تبیان، دستیار زندگی
موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، به مناسبت انقلاب مردمی مصر و بازگشایی گذرگاه رفح، در مقاله ای تحلیلی روابط سیاسی مصر و رژیم صهیونیستی را بررسی کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روابط سیاسی مصر در تبیان

رژیم صهیونیستی

موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، به مناسبت انقلاب مردمی مصر و بازگشایی گذرگاه رفح، در مقاله ای تحلیلی روابط سیاسی مصر و رژیم صهیونیستی را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی، بخش سیاست موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، پس از رخدادهای مصر و سرنگونی رژیم دیکتاتوری مبارک، طی مقاله ای تحلیلی روابط سیاسی مصر و رژیم صهیونیستی را بررسی کرد.

سلام قائمی در این مقاله نوشته است: اظهار نگرانی سران رژیم صهیونیستی از سرنگونی حسنی مبارک، به‌صورت آشكار و پنهان در میان همه سران صهیونیست وجود دارد. زیرا آنان بعد از ازدست دادن ایران، زمان محمدرضا شاه و سپس فاصله گرفتن تركیه طی سالهای اخیر از این رژیم، در حال حاضر شاهد از دست دادن تنها متحد استراتژیك منطقه‌ای خود یعنی مصر هستند. خدمات دولت مصر تحت زعامت حسنی مبارك به صهیونیست‌ها، هیچ گاه برای آنان فراموش شدنی نیست.

گفتنی است مصر با مسدود کردن گذرگاه رفح و انعقاد پیمان کمپ دیوید کمک شایانی جنایت های رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی کرد.

مقاله روابط مصر و اسرائیل را از اینجا بخوانید

تنظیم: هومن بهلولی