تبیان، دستیار زندگی
از این جهت که دختران صهیون متکبر هستند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه می روند، و به ناز می خرامند و به پاهای خویش خلخال ها را به صدا در می آورند، بنابراین خداوند فرق سر دختران صهیون را کل (کچل) خواهد ساخت و خداوند عورت ایشان را برهنه خواهد نمود. و در
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نامسلمانی مجوزی برای بی حجابی؟!

حجاب


حجاب مخصوص مسلمانان نیست، بلکه رعایت حجاب وظیفه هر کسی است که دارای شریعت و دینی می باشد و از جمله کسانی که صاحب دین و شریعت هستند، مسیحیان و یهودیان می باشند. اگر چه در نوع حجاب، شاید ادیان با هم فرق داشته باشند ولی در اصل پوشش و حجاب تمام ادیان با هم مشترکند و اختلافی ندارند.


یکی از مسائلی که همیشه مورد توجه جوامع بوده و هست، مسأله "حجاب" است. و در ادیان الهی این امر همیشه مورد سفارش بوده است و نباید تصور کرد حجاب مختص یک دین است. همه دین ها از نزد خداوند متعال آمده و شعارشان و هدفشان یکی است: "سعادت انسان ".

شاید برخی تصور کنند که حجاب مربوط به دین اسلام می باشد و در سایر ادیان مسأله ای به نام حجاب وجود نداشته، در حالی که در دنیا بیشترین پیروان را دین اسلام و مسیحیت و یهود و بودا داشته اند. حتی در ایران در زمان اشکانیان و ساسانیان حجاب زنان چادر بوده است. در شاهنامه اشعاری در توصیف زن ایرانی می باشد. حتی شاهنامه زنان ایرانی را با پوشش چادر توصیف نموده است. اکنون به فرازهایی از تورات و انجیل فعلی که به دست بعضی از شاگردان حضرت موسی و عیسی علهیماالسلام نوشته شده توجه فرمایید:

1- سخن تورات در مورد عذاب زنان بی تقوا

خداوند می فرماید: از این جهت که دختران صهیون متکبر هستند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه می روند، و به ناز می خرامند و به پاهای خویش خلخال ها را به صدا در می آورند، بنابراین خداوند فرق سر دختران صهیون را کل (کچل) خواهد ساخت و خداوند عورت ایشان را برهنه خواهد نمود. و در آن روز خداوند زینت، خلخال ها و پیشانی بندها و هلال ها را دور خواهد کرد، و گوشواره ها و دستبندها و روبندها را، و دستارها و رنجیرها و کمربندها و عطردان ها و تعویذها، و انگشترها و حلقه های بینی را، و رخوت نفیسه و رداها و شال ها و کیسه ها را، و آینه ها و کتان نازک و عمامه ها و برفعها را، و واقع می شود که به عوض عطریات عفونت خواهد شد و به عوض کمربند ریسمان و به عوض موی های بافته کلی (کچلی) و به عوض سینه بند زنار پلاس و به عوض زیبایی سوختگی خواهد بود.

2- وظیفه زنان از نظر انجیل

اما تو سخنان شایسته تعلیم صحیح را بگو، که مردان پیر هشیار و با وقار و خرداندیش در ایمان و عفت و صبر صحیح باشند.

و همچنین زنان پیر در سیر تقوا باشند و نه غیبت گو و نه بنده شراب زیاده بلکه معلّمات تعلیم نیکو، تا زنان جوان را خرد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشند و خرداندیش و عفیفه و خانه نشین و نیکو و مطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا متهم شود. 2

و همچنین زنان، خویشتن را بیارایند یه لباس مزّین به حیا و پرهیز، نه (مزّین) به زلف ها (موی سر- گیسو) و طلا و مروارید و رخت گران بها. 3

و شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و متحلّی شدن به طلا و پوشیدن لباس، بلکه انسانیت باطنی و قلبی در لباس غیر فاسد، روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست. زیرا بدین گونه، زنان مقدّسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند خویشتن را زینت می نمودند و شوهران خود را اطاعت می کردند مانند ساره که مطیع ابراهیم بود. 4

خداوند می فرماید: از این جهت که دختران صهیون متکبر هستند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه می روند، و به ناز می خرامند و به پاهای خویش خلخال ها را به صدا در می آورند، بنابراین خداوند فرق سر دختران صهیون را کل (کچل) خواهد ساخت

3- سخن جرجی زیدان در مورد حجاب در اروپا

این دانشمند معروف مسیحی می گوید: اگر مقصود از حجاب پوشاندن بدن به وسیله چادر و روسری و نقاب و امثال آن است، این موضوع قبل از اسلام و حتی پیش از دین مسیح بوده و مسیحیت هم در آن تغییری نداده است و تا قرون وسطی در اروپا حجاب معمول بوده و تا به امروز هم آثار حجاب در اروپا باقی است. 5

4- نظر دو مرجع بزرگ مسیحیت در باره حجاب
حجاب و عفاف

کلمنت و ترنولیان می گویند: زن باید کاملاً در حجاب و پوشیده باشد الا آنکه در خانه باشد، زیرا فقط لباسی که او را می پوشاند می تواند از خیره شدن چشم ها به سوی او مانع گردد. زن نباید صورت خود را عریان ارائه دهد تا دیگری را با نگاه کردن به صورتش وادار به گناه نماید.

