تبیان، دستیار زندگی
هجوم باج افزارها به اندورید
هجوم باج افزارها به اندورید
هجوم باج افزارها به اندورید
باتوجه به گسترش دامنه ی فعالیت های هکرها در فضای مجازی، امروزه امنیت در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا شرکت امنیتی مک آفی (McAfee) که عمده فعالیت آن مبارزه با انواع ویروس ها می باشد اقدام به بررسی این مهم در حیطه ی تلفن های هوشمند به
زبان سحرآمیز رسانه!
زبان سحرآمیز رسانه!
زبان سحرآمیز رسانه!
در دنیایی زندگی می‌کنیم که 6.8 میلیارد نفر جمعیت دارد و 4.5 میلیارد ایستگاه رادیویی دارد، 3.5 میلیارد رسانه تلویزیونی دارد، 2.5 میلیارد تلفن همراه و 2 میلیارد کامپیوتر دارد که به طور وسیعی در اختیار کاربران حرفه ای و غیر حرفه ای( آگاه و نا آگاه) در سرتاس