تبیان، دستیار زندگی
خانواده پایه و اساس شکل گیری هر جامعه ای است. در صورت هرگونه تغییر و تحول در نهاد خانواده, بالطبع شاهد تغییراتی در جامعه خواهیم بود. افزایش سن ازدواج دختران و بروز پدیده تجرد قطعی در بین آنان, از زمره این تحولات است که باعث بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی مت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زنگ خطری برای همه


خانواده پایه و اساس شکل گیری هر جامعه ای است. در صورت هرگونه تغییر و تحول در نهاد خانواده, بالطبع شاهد تغییراتی در جامعه خواهیم بود. افزایش سن ازدواج دختران و بروز پدیده تجرد قطعی در بین آنان, از زمره این تحولات است که باعث بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی متعددی در سطح جامعه شده است .


خانواده

در حال حاضر جوانان با مسائل مختلفی روبه رو هستند؛ مسائل و مشکلاتی که جوانان را احاطه کرده است باعث شده سن ازدواج در کشور افزایش یابد واین زنگ خطری برای  خانواده ها ودولت است، که هر چه زودتر باید جلوی این مشکل به ظاهر سطحی که در باطن بسیارخطرناک می باشد را بگیرند.

ازدواج، پیمان مقدسی است كه در آن زن و مرد بر اساس یك تعهد قانونی، شرعی و عاطفی پیمان می‌بندند تا با تشكیل خانواده و در یك زندگی مشترك، نیازهای همدیگر را تأمین كنند. ازدواج راهی است که از طریق آن نیازهای عاطفی و غرایز جنسی افراد به صورت مشروع ارضاء و برآورده می گردد.از طریق انجام ازدواج های شایسته، نسل فردا به دنیا می آید و با ارزش ها و اخلاقیات و آداب و رسوم جامعه آشنا می گردد، میراث فرهنگی جامعه را تحویل گرفته و به خوبی به نسل بعد از خود می سپارد .ازدواج از نقطه نظر اخلاقی، علمی و اجتماعی می تواند موثر واقع شود و تقریباً همه ی ادیان دینی با دیده ی احترام و تحسین به آن نگریسته و دارای فواید فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و .. می باشد.

عدم اقدام به ازدواج در سنین مقرر و عرفی نه تنها موجب پیدایش مشکلات عدیده می گردد بلکه عوارض روحی و روانی را نیز به دنبال دارد.

نیاز جنسی، بخش جدایی ناپذیر ماهیت زیستی، روانی و اجتماعی آدمی را تشکیل می دهد و روشن است که کیفیت ارضای این نیاز نقش بسیار مهمی در سلامت و بهداشت روانی فرد و جامعه دارد. بر اساس آموزه های دینی، اگر این نیاز به صورت شرعی و معقول (ازدواج) و در زمان مناسب ارضا شود باعث آرامش خاطر، رشد شخصیت و نیز استمرار حیات بشر می شود و اگر امکان ارضای صحیح آن فراهم نیاید به صورت انحرافات جنسی و بی بند و باری های اخلاقی نمودار خواهد شد.

پدیده افزایش سن ازدواج و در ادامه بروز تجرد قطعی باعث اختلال در كاركرد طبیعی نهاد خانواده شده و به دنبال این امر به طور طبیعی شاهد وجود نابسامانی‌هایی در سطح جامعه خواهیم بود. نابسامانی‌هایی چون شیوع انواع فسادهای اجتماعی،‌ بحران میل جنسی، فرار دختران و ...

زمان ازدواج و تشکیل خانواده از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد. توسعه و نوسازی در دنیای جدید با تغییر سریع و قابل توجه شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد, تغییر در زمان ازدواج و تأخیر آن را موجب شده است.

مسئله مشکلات و موانع ازدواج از یک سو و آرزوها، ایده آل ها و تصویری که دختران و پسران از آینده و زندگی مشترک خود دارند از سوی دیگر موجب گردیده که جوانان به آسانی تن به ازدواج ندهند. از جمله مهم ترین مشکلات جوانان در امر ازدواج نداشتن شغل مناسب برای پسران، نداشتن مسکن، نگاه مادی‌گرایانه دختران، مصرف گرایی ، تجمل گرایی ، افزایش توقعات و تشریفات ازدواج،رشد بی پایان میزان مهریه و تاثیر آن بر منزلت اجتماعی ، مشکلات مالی و نداشتن جهیزیه ، ادامه تحصیل ، نیافتن همسر ایده آل از نظر اخلاقی و مواردی از این قبیل که باعث افزایش سن ازدواج و در ادامه بروز تجرد قطعی و درنهایت باعث اختلال در کارکرد طبیعی نهاد خانواده شده است و به دنبال این امر به طور طبیعی شاهد وجود نابسامانی هایی در سطح جامعه خواهیم بود .

