تبیان، دستیار زندگی
گشت زنی در فضای مجازی
گشت زنی در فضای مجازی
گشت زنی در فضای مجازی
اکنون شرایط به گونه ایست که وسیله های ارتبط جمعی، به عضوی از خانواده برای افراد تبدیل شده اند و جایگاه خاصی در جهت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی درهر جامعه ای، دارند. ابزاری که به افراد جامعه کمک می کنند تا با آگاهی و اطلاعات بیشتری حرکت کنند. ابزاری که بر
وقتی خانه ها به خوابگاه های شبانه تبدیل می شوند!!!
وقتی خانه ها به خوابگاه های شبانه تبدیل می شوند!!!
وقتی خانه ها به خوابگاه های شبانه تبدیل می شوند!!!
ظهور و توسعه وسایل ارتباط جمعی، خصوصا در سالهای اخیر، موفق شد تا جهش های خیره کننده ای را در عرصه های زندگی افراد ایجاد کند. اولین اتفاق این بود که فرصتی فراهم شد تا مردم در سرتاسر زمین خاکی، بتوانند داشته های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. به این تر
توشه راه کرب و بلا
توشه راه کرب و بلا
توشه راه کرب و بلا
شاید شما امسال برای نخستین بار در پیاده روی اربعین شركت می كنید، اما کاملا ندانید كه چه لوازمی را باید به همراه داشته باشید و یا در موكب ها و هیئت های میان راه چه خدماتی ارائه می شود و... پاسخ همه پرسش ها را می توانید اینجا پیدا کنید...
عصر آدم های مصرفی
عصر آدم های مصرفی
عصر آدم های مصرفی
بنابر این در جوامع کم رشد سه ساخت اساسی قدرت، یعنی کنترل تکنولوژی، کنترل منابع مالی و کنترل وسایل ارتباطات و نشر عقاید در اختیار شرکت‌های جهانی است