تبیان، دستیار زندگی
الدین میر هاشم زاده " راز شقایق " فاش شد کتاب " راز شقایق " ، اثری به قلم " سید کمال الدین میر هاشم زاده " در حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس توسط نشر شاهد منتشر شد . " راز شقایق " با مقدمه دکترمحمد رضا سنگری در 32 صفحه منتشر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به قلم سید کمال الدین میر هاشم زاده

" راز شقایق " فاش شد

کتاب " راز شقایق " ، اثری به قلم " سید کمال الدین میر هاشم زاده " در حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس توسط نشر شاهد منتشر شد .

" راز شقایق " با مقدمه دکترمحمد رضا سنگری در 32 صفحه منتشر شده است ، این اثر دربردارنده دو داستان با عنوان گل محمدی و راز شقایق با موضوع شهید و شهادت است .

میرهاشم زاده ، شاعر و نویسنده جوان ، با ره توشه ای از عشق و صداقت و خلوص سالهاست که در سلوکی ستودنی در این عرصه قدم و قلم می زند . دو داستان ( گل محمدی ) و ( راز شقایق ) جلوه هایی از این تکاپوی ارجمند و سترگ است ، نمادها و نمودهای جبهه ، سیمای حافظان حریم عشق و سالکان پارسای پاکباز دراین دو داستان به خوبی و روشنی پیداست .

نویسنده " راز شقایق " کوشیده است تا به مدد دیالوگ ها ( گفتگو ها ) و مونولوگ ها ( واگویه های درونی ) تصویری از دنیای درونی و بیرونی جبهه را ترسیم کند و هر چند پنهان ، تلنگری به رخوت و خواب و خمیازه ما زده باشد .

دکترسنگری در مقدمه کتاب آورده است : میرهاشم زاده به دلیل برخورداری ازتوانایی دو سویه - شعر و نثر- می تواند رقم زننده ای آثاری سترگ و بزرگ در این عرصه باشد .

همچنین این دو داستان در اولین و سومین جشنواره ادبیات داستانی بسیج کشورمقام نخست را کسب کرده است .