تبیان، دستیار زندگی
در دنیاى ماشینى امروز، زندگى انسان شهرنشین استرس زا و سرشار از فشارهاى روانى است. دانشمندان علوم پزشكى بر این باورند كه بیش از 80 درصد از بیمارى ها ناشى از استرس و تنش هاى روانى است. روان شناسان مى گویند دو درصد از وجود آدمى...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزه هایى براى دستیابى به آرامش

در دنیاى ماشینى امروز، زندگى انسان شهرنشین  استرس زا  و سرشار از فشارهاى روانى است. دانشمندان علوم پزشكى بر این باورند كه بیش از 80 درصد از بیمارى ها ناشى از  استرس  و تنش هاى روانى است. روان شناسان مى گویند دو درصد از وجود آدمى جسم و 98 درصد بقیه ذهن و اندیشه است. بیشتر روان شناسان براى رسیدن به آرامش جسمى و روانى و درمان روان نژندى و استراس فراگیرى ریلكسیشن  (شل نمودن انقباض ماهیچه ها) و وانهادگى را پیشنهاد كرده اند. چنانچه ادموند ژاكوبسن و دكتر هربرت بنسن و همكاران آنها در دانشگاه هاروارد آمریكا در بررسى هاى علمى خود براى دستیابى به آرامش جسمى و ذهنى روش هاى ریلكس و تنفس عمیق  را مورد تائید قرار داده اند.

براى یافتن آرامش، رفتن به طبیعت و تماشاى چشم اندازهاى زیباى آن مانند چشمه سارها، سبزه زارها، رودخانه ها، آبشارها، جنگل، گوش دادن به موسیقى آرام و گفتن جمله هاى مثبت و تأكیدى مانند: من سالم و نیرومند هستم، من شاد و سرزنده هستم، من داراى اندیشه، گفتار و رفتار درست و نیك هستم و... بسیار سودمند است. از سوى كارشناسان علوم انسانى و روان شناسى براى دستیابى به آرامش  جسمى و روانى آموزه هاى تجربى زیر پیشنهاد شده است:

1-آرام و شمرده سخن بگویید.

2- همیشه پاكیزه باشید و لباس راحت به تن کنید.

3- گشاده رو و خوشخو باشید.

4- آرام و با دید روبه رو (افقى) راهپیمایى كنید.

5- سپاسگزار و خوشبین  باشید.

6- همیشه به خود و دیگران احترام بگذارید.

7- طبیعت را دوست بدارید.

8- خود و دیگران را ببخشید و بخشنده باشید.

9- فهرستى از موفقیت هاى خود را همراه و به یاد داشته باشید.

10- براى رسیدن به هدف هاى خود برنامه ریزى كنید.

11- خوراك هاى سالم و میوه تازه بخورید.

12- شیر و آبمیوه طبیعى بنوشید.

13- شادى هاى خود را با دیگران تقسیم كنید.

14- خود و دیگران را دوست داشته باشید.

15- با دوستان خوشرو و بذله گو دوست شوید.

16- لبخند  را فراموش نكنید.

17- به موسیقى آرام و كلاسیك گوش كنید.

امیرمسعود روحى- كارشناس ارشد علوم انسانى

فروش کتاب های « خانواده »، « کودکان » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.