برای زن مومن عیسوی در نظر خداوند پسندیده نیست که به زیور آراسته گردد و حتّی زیبایی طبیعی آن باید با اختفا و فراموشی آن، از بین برده شود. زیرا برای بینندگان خطرناک است.

درست کردن موی سر و آرایش آن و تنظیم آنها در آیینه فقط از خصوصیات زنانی است که شرم و حیاء را از دست داده اند.

... موهایت را به رنگ های مختلف در نیاور، خلخال طلا مبند و صورت ظاهری خود را تغییر نده. 6

4- آیا مسیحی بودن مجوز بدحجابی است؟

اخیراً عده ای برای فرار از اصل حجاب بهانه ای دیگر می آورند و آن اینکه وقتی به بعضی از زنان بدحجاب می گویی: خانم محترم حجابت را رعایت کن و خودت را بپوشان در جواب می گویند: من مسیحی هستم. به گمان این خانم ها گویا مسیحی بودن مجوزی برای بدحجابی و بی حجابی است.

از مطالبی که در بحث «حجاب در ادیان دیگر، و قبل از اسلام بوده» روشن شد که حجاب مخصوص مسلمانان نیست، بلکه رعایت حجاب وظیفه هر کسی است که دارای شریعت و دینی می باشد و از جمله کسانی که صاحب دین و شریعت هستند، مسیحیان و یهودیان می باشند. اگر چه در نوع حجاب، ادیان شاید با هم فرق داشته باشند ولی در اصل پوشش و حجاب تمام ادیان با هم مشترکند و اختلافی ندارند.

بسیاری از بانوانی که بهانه مسیحی بودن را می آورند، مسلمانند، اما برای رها کردن خود از هر قید و بندی این حرف ها را می زنند. و بر فرض آنکه مسیحی هم باشند، بر مسیحیان هم حجاب واجب است. به علاوه اگر خانمی باشد که دارای دین و شریعت هم نباشد و جزء کفار محسوب شود، باز باید حجاب را رعایت کند. به خاطر اینکه:

در ممالک اسلام کفار وظیفه دارند قوانین و ظواهر کشور اسلامی از جمله حجاب را رعایت نمایند7، همان گونه که در دنیا در هر کشوری اتباع بیگانه وظیفه دارند قوانین کشور متبوع خود را مراعات کنند.

- حجاب زنان ایران باستان

نویسنده کتاب پوشاک باستانی ایرانیان در این مورد می نویسد:

تاریخ نویسان در باره پوشاک آن زمان اکثراً به سکوت گذرانده اند... با این وصف از روی برخی نقوش که از آن زمان مانده، به زنانی بومی برخورد کردیم که پوشش جالبی دارند. پیراهن آنان پوشش ساده، بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه است. در پایین دامن (از زانو به پایین) شرّابه هایی (منگله) تا به مچ پا آویزان است.

بعد می گوید: به زنانی از این دوره برمی خوریم که از پهلو بر اسب سوارند. اینان چادری مستطیل بر روی همه لباس خود افکنده اند و در زیر آن یک پیراهن دامن بلند، و زیر این نیز یک پیراهنی دیگر بلندتر تا به مچ پا نمایان است. 8

1- حجاب زنان اشکانی

لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا به روی زمین، گشاد، پر چین، آستین دار و یقه راست بوده است، پیراهن دیگری داشته اند که روی اوّلی می پوشیدند. اندازه این یک نسبت به اولی کوتاه و ضمناً یقه باز بوده است. روی این دو پیراهن نیز چادری سر می کردند. 9

کلمنت و ترنولیان می گویند: زن باید کاملاً در حجاب و پوشیده باشد الا آنکه در خانه باشد، زیرا فقط لباسی که او را می پوشاند می تواند از خیره شدن چشم ها به سوی او مانع گردد. زن نباید صورت خود را عریان ارائه دهد تا دیگری را با نگاه کردن به صورتش وادار به گناه نماید

2- حجاب زنان ساسانی

در مقایسه چندین نقش سنگی آناهیتا و نقوش دیگر با هم، به نظر می رسد که بانوان ساسانی پیراهن بلند بسیار پر چین و گشاد می پوشیدند و آن را با نواری در زیر سینه (مانند بانوان اشکانی) جمع کرده، می بستند... گاهی چادری گشاد و پرچین سر می کردند که تا به وسط ساق پا می رسیده است. نقوشی که از بانوان ساسانی در بشقاب های نقره ای مانده حکایت می کند که هر یک از بانوان، چادری به خود پیچیده دارند. 10

