تبیان، دستیار زندگی
از دلایلی که می توان برای معصومیت معصومه(سلام الله علیها) بیاوریم، نام شریف ایشانفاطمهدر زمان حیات است و بعدها در روایات به معصومه ملقب شده اند. علت دیگر تواتر در احادیث بر شفاعت ایشان از امت است که این شفاعت جز درمورد معصوم در مورد کسی مورد اطمینان نیست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضرت معصومه،معصوم بوده است؟

شواهد عصمت این شفیعه روز جزا


از دلایلی که می توان برای معصومیت معصومه(سلام الله علیها) بیاوریم، نام شریف ایشان"فاطمه"در زمان حیات است و بعدها در روایات به معصومه ملقب شده اند. علت دیگر تواتر در احادیث بر شفاعت ایشان از امت است که این شفاعت جز در مورد معصوم در مورد کسی مورد اطمینان نیست.


حضرت معصومه

برای ایشان از طرف معصوم زیارت نامه وارد شده است، ایشان کرامات علنی داشته اند و حتی امام رضا و حضرت جواد(علیها السلام) برای کفن و دفن ایشان حاضر شده اند که می توان همه این ها را دلیل بر عصمت ایشان دانست.

بر اساس نقل"ناسخ التواریخ" امام رضا(علیه السلام) در مورد آن حضرت:"معصومه" تعبیركرده است(1)و می دانیم كه امام(علیه السلام) هرگز در مورد شخصی مبالغه نمی كند و سخن به گزاف نمی فرماید.

نام شریف حضرت معصومه:"فاطمه" است و در حال حیاتش به"معصومه" ملقب نشده بود، تا تعبیر:"معصومه" به اصطلاح"عنوان مْشیر" باشد، بلكه این تعبیر دقیقاً به معنای اثبات عصمت است، زیرا بر اساس قاعده معروف:"تعلیق الحكم بالوصف مشعر بالعلیه"(2) معنای حدیث چنین می شود:

"هركس حضرت معصومه را در قم زیارت كند، مانند این است كه مرا زیارت كند، زیرا او معصومه است".

اگر صدور این حدیث از امام رضا(علیه السلام) ثابت شود، در دلالت كردن آن به عصمت حضرت معصومه تردیدی نخواهد بود.

احادیث صحیحه و مستفیضه در مورد وجوب بهشت برای زائرین قبر شریف این خاتون دو سرا.(3)

بین وجوب بهشت و عصمت ملازمه نیست، ولی در غیر معصوم معهود نیست كه به این استحكام و قاطعیت از سه معصوم بر آن تأكید شود.

شفاعت گسترده ای كه همه ی شیعیان اهلبیت را در بر می گیرد.

البته در مورد عالم و شهید و امثال آنها موضوع شفاعت مطرح شده، ولی در مورد احدی غیر از آباء گرامش، شفاعت گسترده ای به این وسعت مطرح نشده است. تنها در مورد این شفیعه روز جزاست كه امام صادق(علیه السلام) می فرماید:

"با شفاعت او همه ی شیعیان ما وارد بهشت می شوند".(4)

تشریف فرمائی امام رضا و امام جواد(علیه السلام) برای مراسم تجهیز و تشییع این بانوی دو سرا دلیل روشنی بر عصمت آن بزرگوار است، زیرا مطابق اعتقاد قطعی شیعه، جنازه معصوم فقط باید به دست معصوم به خاك سپرده شود

روایات متواتره در فضیلت قم و قداست این سرزمین به بركت قدوم آن خاتون دو سرا، كه هرگز در مورد هیچ شهر دیگری این تعبیرها نرسیده است، و طبعاً قداست شهر به احترام آن حضرت است.

تعبیر حرم اهلبیت و دیگر تعبیرات بلندی كه شبیه آن برای مشهدِ احدی از غیر معصومین به كار نرفته است.

كرامات آشکاری كه از این بزرگوار در طول قرون و اعصار مشاهده شده، و هرگز از هیچ امامزاده‌ دیگری در این حد مشاهده نشوده است، به جز حضرت ابوالفضل(علیه السلام) كه در مورد ایشان نیز همین بحث(عصمت) هست.

تعبیر بسیار بلند:"فَاِنُ لَكِ عِنْدُاللهِ شَأْناً مِنُ الشَأْنِ" در زیارتنامه‌ آن حضرت. و چون این زیارتنامه از امام رضا(علیه السلام) روایت شده است، فراز بالا تعبیر بسیار والائی است كه با غیر معصوم نمی سازد.

خود صدور زیارتنامه از معصوم مؤید همین معنی است، كه بعد از حضرت زهرا(علیه السلام) برای هیچ بانویی به جز حضرت معصومه زیارت مأثوره نداریم.

تشریف فرمائی امام رضا و امام جواد(علیه السلام) برای مراسم تجهیز و تشییع این بانوی دو سرا دلیل روشنی بر عصمت آن بزرگوار است، زیرا مطابق اعتقاد قطعی شیعه، جنازه معصوم فقط باید به دست معصوم به خاك سپرده شود.(5)

حضرت معصومه

اگر حضرت فاطمه زهرا(علیه السلام) را امیرمؤمنان غسل می دهد به همین دلیل است، و گرنه"اسماء" حضور داشت و می توانست مباشر غسل گردد.

به خدمت امام رضا(علیه السلام) عرض كردند: اینها به ما طعنه می زنند و می گویند:"امام را باید امام غسل دهد"!

منظور آنها این بود كه شما در مدینه هستید و پدربزرگوارتان در بغداد به شهادت رسیده است، پس چه كسی او را غسل داده است؟

فرمود:"من او را غسل دادم".

