تبیان، دستیار زندگی
سمّ مُهلک مصرف‌گرایی
سمّ مُهلک مصرف‌گرایی
سمّ مُهلک مصرف‌گرایی
مصرف‌گرایی به نوعی رفتار از سوی انسان‌ها گفته می‌شود که افراد در آن به خرید کالا و خدمات بیشتر و همچنین مصرف هر چه بیشتر سوق داده می‌شوند. این رفتار که می‌تواند علل مختلفی داشته باشد در برخی از جوامع از جمله جامعه ایران نهادینه شده و در حال گسترش است. فرهنگ مصرف‌گرایی می‌تواند از طرق مختلف در یک جامعه وارد شده و بر سبک زندگی مردم اثر بگذارد. مصرف‌گرایی می‌تواند برای برخی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان منافعی را به دنبال داشته باشد به همین علت معمولا تبلیغ کنندگان مصرف‌گرایی در جوامع این افراد هستند. البته این رفتار اسراف‌گونه می‌تواند مشکلات متعددی برای یک جامعه به‌وجود آورد که معضل ازدواج‌های پر هزینه در ایران یکی از آثار مصرف‌گرایی است. تبیان مطالبی را در این مورد گردآوری کرده که دعوت به مطالعه در زیر می‌نماید.
ژورنالی از آخرین مدهای جوانی (ویژه نامه)
ژورنالی از آخرین مدهای جوانی (ویژه نامه)
ژورنالی از آخرین مدهای جوانی (ویژه نامه)
بارها افرادی را دیده‌ایم با ابروهای تیغ زده، موهای سیخ سیخی، شلوارها و بلوزهای تنگ با مارک‌ها و شکل‌های عجیب، شال‌هایی كه فقط وسط سر را می‌پوشانند. سخنی كه آن‌ها می گویند این است كه مُد است. به راستی به چه قیمتی؟ لگدمال شدن هویت؟
ژورنالی از آخرین مدهای جوانی (کلیپ های ویژه)
ژورنالی از آخرین مدهای جوانی (کلیپ های ویژه)
ژورنالی از آخرین مدهای جوانی (کلیپ های ویژه)
بارها افرادی را دیده‌ایم با ابروهای تیغ زده، موهای سیخ سیخی، شلوارها و بلوزهای تنگ با مارک‌ها و شکل‌های عجیب، شال‌هایی كه فقط وسط سر را می‌پوشانند. سخنی كه آن‌ها می گویند این است كه مُد است. به راستی به چه قیمتی؟ لگدمال شدن هویت؟