تبیان، دستیار زندگی
اى كه دل افســــرده و غـــمینى و مـضطر و اى كه تــو را روزگــار كــرده مكــدّر خویـش ز غم كن خلاص و گیر به اخلاص رشتــه‌اى از چـادر شفیعــــة محشــــــر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گوهر كمال

حضرت معصومه (س)

اى كه دل افســــرده و غـــمینى و مـضطر

و اى كه تــو را روزگــار كــرده مكــدّر

خویـش ز غم كن خلاص و گیر به اخلاص

رشتــه‌اى از چـادر شفیعــــه محشــــــر

بضعـــة خیــرالنّســاء، صفیّـــه یـــزدان

معــدن جـــود و كـــرم، عـــزیز پیـمبر

گوهر بحر كمال و حشمـــت و عصمــت

اختـــر بـــرج حـیا، سلیــــله حیـــــدر

طاهـره و پـــاك، هـــمچــو مریم عذرا

صاحــب عــزّ و شــــرف، حبیبـــه داور

مفخــر قم عُـــشّ اهــــل بــیت رسـالت

شهـــر حـــدیث و محــــدّثین مــــوقّر

منبــع زهــــد و عفـــاف و دانش و بینش

مركـز ایــمان و قـــدس و معــرفت و فرّ

هـمچـــو پــدر، قبلـــه حـــوایج مـردم

كارگشـــاى بشـــر ز كهتـــر و مهتــــر

روضــــه او طــــور طالبــــان تجــــلّى

مهـــد كـــرامات و معــجزات مــــكرّر

خــاك درش توتیـــاى چشـــم خــلایق

بــوى رواقــش حیــــات‌بخـــش و معطّر

حضرت معصومه (س)

حُرمـت آن، هـمچـو حرمت حرم و بیت

حجـر و مــقام و صـــفا و زمـزم و مشعر

مرقــد پاكــــش مطـــاف عـــالى و دانى

خـطّ ولایـش، شعـــار اكبـــر و اصغـــر

صاحب این نعت و این صفات نكو كیست؟

حضـــرت معصومه دخت موســى جعفـر

اى فلــك رفعــــت و سپهــــر معـــالى

اى شـــرف دودمــــان ســـاقى كــــوثر

اى همــه اســلاف تــــو اعــــاظم عـالم

حجّـت و پیغمبــر و امــــام و رهبـــــر

«لطفى صــافى» ز هــول روز قیامــــــت

سخــــت غمیــــن و پریش باشد و مضطر

چـون پدر و چـــون برادرش به همه عمر

بـوده شما را مدیــــح خـــــوان و ثنـاگر

چشــــم امیـــدش بـــود به سوى شما باز

تا برهانیــــدش از حجیـــــم مســـــعّر

بخش عترت و سیره تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.