تبیان، دستیار زندگی
این مطلب به وابستگی و کمک های امریکا به اسراییل می پردازد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایالت پنجاه و یكم آمریكا!


پشتیبانی بی چون و چرای آمریكا از رژیم صهیونیستی این رژیم را در جهان به ساختاری فرا قانونی مبدل كرده و تجهیز این رژیم به جدیدترین و پیشرفته ترین تولیدات كارخانه های آمریكایی، این رژیم را به ایالت پنجاه و یكم آمریكا تبدیل كرده است.

آمریکا و اسراییل

بدون تردید كمك های میلیاردی آمریكا فروپاشی رژیم صهیونیستی را به تعویق انداخته است. به عبارت بهتر می توان گفت كه كمك های مالی آمریكا به رژیم صهیونیستی چیزی جز حاصل فرآیند حمایت های سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی نیست.

همچنین نباید فراموش كرد كه چتر حمایتی آمریكا از رژیم صهیونیستی به تل آویو اجازه داده تا با آسودگی كاملی به پیشبرد برنامه های هسته ای نظامی خود ادامه دهد و پس از آن كه توان بازدارندگی اش در مقابل مقاومت فلسطین و حزب الله لبنان دچار تزلزل شد به صراحت به داشتن بمب هسته ای اعتراف كرد.

از سال 1979 تاكنون رژیم صهیونیستی با دریافت سالانه سه میلیارد دلار كمك های مختلف در رتبه اول طرف های دریافت كننده كمك از آمریكا قراردارد.

براساس اسناد و مدارك موجود در مركز خدمات اطلاعات پژوهشی كنگره آمریكا، رژیم صهیونیستی از زمان اشغال فلسطین در سال 1948 تا پایان سال 2009 میلادی مجموعا 106 میلیارد و 160 میلیون دلار كمك از آمریكا دریافت كرده است.

در این اسناد مشخص می شود كه كمك ها در 20سال اول شكل گیری رژیم صهیونیستی یعنی بین سال های 1949 تا 1968 مجموعاً 1327 میلیون دلار بود، در دهه بعد از آن یعنی بین سال های 1969 تا 1978 این كمك ها به 11میلیارد و 427میلیون دلار رسید.

اما اوج گرفتن حجم این كمك ها بعد از امضای توافقنامه كمپ دیوید با مصر بود؛ به نحوی كه در دهه بعد از آن (1979- 1988) حجم این كمك ها از 29 میلیارد و 934 میلیون دلار گذشت و در دهه بعد از آن به مرز 31میلیارد و 922 میلیون دلار رسید.

براساس اطلاعات موجود، با وجود آن كه سال به سال میزان نیاز صهیونیست ها به این كمك ها كاهش یافت اما هرگز حجم این كمك ها كاهش پیدا نكرد.

چتر حمایتی آمریكا از رژیم صهیونیستی به تل آویو اجازه داده تا با آسودگی كاملی به پیشبرد برنامه های هسته ای نظامی خود ادامه دهد و پس از آن كه توان بازدارندگی اش در مقابل مقاومت فلسطین و حزب الله لبنان دچار تزلزل شد به صراحت به داشتن بمب هسته ای اعتراف كرد.

طبق اطلاعات رسمی موجود میزان درآمد ناخالص ملی رژیم صهیونیستی بین سال های 1948- 1972 سالانه 10درصد افزایش یافت، در این سال ها صهیونیست ها مشغول اشغال و چپاول سرزمین های فلسطینیان بودند، اما با توجه به دریافت غرامت جنگی از آلمان شكست خورده در جنگ جهانی دوم، كمك های مالی آمریكا عامل سرنوشت سازی در ساختار اقتصاد رژیم صهیونیستی محسوب نمی شد.

بین سال های 1972- 1985 بحران اقتصادی شدیدی رژیم صهیونیستی را در برگرفت، این رژیم به شدت تحت تأثیر افزایش قیمت نفت خام قرار گرفت و شهروندان این رژیم از افزایش بهای خدمات اجتماعی و نیز گسترش مخارج نظامی كه یك چهارم درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص می داد در رنج بودند.