حذف واحد تنظیم خانواده در دانشگاه

شاید برخی بر این عقیده باشند که پدیده ی اجتماعی تأخیر در سن ازدواج، دارای کارکردهای مناسبی همچون فرصت بیشتر برای ادامه تحصیل دختران ، اشتغال در بیرون از منزل و...باشد ، اما باید توجه داشت که این نتایج مثبت آن قدر چشمگیر و اساسی نیست که بتواند تبعات منفی فراوان ناشی از افزایش سن ازدواج را توجیه کند . از طرفی، نباید از نظر دور داشت كه پدیده افزایش سن ازدواج و در ادامه بروز تجرد قطعی باعث اختلال در كاركرد طبیعی نهاد خانواده شده و به دنبال این امر به¬طور طبیعی شاهد وجود نابسامانی‌هایی در سطح جامعه خواهیم بود. نابسامانی‌هایی چون شیوع انواع فسادهای اجتماعی،‌ بحران میل جنسی، فرار دختران و ... .

در دوره نوجوانی و جوانی نقش گروه دوستان در جذب جوانان به كارهای خلاف بسیار مهم می باشد،به طوری كه جوانان تحت تأثیر ‏دوستان و خواسته هایشان یا به خاطر احساس تعلق به یك گروه و نگرانی از طرد شدن توسط آنها حاضرند ‏هركاری بكنند . اگر جوانان  فرصت ازدواج را از دست بدهند ‏جذب معاشرت هایی می شوند كه خیلی از آنها می تواند زمینه ساز مشكلات احساسی و عاطفی برای آنها ‏باشد و بیشتر جذب لذت های كوتاه مدت و آنی می شود و در این ‏میان امكان معاشرت ها و گردهمایی هایی برای او فراهم می شود كه زمینه را برای ‏روابط نامناسب اجتماعی و پس از آن مشغولیت هایی چون مواد مخدر و ... گسترش خواهد داد .

میان افزایش سن ازدواج و كاهش سن جرم در یك جامعه رابطه‌ای معنادار وجود دارد كه در كوتاه‌مدت آشكار می‌شود. انواع مختلف فحشا، بی‌بندوباری، تجاوز به عنف و ... با افزایش سن ازدواج رابطه‌ای مستقیم و قابل پیش‌بینی دارند

در این میان عدم ازدواج به موقع به نوبه خود باعث انواع انحرافات و بی بند و باری های اخلاقی در جامعه و به ویژه در بین جوانان شده است.تاثیر افزایش سن ازدواج در انحرافات اخلاقی جوانان به قدری وسیع و گسترده است که گرچه نمی توان همه انحرافات اخلاقی و بی بند و باری های جنسی جوانان را ناشی از افزایش سن ازدواج دانست اما به یقین بخش عمده ای از انحرافات اخلاقی جوانان ریشه در این مسئله دارد. بنابراین باوجود روابط آزاد بین دختر و پسر امکان بهره گیری جنسی از طریق غیر ازدواج بدون پذیرش مسئولیت های سنگین ازدواج برای فرد فراهم شده و فرد مجرد دیگر لزومی به ازدواج نمی بیندو این مسئله خود یکی از عوامل افزایش سن ازدواج و سن تجرد قطعی است

هم چنین با افزایش متوسط سن ازدواج جوانان، سن جرایمی مانند فحشاء ، نزاع های خیابانی ، ‏سرقت ، فرار از خانه ، مزاحمت و سایر آسیبهای اجتماعی و نیز تعداد و سابقه مجرمین كم سن و سال نیز ‏افزایش می یابد .به عبارت دیگر میان افزایش سن ازدواج و كاهش سن جرم در یك جامعه رابطه‌ای معنادار وجود دارد كه در كوتاه‌مدت آشكار می‌شود. انواع مختلف فحشا، بی‌بندوباری، تجاوز به عنف و ... با افزایش سن ازدواج رابطه‌ای مستقیم و قابل پیش‌بینی دارند. علاوه بر آن جنایت، قتل، دعواهای خیابانی و خانوادگی، دزدی، اوباشگری، مزاحمت، روابط نامتعارف و خشن، فرار از خانه و... نیز با افزایش سن تاهل بیشتر می‌شوند و در بلندمدت آسیب‌های بزرگ اجتماعی را دامن می‌زنند.

فرآوری : فاطمه برادران

بخش اجتماعی


منابع : سایت تابناک ، جهان نیوز

لینک مرتبط  :

 تسهیل ازدواج جوانان پس از5سال 

 ماهواره در رشد زندگی مجردی موثر است