تبیان، دستیار زندگی
آسمان معرفت، مهر درخشان زینب است معدن علم و ادب، دریای عرفان زینب است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آسمان معرفت

حضرت زینب سلام اللہ علیہا

آسمان معرفت، مهر درخشان زینب است

معدن علم و ادب، دریای عرفان زینب است

شمع ایوان هدایت، مهر پرفیض وجود

آسمان مکرمت، ماه فروزان زینب است

اختر برج ولایت، میوه باغ علی

غنچه گلزار احمد ماه رخشان زینب است

جان به کف، با عشق و ایمان و امید و قلب پاک

آنکه راه عشق را برده به پایان زینب است

آنکه همراه یتیمانِ برادر تا به شام

ره نوردی کرد باحالِ پریشان زینب است

آنکه بنهاده قدم برجای پای مرتضی

وارث جمع صفات از شاه مردان زینب است

آنکه یک لحظه نشد غافل زمولایش حسین

آنکه دوشا دوش او جنگید از جان زینب است

گرحسین بن علی جنگید با نیش سنان

آنکه جنگید اززبان با خیل عُدوان زینب است

آنکه فُسّاق زمان راتا ابد رسوا نمود

با بیان آتشین وتیغ برهان زینب است

آنکه باعزمی متین و صبر راسخ‌تر ز کوه

کرد محکم پایه و بنیاد ایمان زینب است

پرچم سرخ حسینی را به صبری بی نظیر

آنکه بردوشش کشید وبرد پایان زینب است

چون دلش پر باشد از مهر علی و اهل بیت

در قیامت شافع و حامی «منّان» زینب است

محمد منّانی

بخش عترت و سیره تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.