تبیان، دستیار زندگی
یكی از قوانین عامّ عالم طبیعت قانون علّت و معلول یا اثر و مؤثر و یا به عبارت دیگر قانون كُنش و واكُنش است. و این قانون به معنای این است كه هر پدیده‌ای در عالم علّتی دارد و امكان ندارد چیزی بدون علّت و بدون مأثر آفریده شده باشد و تمام اتّفاقاتی كه در جهان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آثار وضعی گناه چیست؟

آثار گناه


یكی از قوانین عامّ عالم طبیعت قانون علّت و معلول یا اثر و مؤثر و یا به عبارت دیگر قانون كُنش و واكُنش است. و این قانون به معنای این است كه هر پدیده‌ای در عالم علّتی دارد و امكان ندارد چیزی بدون علّت و بدون مأثر آفریده شده باشد و تمام اتّفاقاتی كه در جهان افتاده و می‌افتد از قانون فوق مستثنی نیست و آثار معاصی و توبه هم در حیطه این قانون طبیعی قرار می‌گیرد. یعنی توبه و معصیت هم باید آثار و تبعاتی داشته باشد و این آثار گاهی در دنیا ظاهر می‌شود و گاهی در آخرت.


معنای لغوی و اصطلاحی گناه و معصیت

گناه در لغت به معنای خطا، جرم، غلط، جفا و ظلم آمده است. 1 و معصیت به معنای گناه كردن و نافرمانی آمده است.2

آثار گناه و معصیت

گناه و معصیت اثرات زیانباری بر روح و روان و زندگی دنیوی و اخروی انسان دارد كه به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:

1.تباهی دل

گناه، دل را ویران می كند، دلی كه حرم و خانه خداست؛ دلی كه تنها مجرای ارتباط مستقیم با حضرت حق است؛ دلی كه كانون معنویت و پایگاه رشد و تقویت ایمان انسان است .

گناه آن را نابود و قوای معنوی را تضعیف و ریشه‌های درخت ایمان را می‌سوزاند.

امام باقر ـ علیه السّلام ـ می‌فرمایند: «هیچ بنده مؤمنی نیست مگر این كه در قلبش نقطه سفیدی است. پس هر گاه گناهی را مرتكب شود، نقطه سیاهی در قلبش نمودار می‌گردد و باعث تباهی دل می شود»3

2. زایل كننده ایمان

گناه اعمال انسان را نابود می‌كند و عاقبت او را گرفتار قهر آتش می‌سازد. ملا احمد نراقی می‌فرماید: «معاصی و گناهان منجر به سلب ایمان و سوء خاتمه و آن نیز سبب خلود در آتش می‌گردد. نسبت معاصی و گناهان به ایمان، مثل نسبت غذاهای مسموم و مضر و یا طعام های زهر آلود است به بدن انسان... آثار معاصی اندك اندك در نفس بر روی هم می‌نشیند، تا مزاج نفس را فاسد گردانند و اهل ایمان را زایل سازند و روح را به هلاكت اندازند».4

امام باقر ـ علیه السّلام ـ می‌فرمایند: « هیچ بنده مؤمنی نیست مگر این كه در قلبش نقطه سفیدی است. پس هر گاه گناهی را مرتكب شود، نقطه سیاهی در قلبش نمودار می‌گردد و باعث تباهی دل می شود»
آزار گری : گناه متجاوز یا قربانی؟

3. محرومیت شدن از رزق و روزی

یكی از مضرات گناه و آثار آن، حبس كردن و محروم كردن انسان از روزی خداوند است. گناهان در زندگی ما انسانها اثرات منفی زیادی به جای می‌گذارد. بسیارند كسانی كه برای زیاد كردن روزی و به دست آوردن پول و ثروت به گناه آلوده می‌شوند و یا كسب و كارشان را آمیخته به گناه و حرام می‌كنند و در آخر الامر به فقر مبتلا می‌شوند.

امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمودند: « انّ الرجل لیذنب الذنب فیدرأ عنه الرزق؛ همانا به درستی كه انسان گناهی را كه مرتكب می‌شود با آن گناه رزق و روزی از او دفع می‌گردد».5

4. محروم شدن از نماز شب

یكی دیگر از آثار گناه و زیان های آن، محروم شدن از نماز شب است. نماز شب با آن همه فضیلتش، از كف می‌رود. گناهان مانع انجام این عبادت می‌شوند.

پیامبر گرامی اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمودند: «انّ العبد لیذنب الذنب فیمنع به من قیام اللیل؛ هر گاه بنده گناهی را مرتكب شود، به خاطر آن گناه از نماز شب محروم می‌شود.»6

5. سلب لذت عبادت

یكی از زیان های دیگر گناه، این است كه از لذت مناجات با خداوند،‌ انسان محروم می‌شود. محروم شدن از مناجات خداوند، تنها بلایی است كه خداوند به واسطه گناهان دامنگیر انسان می‌كند. امام سجاد ـ علیه السّلام ـ در مناجاتش می‌فرماید: «اللهم احملنا فی سفن نجاتك و متعنا بلذیذ مناجاتك؛ خداوندا ما را در كشتیهای نجاتت حمل كن و از لذّت مناجاتت ما را بهره‌مند فرما».

امام صادق ـ علیه السّلام ـ می‌فرمایند:  « انّ ادنی ما اصنع بالعبد اذا آثر شهوته علی طاعتی ان احرمه لذیذ مناجاتی؛ هر بنده‌ای كه خواهش نفس خود را بر طاعت من اختیار نمود كمترین كاری كه درباره او انجام دهم، این است كه او را از لذّت مناجاتم محروم می‌سازم.»7

نتیجه گیری :

خلاصه این كه باید مواظب بود و با انجام معصیت دنیا و آخرت خود را تباه و نابود نساخت و باعث هلاكت و ذلّت خود نگردید.

فرآوری : زهرا اجلال

بخش دین تبیان


پی نوشت ها :

1. دكتر محمد معین، فرهنگ معین، چ پنجم، ج سوم، ص 3395.

2. همان، ص 4233.

3.كلینی ، اصول كافی ، ج 2، ص 273.

4 . ملا احمد نراقی، معراج السعادة، ص 677 ـ 678.

5 . مجلسی،‌ بحارالانوار، ج 73، ص 358.

6 . همان، ص 377.

7 . ملا احمد نراقی، معراج السعادة، ص 673.


منابع :

- مقاله علیرضا حسنی ، با عنوان " توبه در قرآن و سنت " .

- مقاله دكتر عباس طاهر، با عنوان " گناه از نگاه قرآن " .

- ملا احمد نراقی ، کتاب " معراج السعادة ".

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.