تبیان، دستیار زندگی
حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: صلوات بر محمد و آل محمد (صلی الله علیه وآله) در روز جمعه هزار بار و درغیر جمعه صد مرتبه سنت است .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواص صلوات


حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: صلوات بر محمد و آل محمد (صلی الله علیه وآله) در روز جمعه هزار بار و درغیر جمعه صد مرتبه سنت  است .


صلوات

سنگینی نامه ی اعمال با صلوات

دركتاب شریف ( ثواب الاعمال و عقاب الاعمال )‌چنین نقل شده است : حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) از پدر خود و از پدران خود (علیه السلام) روایت شده است كه پیامبر (صلی الله علیه وآله)‌فرمودند : « من درروز قیامت دركنار ترازوی سنجش اعمال هستم . هرگاه كسی كه گناهش زیاد و برثوابش گران باشد ،‌صلوات هایی را كه برمن فرستاده آنها را بیاورند ،‌آن صلوات ها حسنات او را ثیقل گرداند و از جهنم نجات یابد .

اول فرستنده صلوات خداست

دركتاب شریف ( حیوه القلوب ) چنین امده است كه ابن عباس می گوید : و قتی كه حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله)‌در بستر بیماری خوابیده بود و اصحاب برگرد او جمع شده بودند ،‌ دراین حال عمّار یاسر بلند شد و گفت : پدرو مادرم فدایت باد یا رسول خدا ، ‌هنگامی كه به جوار حق می پیوندید چه كسی شما را غسل خواهد داد ؟ حضرت فرمودند: غسل دهنده ی من علی بن ابی طالب است ،‌زیرا كه هر عضوی از اعضای مرا كه بخواهد غسل دهد ،‌ملائكه او را كمك می نمایند . عمّار یاسر باز عرض كرد : پدروماردم به فدایت باد یا رسول الله چه كسی از میان ما برشما نماز خواند ؟ پس آن حضرت خطاب به علی (علیه السلام) فرمودند : یا علی هرگاه كه دیدی روح از بدن من خارج شد مرا غسل بده و كفن كن و درجامه ی سفید مصری یا در بُرد یمانی قرارده پس مرا بردارید و كنار قبر بگذارید . آن گاه اول كسی كه اول برمن نماز گذارد ،‌خدای متعال خواهد بود كه در عرش ِ جلال و عظمت خود ، ‌برمن صلوات خواهد فرستاد .

صلوات باعث كم شدن گناه و زیاد شدن ثواب

انس ابن مالك از ابی طلحه روایت كرده كه گفت : روزی نزد حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) بودم ،‌آن حضرت را بسیار خوشحال یافتم . گفتم «یا رسول الله » درهیچ روزی تورا به این مرتبه خوشحال ندیدم كه امروز دیدم ».  آن حضرت فرمودند : « چگونه خوشحال نباشم،‌كه اكنون جبرئیل (علیه السلام) نزد من آمد و گفت : حق تعالی می فرماید : هر كه یك بار برتو صلوات بفرستد ،‌من براو ده صلوات فرستم و ده گناه از او محو كنم و ده حسنه براو بنویسم .

استجابت دعا با صلوات

هشام بن سالم روایت كرده است از حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) كه آن حضرت فرمودند: دعای دعا كننده همیشه درپرده ی حجاب است و مستجاب نمی شود ،‌تا اینكه دعا كننده برمحمد و آل محمد صلوات فرستد ،‌چون صلوات فرستاد ،‌خداوند متعال دعایش را به خاطر صلوات اجابت می فرماید .

دركتاب شریف (جامع الاخبار ) نقل شده است كه حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند : هـر كس هـر روز بـرمن صلـوات فـرستد ، ‌حق تعالی درعـافیت و سلامتی را به روی او می گشاید و حاجت معنوی و مادی ،‌دنیای و آخرتش را به حرمت صلوات برمن ،‌ برآورده می فرماید

شروع دعا با صلوات و ختمش نیز صلوات

دركتاب شریف ( اصول كافی ) نقل است كه حضرت امام جعفر صادق ( صلی الله علیه وآله) فرمودند : هر كه رابه خداوند متعال حاجتی باشد ،‌و ابتدا كند دعایش را به صلوات برمحمّد و بعد از آن دعا كند و حاجت و درخواست خود را از خداوند متعال بخواهد و بعد ،‌دعایش را باز صلوات برمحمّد وآل محمد و ختم نماید . دراین صورت ، چون صلوات برمحمد و آل محمد ،‌از دعاهای مستجاب است و در حجاب نمی ماند . و از طرف دیگر خداوند متعال بزرگوارتر و كریم تر از آن است ،‌كه هر دو طرف دعا را اجابت كند و میان آن را رد نماید . از ادعای دعا كننده را هم قبول می كنند .

