تبیان، دستیار زندگی
لینک ها : بیستمین سالگرد فتح غرورآفرین فاو در«والفجر ‌8» سالگردعملیات  ‌والفجر‌‌8 عملیات والفجر 8 (فتح فاو)...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عملیات والفجر‌8 فتح فاولینک ها :

بیستمین سالگرد فتح غرورآفرین فاو در«والفجر ‌8»

سالگردعملیات

 ‌والفجر‌‌8

عملیات والفجر 8 (فتح فاو)