تبیان، دستیار زندگی
در سپهر معرفت خورشید خاور زینب است درشرف با حضرت زهرا برابر زینب است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خورشید خاور

زینب کبری

در سپهر معرفت خورشید خاور زینب است        درشرف با حضرت زهرا برابر زینب است

از بهای گوهران پرسیدم از صراف عقل         گفت در بازار دین ارزنده گوهر زینب است

مادر گیتی نزاید همچو زینب دختری         یک مدال افتخار از بهر مادر زینب است

آنکه اسمش جبرئیل آورد از ربّ جلیل         کرده نامش انتخاب الله اکبر زینب است

مصطفی را افتخار و مرتضی را نور چشم         مجتبی را مونس و غمدیده خواهر زینب است

آنکه اسرار شهادت را به عالم عرضه داد        طالب خون حسین از قوم کافر زینب است

گرنبود او، از حدیث کربلا نامی نبود        آنکه کرد این داستان را پخش عالم زینب است

آنکه با یک آتشین نطقی به تالار یزید        کرد ایجاد تحوّل مثل حیدر زینب است

گر نشد ممکن علیّ مرتضی را فتح شام        آنکه شهر شام راکرده مسخّر زینب است

ای کریمی در شداید دامن زینب بگیر        آنکه سائل را نراند خالی از در زینب است

بخش عترت و سیره تبیان


کریمی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.