تبیان، دستیار زندگی
والارض " درچنین ایامی که نزدیک موسم حج می شویم  ؛ بندگان هرچه بیشترخود را برای عبادت دردرگاه الهی آماده می کنند . بیست و پنجم ماه ذیقعده  ، روز " دحو الارض " است .  گفته می شود در این روز زمین ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

" روز دحوالارض "

درچنین ایامی که نزدیک موسم حج می شویم  ؛ بندگان هرچه بیشترخود را برای عبادت دردرگاه الهی آماده می کنند .

بیست و پنجم ماه ذیقعده  ، روز " دحو الارض " است .  گفته می شود در این روز زمین از زیر مکان کنونی کعبه ،  بر روی آب گسترانیده شد . این شب را از شبهای شریف می دانند که  در آن رحمت الهی نازل می گردد .

برای روز دحوالارض اعمالی چون

روزه ، عبادت و غسل

ذکر شده که ثواب عظیمی نیز برای انجام این اعمال مقررگردیده است .

مشروح اعمال این روز، در کتاب مفاتیح الجنان ، ذیل اعمال ماه ذی القعده بیان گردیده است.