حجاب

3- حجاب نزد برهمائیان و بودائیان

اما براهمه؛ حجاب نزد آنها روش خاصی داشته، و زن حق نداشت از منزلش بیرون برود، و نیز هیچ مردی جز آن محارمی که دین معرّفی کرده بود حق نداشتند او را ببینند و بشناسند. 11

اما بودائیان: حجاب زن نزد آنها مانند برهمائیان بود و تا امروز آثاری از حجاب براهمه نزد هندی ها باقی است. 12- 13

4- حجاب در شاهنامه

در جاهای مختلف شاهنامه سخن از زن نیکوی ایرانی و حجاب او به میان آمده است که از این اشعار استفاده می شود زنان ایران از دیرباز حجاب و اخلاق نیکو و پاکدامنی شان زبانزد همه بوده است. اکنون به برخی از آن اشعار توجه فرمایید:

سخن شیرین، زن پرویز:

چنین گفت شیــرین کــه ای مهتـران

جهـان گـشته و کــار دیــده سران

بـــسی سال، بــانـــــوی ایران بــدم

بهـــر کـــار پشـت دلیـــــران بـدم

نجستـــم همیشه جــــز از راستـی

زمــن دور بــد کـــژی و کـــاستی

گــفت ایـــن و بـگشــاد چـــادر ز روی

همه روی ماه و همه پشت موی

مــرا از هنـــر مـــوی بــــد در نـهـــان

کــه او را ندیــدی کـس اندر جهان

نه کس موی من پیش از این دیده بود

نــه از مهتـران نیـز بشنیده بود 14

سخن تهمینه همسر رستم:

به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست

چـو من زیــر چـرخ کبود اندکیست

کــس از پــرده بیــرون ندیدی مرا

نه هرگز کس آواز شنیدی مرا 15

سخن منیژه:

منیژه منم دخت افراسیاب

برهنه ندیده رخم آفتاب 16

کسانی که حجاب را در بند بودن و غیر قابل تحمل می بینند باید خود را از یک بند دیگر برهانند و در پناه حجاب خود را حفظ کنند و کمی هوشیار باشند که واقعا این همه دشمنی با حجاب برای چیست ؟

نتیجه

حجاب نیز چون سایر دستورات الهی سرشار از حکمت و منفعت است و اینکه عده ای نمی خواهند این را بپذیرند چون منافع خودشان به خطر می افتد کسانی که دستور خدایشان را هم نادیده می گیرند و دم از حقوق بشر می زنند به کدامین اعتبار می خواهند سعادت ایجاد کنند با رها کردن افسار اسب وحشی شهوات؟

کسانی که حجاب را در بند بودن و غیر قابل تحمل می بینند باید خود را از یک بند دیگر برهانند و در پناه حجاب خود را حفظ کنند و کمی هوشیار باشند که واقعا این همه دشمنی با حجاب برای چیست؟ کسی که می خواهد حجاب نداشته باشد و ندارد چرا به دیگران فشار می آورد آیا این سیاستی شیطانی نیست؟ بی حجابی در هیچ دینی نیامده است پس مسلمان نبودن نمیتواند بی حجاب بودن را توجیه کند.


پی نوشت ها:

1- تورات- کتاب اشعیاء نبی باب سوم فقره 16- 25.

2- انجیل- رساله پولس رسول بتیطس باب دوم فقده 1- 8.

3- انجیل رساله اول پولس رسول به یموتاوس باب دوم فقره 1 و 9- 15.

4- انجیل رساله پطرس رسول باب سوم فقره 1- 6

5- ویل دورانت تاریخ تمدن: ج 3، ص 63.

6- زن و آزادی: ص 52.

7- جهت اطلاع به کتاب « دیدار با محبوب » و کتب دیگر مراجعه فرمایید.

8- پوشاک باستانی ایرانیان ص 75- 76.

9- پوشاک باستانی ایرانیان ص 194.

10- پوشاک باستانی ایرانیان ص 307.

11- الاسلام و المراة ص 9.

12- الاسلام والمراة ص 10.

13- جهت اطلاع بیشتر به کتاب « بهشت جوانان » ص 277- 288 مراجعه فرمایید.

14- شاهنامه ج 9 ص 286- 288 بر اساس چاپ مسکو- ناشر دفتر نشر داد.

15- شاهنامه ج 2 ص 175 داستان سهراب همان.

16- شاهنامه ج 5 ص 65 داستان بیژن و منیژه همان.

منبع : پاسخ به پرسش های جوانان  جلد 1و 2

فرآوری : محمدی

گروه دین تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.