تبیان، دستیار زندگی
آه سینه سوزان ترانه می سازم چو نی ز مایه جان این فسانه می سازم به غمگساری یاران چو شمع می سوزم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شعر رهبر انقلاب در مورد شلمچه

شعر رهبر انقلاب در مورد شلمچه

ز آه سینه سوزان ترانه می سازم

چو نی ز مایه جان این فسانه می سازم

به غمگساری یاران چو شمع می سوزم

برای اشک دمادم بهانه می سازم

پر نسیم به  خوناب اشک می شویم

پیامی از دل خونین روانه می سازم

نمی کنم دل از این عرصه شقایق فام

کنار لاله  رخان   آشیانه  می  سازم

در آستان به خون خفتگان وادی عشق

برون ز عالم اسباب ، خانه می سازم

چو شمع بر سر هر کشته می گذارم جان

ز یک  شراره  هزاران زبانه  می سازم

ز پاره های دل من شلمچه رنگین است

سخن  چو بلبل از  آن عاشقانه  می سازم

سر و تن و دل و جان را به خاک می فکنم

برای قبر تو چندین  نشانه  می سازم

كشم به لجه شوریدگی بساط «امین»

كنون كه رخت سفر چون كرانه می سازم

بخش فرهنگ پایداری تبیان