تبیان، دستیار زندگی
فروش گوشی‌های وارداتی با ارز 4200 تومانی در 2 فاکتور
فروش گوشی‌های وارداتی با ارز 4200 تومانی در 2 فاکتور
فروش گوشی‌های وارداتی با ارز 4200 تومانی در 2 فاکتور
گران فروشان و محتکران بازار موبایل که اکنون زیر ذره‌بین تعزیرات قرار دارند پس از ارایه قیمت‌ دروغ و نمایش صف فروش برای فرار از جریمه، امروز در تازه‌ترین شگرد، مبلغ گوشی را با 2 بار کشیدن کارت دریافت می‌کنند.