تبیان، دستیار زندگی
کیست زینب مطلع دیوان عشق سنبل آزاده بستان عشق
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مطلع دیوان عشق

زینب کبری

کیست زینب مطلع دیوان عشق

سنبل آزاده بستان عشق

کیست زینب اُمّ أب را جانشین

تربیت گردیده در دامان عشق

کیست زینب دختر شیر خدا

 شیر غم نوشیده از پستان عشق

کیست زینب اسوه شرم و حیا

 قهرمان صبر در میدان عشق

کیست زینب در کمان دین حق

تیر چشم منکر قرآن عشق

کیست زینب آن که در نطق و بیان

هست استاد دبیرستان عشق

کیست زینب عقل را اوج کمال

عقل او را در خط فرمان عشق

کیست زینب در شهامت بی نظیر

آن که او را داده حق عنوان عشق

زینب کبری

کیست زینب آن که با مهر حسین

 کرده برپا درجهان طوفان عشق

کیست زینب خون حق را خون بها

جان به کف در خدمت جانان عشق

کیست زینب کلُّ ارض کربلا

مست از پیمانه پیمان عشق

کیست زینب زینت دامان اب

جسم عشاق جهان را جان عشق

بخش عترت و سیره تبیان


ژولیده نیشابوری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.