تبیان، دستیار زندگی
: یکی از مسائل مهم در دنیای امروز مسئله اشتغال زنان است که با صنعتی شدن جوامع هرچه بیشتر وسعت یافته است. نکته مهم در این میان این است که اشتغال زن متناسب با شئونات زنانه و اسلامی طراحی گردد، به گونه ای كه به روح و جان و جسم او آسیب نرسد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زنان، اشتغال یا خانه نشینی؟


یکی از مسائل مهم در دنیای امروز مسئله اشتغال زنان است که با صنعتی شدن جوامع هرچه بیشتر وسعت یافته است. نکته مهم در این میان این است که اشتغال زن متناسب با شئونات زنانه و اسلامی  طراحی گردد، به گونه ای كه به روح و جان و جسم او آسیب نرسد.


یکی از مسائل مهم در دنیای امروز مسئله اشتغال زنان است که با صنعتی شدن جوامع هرچه بیشتر وسعت یافته است. نکته مهم در این میان این است که اشتغال زن متناسب با شئونات زنانه و اسلامی  طراحی گردد، به گونه ای كه به روح و جان و جسم او آسیب نرسد. البته این سخن به معنای دور كردن زن از اجتماع نیست  و نمی توان به بهانه پیامدهای منفی بیان شده، از آن صرف نظر كرد. بنابراین، بهترین راهكار آن است كه تدابیری اتخاذ شود تا ضمن تعدیل فعالیت و كار برای زنان وحمایت از شغل های مثبت و متناسب با شئونات زنانه و خانگی سعی گردد حتی الامكان پیامدهای منفی اشتغال به حداقل برسد و حتی منتفی گردد. لازمه دست یابی به این مهم حفظ پوشش اسلامی و دوری از هرنوع آرایش توسط زنان در محیط کار می باشد تا به این وسیله از انحرافات و کجروی ها و مشکلاتی از این قبیل جلوگیری گردد تا درنهایت به کیان جامعه آسیب و خللی وارد نشود .

سنت های ریشه دار اجتماعی و دینی، زنان را به سوی حفظ ارکان خانواده دعوت می کند، اما هنجارهای دنیای متجدد ، از دیگر سو آنان را به حضور هر چه بیشتر در جامعه و همکاری فعال در مراکز اشتغال فرا می خواند . در جوامع امروزی زنان و مردان دوشادوش یکدیگر کار می کنند تا شاید مرهمی باشند بر زخم های زندگی خویش .اشتغال زنان در فعالیت‌های اقتصادی خارج از چهارچوب خانوار که طی چند دهه گذشته تدریجاً اهمیت یافته ،مسائلی را نیز مطرح کرده است .

آنچه بیش از مورد توجه قرار گرفته است ،آسیبی است که در نتیجه کار زنان در محیط های ناسالم و به دور از حیا و پاکی ،اولا به زن و در چشم اندازی گسترده تر به خانواده ها و درنهایت به کل جامعه وارد می شود .از جمله این آسیب ها می توان به كم شدن میزان ازدواج، ازدیاد طلاق ، سست شدن خانواده و در نتیجه آن ناامنی اجتماع و بروز فساد و فحشا که از آثار طبیعی تغییر نظام ارزشی است

اشتغال زنان به عنوان یك حق و نه یك تكلیف، علاوه بر مزایا و پیامدهای مثبت، همانند مشاركت در توسعه اجتماعی و اقتصادی و كمك به درآمد خانواده دارای معایب و پیامدهای منفی نیز هست. از جمله این پیامدها می توان به تعارض نقش ها و آسیب كیان خانواده و تربیت نسل و فشار مفرط بر زنان اشاره كرد كه در برخی از موارد، دامنگیر خانواده و

اشتغال زنان

اجتماع می شود.ولی آنچه بیش از همه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است ،آسیبی است که در نتیجه کار زنان در محیط های ناسالم و به دور از حیا و پاکی ،اولا به زن و در چشم اندازی گسترده تر به خانواده ها و درنهایت به کل جامعه وارد می شود .از جمله این آسیب ها می توان به كم شدن میزان ازدواج، ازدیاد طلاق ، سست شدن خانواده و در نتیجه آن ناامنی اجتماع و بروز فساد و فحشا که از آثار طبیعی تغییر نظام ارزشی است، یاد کرد .

