تبیان، دستیار زندگی
پورشه برنامه ی تولید بیست هزار دستگاه در سال از این مدل را دارد که 35 درصد آن در بازار ایالت محده فروخته می شود. قیمت آن بین هشتاد تا یکصد و بیست هزار یورو برای مدلهای مختلف اعلام شده است. قرار است مدل هیبریدی آن در امسال به بازار عرضه شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت

این خودرو اولین خودروی چهار در محصول کمپانی پورشه است. البته چهار در بودن آن در سرعت و قدرت آن تاثیری ندارد.

این ماشین از یک موتور 4.8 لیتریv8 سود می برد که در دو مدل turbo و تنفس عادی عرضه می شود که نمونه عادی آن 400 اسب بخار نیرو و موتور توربو آن 520 اسب بخار نیرو تولید می کند که نیروی آن به چرخهای عقب منتقل می شود( سیستم 4WD با انتقال قدرت به چهار چرخ به صورت آپشن عرضه می شود). حداکثر سرعت آن 180 مایل در ساعت،تقریبا معادل 290 کیلومتر در ساعت اعلام شده است. آرایش آن به صورت 8v است و چهار سوپاپ در هر سیلندر دارد. شتاب 0 تا 100 آن 2.4 ثانیه است.. این خودرو 2 دیفرانسیل است و 7 دنده ی نیمه خودکار دارد و سیستم تعلیق فوق العاده ای نیز دارد.

پورشه برنامه ی تولید بیست هزار دستگاه در سال از این مدل را دارد که 35 درصد آن در بازار ایالت محده فروخته می شود.

قیمت آن بین هشتاد تا یکصد و بیست هزار یورو برای مدلهای مختلف اعلام شده است. قرار است مدل هیبریدی آن در امسال به بازار عرضه شود.

 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
 • پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت
  پورشه پانامرا خودرویی سریع , رویایی و متفاوت

فرآوری: م.ح.اربابی فر

بخش دانش و زندگی


منابع: پارسی لند، تازه های دنیای خودرو