تبیان، دستیار زندگی
هی فكر می‌كنم، هی فكر می‌كنم، این آدم علاوه بر ایمان یك چیز دیگر هم دارد كه بقیه ندارند؟ و آن... فقط كمی اعتماد به نفس است!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دختری که میدرخشد اما رنگ ندارد

دور شدن از حجاب چرا و به چه علت؟

بعد از مدت ها اتوبوس های تندرو BRT امروز صبح میزبان قدوم مبارك ما بود.

و بعد از مدت ها BRT خلوت بود و ما نشستیم و پسر بازیگوشمان نبود و اجازه یافتیم بیاندیشیم.

بعد از مدت ها از پشت شیشه‌ی BRT مغازه‌های هفت حوض را چهار چشمی نگاه نكردیم .

اما هر از گاهی دختری در بی آرتی با لب های نارنجی جیغ - به چشمم می‌خورد.

زنی با روسری آب رفته

پیرزنی با كفش پاشنه هفت سانتی

دختر جوانی با آن چهره ی زیبا اما ناخن هایش

تا چشم آدم به ناخن هایش می‌افتد

حجاب

باید آدم چشم هایش را دو دستی حفظ كند كه مبادا با آنها كور شود .

جالب است!

میان این همه رنگ و لعاب و ..

در میان اندیشه مان

چشم آدم به دختری می افتد كه رنگ ندارد، اما بیشتر میدرخشد.

هی فكر می‌كنم، هی فكر می‌كنم،

این آدم علاوه بر ایمان یك چیز دیگر هم دارد كه بقیه ندارند؟

و آن...

فقط كمی اعتماد به نفس است!

این حجاب و متانت افتخار دارد.

آفرین به تو زن با حجاب مسلمان ایرانی

شما فكر می‌كنید یه زن محجبه دیگر چه دارد؟ و یك زن بد حجاب چه كم دارد؟


باشگاه کاربران تبیان – ارسالی از تبلاگ گروهی مادران مذهبی