حسنات

صلوات جبران كننده ی گناهان

از حضرت امام رضا (علیه السلام) روایت شده است : هركس قدرت و توانایی نداشته باشد كه به وسیله ی سایر اعمال مستحبی ،‌گناهان خود را بپوشاند ،‌پس سعی كند به صلوات فرستادن برمحمّد و آلش . به درستی كه خراب می كند صلوات برمحمّد و آلش ،‌ گناهان را چه خراب كردنی .

فضیلت صلوات درایام هفته

شیخ صدوق دركتاب شریف ( خصال ) چنین نقل كرده است كه حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) ایام هفته را این چنی تقسیم فرموده اند : روز شنبه روز ماست . روز یك شنبه از آن شیعیان ماست . روز سه شنبه از آن بنی امیه است . روز چهار شنبه روز نوشیدن دواست . روز پنج شنبه روز برآورده شدن حوائج و نظافت و عط زدن است . روز جمعه عید مسلمانان است كه از عید فطر و قربان بهتر است ،‌ولیكن عید غدیر خم ،‌بهترین عیدهاست . و امام قائم ما خانواده ، ‌در روز جمعه ظهور می كند و قیامت هم درروز جمعه برپا می شود و در روز جمعه عدد هیچ عملی افضل و بهتراز صلوات برمحمد ( صلی الله علیه وآله)  و آلش نیست .

هزار بار صلوات در روز جمعه

حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: صلوات بر محمد و آل محمد (صلی الله علیه وآله) در روز جمعه هزار بار و درغیر جمعه صد مرتبه سنت  است .

صلوات وسیله روا شدن حاجات

سید بن طاووس دركتاب شریف ( جمال الاسبوع نقل می كنند كه حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند : صلوات فرستادن شما برمن باعث روا شدن حاجت های شماست و خداوند متعال را از شما راضی می گرداند و اعمال شمارا پاك و پاكیزه می كند .

دركتاب ( سفینه البحار) چنین نقل شده است كه حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند : هركس دركتابی یا نوشته ای برمن صلوات بنویسید ، تا زمانی كه نام من درآن كتاب ثبت و باقی هست ، فرشتگان پیوسته برای او از درگاه خداوند متعال ،‌ طلب مغفرت آمرزش می كنند

صلوات وسیله برآمدن حاجات دنیاو آخرت

دركتاب شریف (جامع الاخبار ) نقل شده است كه حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند : هـر كس هـر روز بـرمن صلـوات فـرستد ، ‌حق تعالی درعـافیت و سلامتی را به روی او می گشاید و حاجت معنوی و مادی ،‌دنیای و آخرتش را به حرمت صلوات برمن ،‌ برآورده می فرماید.

صلوات مانع نوشته شدن گناه

دركتاب (جامع الاخبار ) چنین آمده است كه پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) فرمودند : هركس یك مرتبه برمن صلوات بفرستد ،‌آن دو ملكی كه محافظ رفتار و اعمال او هستند ،‌تا سه روز هیچ گناهی برای او نمی نویسند .

صلوات وسیله شفاعت حضرت رسول اكرم

دركتاب شریف (بحار الانوار ) چنین نقل شده است كه حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) در وصیّت خود به حضرت علی (علیه السلام) فرمودند : یا علی هركس برمن ،‌هر روز هر شب صلوات فرستد ، شفاعتم براو واجب می شود ، اگر چه گناهش از گناهان بزرگ باشد .

صلوات باعث سنگینی كفه ی حسنات

دركتاب شریف (‌ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ) باب ثواب الصلاه النبی ، چنین نقل شده است كه حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند : در روز قیامت ،‌من پیش میزان سنجش اعمال هستم ،‌هر كس كفه ی گناهانش سنگین تر از كفه ی ثواب هایش باشد ،‌من صلوات هایی را كه برایم فرستاده می آورم و دركفه ی ثواب هایش می گذارم تا آن كه كفه ی ثواب هایش سنگین تر شود .

فضیلت نوشتن صلوات

دركتاب ( سفینه البحار) چنین نقل شده است كه حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند : هركس دركتابی یا نوشته ای برمن صلوات بنویسید ، تا زمانی كه نام من درآن كتاب ثبت و باقی هست ، فرشتگان پیوسته برای او از درگاه خداوند متعال ،‌ طلب مغفرت  آمرزش می كنند .

فرآوری : زهرا اجلال

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان


منابع :

سایت حوزه

سایت اندیشه قم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.