنین با بیان اینكه عروسك هاى «چاق و لاغر» در سرى جدید نیز همان قیافه قبل را خواهند داشت، ادامه داد:

با توجه به تحول و پیشرفتى كه در فاصله زمانى سرى گذشته و سرى جدید این برنامه در عرصه عروسك سازى رخ داده است، سعى خواهیم كرد با استفاده از شیوه هاى كامپیوترى و تكنولوژى جدید عروسك ها را طراحى كنیم.

سرى جدید مجموعه عروسكى «چاق و لاغر» در قالب 26 قسمت 26 دقیقه اى در گروه كودك و نوجوان شبكه دو تولید مى شود.