تبیان، دستیار زندگی
ن و ادب فارسی به اصلاح نیاز دارد در این خصوص از گروه‌های ادبیات فارسی دانشگاه‌ها نظر بخواهند به اعتقاد نصرالله امامی، رسم‌الخط پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی تا حدودی موفق بوده است، اما جاهایی به اصلاح نیازمند است. استا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نصرالله امامی: رسم‌الخط پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به اصلاح نیاز دارد

در این خصوص از گروه‌های ادبیات فارسی دانشگاه‌ها نظر بخواهند

به اعتقاد نصرالله امامی، رسم‌الخط پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی تا حدودی موفق بوده است، اما جاهایی به اصلاح نیازمند است.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه چمران اهواز در این‌باره به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خوزستان گفت: رسم‌الخطی كه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مدون كرده، اگرچه تا حدودی موفق بوده؛ هنوز دارای اشكال‌هایی است و می‌توان آن را از آن‌چه هست بهتر كرد، منتها این امر مستلزم این است كه از گروه‌های ادبیات فارسی دانشگاه‌ها و استادان فن هم بخواهند نظرهایشان را ارایه داده و این دستور خط را مورد نقادی قرار دهند تا اصلاح‌های لازم در مورد آن انجام گیرد.

امامی رسم‌الخط فرهنگستان را در مجموع خوب ارزیابی و در عین حال خاطرنشان كرد: البته بعضی كاستی‌ها و نقایص بخصوص در زمینه پیوسته و گسسته‌نویسی و بعضی زمینه‌های دیگر دارد كه با نظرها و اصلاح‌های صاحبان نظر می‌تواند رفع شود.

وی تصریح كرد: بزرگ‌ترین مشكل، پیوسته و گسسته‌نویسی بعضی واژه‌ها مثل تركیب‌های اسمی است. در این بخش باید قاعده‌مندی بیش‌تری وجود داشته باشد تا مساله روشن‌تر شود و موارد ابهام پیش نیاید. البته شیوه‌نامه فرهنگستان تقریبا 90 درصد مشكل‌های رسم‌الخط فارسی را توانسته برطرف كند.