راوی پرسید: به آنها بگویم كه شما آن حضرت را غسل داده اید؟ فرمود:"آری":(6)

به همین جهت است كه امام جواد(علیه السلام) از مدینه تا خراسان، و امام هادی(علیه السلام) از مدینه تا بغداد با"طی الأرض" تشریف فرما می شوند تا پیكر مطهر پدر بزرگوارشان را غسل دهند كفن و دفن كنند.

و برای همین منظور است كه در آن لحظات حساس و پر مخاطره، وجود مقدس حضرت بقیه الله ـ روحی فداه ـ چون مهر تابان ظاهر شد و بر پیكر امام حسن عسكری(علیه السلام) نماز خواند.(7)

و لذا معتقدیم كه قبل از رحلت حضرت بقیه الله ارواحنا فداه امام حسین(علیه السلام) رجعت خواهد نمود، و مراسم تجهیز و تكفین و تدفین آن حضرت را به عهده خواهد گرفت. (8)

تردیدی نیست كه پیكر مطهر حضرت حسین(علیه السلام) توسط امام زین العابدین(علیه السلام) به خاك سپرده شد، حتی دشمنان اهلبیت هم به آن اعتراف دارند، لذا هنگامی كه امام رضا(علیه السلام) با علی بن ابی حمزه و دیگر بداندیشان مناظره می كرد به آنها فرمود:

"آیا امام حسین(علیه السلام) امام بود؟" گفتند:"آری". فرمود:"چه كسی او را تجهیز كرد؟" گفتند:"علی بن الحسین(علیه السلام)".

امام رضا(علیه السلام) :

"خداوندی كه زین العابدین را قدرت داد كه از زندان بیرون رفته و عهده دار تجهیز پدر بزرگوارش شود، قادر است به صاحب این امر توانائی دهد كه به بغداد رفته، مباشر كفن و دفن پدرش گردد"

فرمود:"در آن ایام علی بن الحسین(علیه السلام) كجا بود؟" گفتند:"در زندان ابن زیاد بود". فرمود:"یك فرد زندانی چگونه عهده دار كفن و دفن شد؟". گفتند:" برای ما روایت شده كه امام زین العابدین به طریق اعجاز از زندان خارج شد و آنها متوجه نشدند، پس از انجام كفن و دفن دوباره به زندان بازگشت".

امام رضا(علیه السلام) فرمود:"خداوندی كه زین العابدین را قدرت داد كه از زندان بیرون رفته و عهده دار تجهیز پدر بزرگوارش شود، قادر است به صاحب این امر توانائی دهد كه به بغداد رفته، مباشر كفن و دفن پدرش گردد".(9)

جالب تر این كه امام زین العابدین(علیه السلام) به هنگام دفن امام حسین و حضرت علی اكبر و حضرت ابوالفضل ـ صلوات الله علیهم ـ از بنی اسد كمك نگرفت، بلكه خود به تنهائی عده دار كفن و دفن آنان گردید، ولی چون نوبت به دیگر شهدا رسید، به بنی اسد امر فرمود كه: دو تا كانال حفر كنند، در یكی شهدای بنی هاشم و در دیگری شهدای اصحاب را دفن كنند.(10)و این خود یكی از نشانه های عصمت حضرت علی اكبر و حضرت ابوالفضل(علیه السلام) می باشد.

در مراسم كفن و دفن حضرت معصومه(علیه السلام) نیز تشریف فرمائی حضرت امام رضا و حضرت جواد ـ سلام الله علیهما ـ‌ بسیار معنی دار است، و خود شاهد زنده ای بر عصمت این خاتون دو سرا می باشد.(11)

با توجه به نكات فوق، اگر كسی ادعا كند كه حضرت معصومه(علیه السلام) مرتبه ای از عصمت را داراست، راه بیراهه نرفته و سخنی به گزاف نگفته است. ولی این مرتبه از عصمت غیر از عصمت چهارده معصوم است كه حتی پیامبران اولوالعزم نیز به آن مرتبه از عصمت نمی رسند.

پی نوشت ها:

1ـ تفسیر عیاشی، محمد بن مسعود بن عیاش سلمی، قرن سوم، چاپ 1380 هـ . تهران.

2ـ تفسیر منسوب به امام حسن عسكری(ع)، چاپ 1409 هـ .قم.

3ـ تقویم نجومی، حاج میرزا اسماعیل مصباح، نجم الممالك، متوفای 1380 هـ . چاپ 1347 هـ .

4ـ التنبیه و الاشراف، علی بن الحسین مسعودیم متوفای 345 هـ . چاپ قاهره.

5ـ تنزیه الأنبیاء، سید مرتضی علم الهدی، متوفای 436 هـ . چاپ 1409 هـ . بیروت.

6ـ تهذیب الاحكام، ‌شیخ طوسی، متوفای 460 هـ . چاپ 1406 هـ . بیروت.

7ـ تورایخ النبی و الآل، شیخ محمد تقی تستری، چاپ 1391 هـ . تهران.

8ـ توحید صدوق، شیخ صدوق، متوفای 381 هـ . چاپ بیروت.

9ـ الثاقب فی المناقب، ابن حمزه، قرن ششم، چاپ 1412 هـ . قم.

10ـ ثواب الاعمال، شیخ صدوق، متوفای 381 هـ . چاپ 1364 ش. قم.

11ـ جامع احادیث الشیعه، آیت الله بروجردی، متوفای 1380 هـ . چاپ 1399.

فرآوری: علی نورگستر

بخش عترت و سیره تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.