به طور کلی باید گفت هر چه زنان بیشتر وارد عرصه اجتماعی شوند به همان نسبت بحران هویت فردی و اجتماعی ، افسردگی و انزواگرایی ، بیزاری از نظام کنترل اجتماعی ، بی اعتمادی و بدبینی به قوانین و قواعد حاکم بر جامعه در این قشر عظیم کاسته خواهد شد. درجه پیشرفت و توسعه‌یافتگی یک کشور، به میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. اکنون که نگاه جهان بیشتر به سوی زنان معطوف شده است برای تحقق توسعه‌اجتماعی، تسریع فرآیند توسعه‌اقتصادی و محقق شدن عدالت‌اجتماعی، چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می‌گردددر این میان آنچه بیش از همه ضرورت بحث اشتغال زنان و تاثیر آن بر اجتماع را الزامی می کند این است که براساس باورها و عقاید حاکم بر جامعه ما ، هر حیطه کاری مناسب حضور زنان نیست و یقیناً دیدگاههای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر ذهن مردم ما برخلاف آنچه در غرب رایج است ، حضور زنان را در محیط های کارگری نامناسب ، منع می کند و نسبت به آن نظر مخالف دارد.

بنابراین مکانی که زن در آن مشغول به فعالیت می باشد باید از هر لحاظ موافق با هنجارهای اسلامی و منطبق با شئونات یک زن باشد ومبنای تقوایی و فرهنگ دینی را از زن نگیرد . در واقع حضور او در جامعه یک حضور برخاسته برای اعتلای اجتماعی است . یعنی حضوری توام با حفظ ارزش های انسانی خصوصا در مقام یک زن، آن هم در جهت خدمت به جامعه است. گاهی اوقات مشاهده می شود که زنان در فضایی مشغول به کار می باشند که شخصیت و هویتشان در قبضه اراده و اختیار دیگران قرار می گیرد و با استفاده از ویژگی های خاص زنانه ، تبدیل به وسیله تبلیغاتی برای سودجوییهای کلان دیگران می شوند که این امر در شأن و مرتبه یک زن خصوصاً در جامعه اسلامی نیست.

براساس باورها و عقاید حاکم بر جامعه ما ، هر حیطه کاری مناسب حضور زنان نیست و یقیناً دیدگاههای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر ذهن مردم ما برخلاف آنچه در غرب رایج است ، حضور زنان را در محیط های کارگری نامناسب ، منع می کند و نسبت به آن نظر مخالف دارد.

ابعاد مسائل حوزه اشتغال زنان را باید با توجه به همگرایی لایه های دین و اصول حاكم بر خانواده، شخصیت زن و شئونات وی ارزیابی نمود. درنتیجه زنان باید در محیط کار و جامعه با ظاهری پوشیده و ساده به فعالیت بپردازند تا مردان آن جامعه نیز به دور از تحریکات وسوسه انگیز به فعالیت بپردازند، در غیر این صورت اگر زنان با ظاهری آرایش شده به محیط های کاری وارد شوند ، محیط کار بستری از نگاه ها ، رفتارها و اعمال شیطانی شده و هیچ یک از زن و مرد در آن آرامش ندارند و نیازهای هر دوطرف به گونه ای در محیط کار برطرف شده و زن و مرد دیگر نیازی به تشکیل خانواده نمی بینند زیرا بدون پذیرش مسئولیت های یک زندگی نیازهایشان را در محیط کار برآورده می کنند .

هم چنین آن هایی که ازدواج کرده اند دیگر میل و اشتیاقی به رفتن خانه ندارند و این گونه خانواده ها از هم متلاشی شده و آمار طلاق و به مثابه آن کاهش ازدواج بالا می رود . و در این صورت جامعه نه تنها پیشرفت نمی کند بلکه مسیر فحشا ، کودکان طلاق ، کودکانی که هیچ کس مسئولیتشان را بر عهده نمی گیرد و هزاران مسیر بی انتها را با سرعتی هرچه تمام تر طی می کند .

فراوری :فاطمه برادران

بخش اجتماعی تبیان


منابع :پایگاه اینترنتی پرشین وی ، فرهنگ و اندیشه

لینکهای مرتبط :

• تعطیلی های ایران زیاد یا کم؟ 

• زن خانه دار بهتر است یا شاغل؟