اقتصاد رژیم صهیونیستی طی این سال ها با كاهش دودرصدی افزایش معمول درآمد ناخالص ملی مواجه شد تا حجم تورم از 51درصد در سال 1978 به 400 درصد در سال 1984 افزایش یابد.

افزایش كمك های مالی آمریكا به سطح سه میلیاردو یك میلیون دلار در این دوره برای صهیونیست ها مسئله ای بسیار حائز اهمیت بود و تقریبا به عنوان عاملی سرنوشت ساز در ادامه حیات اقتصادی رژیم صهیونیستی محسوب می شود.

اگر كمك های فوری 1500 میلیون دلاری آمریكا به رژیم صهیونیستی نبود سال 1985 سال بحران یا فاجعه بزرگ فروپاشی عظیم مالی رژیم صهیونیستی به حساب می آمد.

اسرائیل و آمریکا

به اعتقاد بسیاری از كارشناسان اقتصادی، اگر كمك های مالی آمریكا از رژیم صهیونیستی نبود تبعات انتفاضه اول می توانست این رژیم را تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش ببرد، همچنین این كمك های مالی واشنگتن بود كه به صهیونیست ها اجازه داد تا موج گسترده فروپاشی بلوك شرق بین سال های 1988- 1991 را مدیریت كنند.

در این سال ها، صهیونیست ها علاوه بر بهره مندی از كمك های گسترده مالی آمریكا از شكل گیری جهان یك قطبی هم كمال استفاده را بردند، از همین طریق بود كه صهیونیست ها توانستند بین سال های 1989- 2000 با استفاده از فروپاشی بلوك سوسیالیستی ده هزار نفر از مغزهای این بلوك را به فلسطین اشغالی منتقل كنند.

حضور همین مغزها بود كه زمینه را برای جهش هفت برابری درآمد ناخالص ملی رژیم صهیونیستی فراهم كرد و باعث شد تا سهم كمك های آمریكا از درآمدهای ناخالص ملی رژیم صهیونیستی به سه درصد كاهش یابد.

اما كمك های بلاعوض تنها شامل حمایت های اقتصادی واشنگتن از رژیم صهیونیستی نمی شود، بلكه دربرگیرنده مبادلات تجاری دو طرف نیز هست. هم اكنون آمریكا بزرگ ترین شریك تجاری رژیم صهیونیستی محسوب می شود. صادرات رژیم صهیونیستی به آمریكا بیش از یك سوم حجم تمامی صادرات این رژیم را تشكیل می دهد، صادراتی كه در سال 2009 میلادی حدود 5/7میلیارد دلار یعنی 35 درصد از كل صادرات رژیم صهیونیستی را تشكیل می داد.

این در حالی است كه حجم واردات رژیم صهیونیستی از آمریكا حدود پنج میلیارد و 848 میلیون دلار از كل 47 میلیارد و 367میلیون دلار حجم كل واردات رژیم صهیونیستی است و حدوداً 15/6 درصد را به خود اختصاص می دهد.

كمك های بلاعوض تنها شامل حمایت های اقتصادی واشنگتن از رژیم صهیونیستی نمی شود، بلكه دربرگیرنده مبادلات تجاری دو طرف نیز هست. هم اكنون آمریكا بزرگ ترین شریك تجاری رژیم صهیونیستی محسوب می شود

آنچه كه در این میان بیشتر قابل توجه است افزایش تدریجی حجم كمك های نظامی آمریكا به رژیم صهیونیستی در مقابل كاهش كمك های اقتصادی است. این مسئله به وضوح از تلاش كنگره آمریكا برای منتقل كردن پرونده كمك های آمریكا به رژیم اشغالگر قدس از وزارت دارایی آمریكا به وزارت دفاع این كشور كاملا آشكار است.

آنچه كه در این میان نباید فراموش شود منافع متقابل موجود بین رژیم صهیونیستی و آمریكاست. 23سال پیش آریل شارون نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفته بود، رژیمش به اندازه 100میلیارد دلار به سیاست های آمریكا خدمت كرده است در حالی كه تنها 30میلیارد دلار كمك دریافت كرده است.

حال می توان تصور كرد كه چه خدماتی را صهیونیست ها طی آن مدت و طی 23سال اخیر برای آمریكا انجام داده اند

بخش سیاست تبیان


منبع: پرتال فرهنگی اطلاع رسانی نور