تبیان، دستیار زندگی
راهکارهای دشمن در مقابله با اسلام و انقلاب و نقش روحانیت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دین، دشمن مردم، روحانیت1

راهکارهای دشمن در مقابله با اسلام و انقلاب و نقش روحانیت

امام خامنه ای

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در سفر پر خیر و برکت قم و در اجتماع بزرگ مردم قم به ترسیم نقشه دشمن در مقابله با ایران و اسلام پرداختند به اعتقاد ایشان دشمنان انقلاب در طول این مدت همواره خواسته اند به این انقلاب و این نظام اسلامی صدمه‌اى وارد كنند که مهمترین آماج حملات دشمنان، دو نقطه‌ى اساسى است: یكى دین، یكى مردم و وفادارى آنها.

حضرت آیت الله خامنه ای در یک تحلیل حساب شده و بسیار دقیق می فرمایند: این را توجه داشته باشیم؛ هر آنچه را كه دشمن بر روى آن تكیه میكند و نقشه‌ى راه دشمن و طرح كلى دشمن بر روى آنها متمركز است، او میتواند براى ما هم یك طرح كلى و نقشه‌ى راهى را در اختیار بگذارد. همان چیزى را كه آنها آماج حمله قرار میدهند، ما باید توجه داشته باشیم و بدانیم كه آنها را بایستى حفظ كنیم، باید بر روى آنها تكیه كنیم: حضور مردمى و معارف دینى و اسلامى.

از این رو باید دانست که بدون شک روحانیت نقش اساسی و محوری را در این دو نقطه داشته است. زیرا هم بیان و، دفاع و اجرای دین تاکنون بدست روحانیت بوده و خواهد بود و هم وفاداری مردم به دین نتیجه عملکرد تاریخ هزار و سیصدساله روحانیت اصیل شیعه بوده است.

توجه به سخنان مقام معظم رهبری در دو محور اساسی ذیل برای روحانیت بسیار کار گشا و مهم است.

الف: راهکارهای دشمنی با دین

ایشان می فرماید: دشمنان می دانند كه اگر این انقلاب، یك انقلاب دینى نبود، قدرت مقاومت نداشت؛ چون دین است كه پیروان خود را از تسلیم شدن در مقابل ظلم منع میكند، به مقابله‌ى با ظالم تشویق میكند؛ عدالت و آزادى و معنویت و پیشرفت را به زندگى انسانها پیشنهاد میكند. این، خصوصیت دین است. پس آن نظامى كه بر مبناى دین باشد، معنى ندارد كه تسلیم فشار و زور دشمنان و زورگویان و زیاده‌طلبان بشود. اگر عنصر دین در این انقلاب نبود، ممكن بود مسئولین انقلاب و سركردگان انقلاب با گرفتن یك امتیازى در مقابل دشمن كوتاه بیایند و راه را براى سلطه‌ى دوباره‌ى دشمن باز كنند؛ اما چون دین ستون فقرات این انقلاب است، چنین چیزى تاكنون پیش نیامده است و بعد از این هم پیش نخواهد آمد.

1. مقدسات دینى را، حقایق دینى را، بیّنات اسلامى را مورد تردید و انكار قرار می دهند

ایشان در توضیح عملکرد دشمن در این باره می فرماید: این مسئله از ماجراى سلمان رشدى آغاز شد تا فیلمهاى ضد اسلام هالیوودى، تا كاریكاتورها، تا قرآن‌سوزى، تا حوادث گوناگونى كه علیه اسلام در این گوشه و آن گوشه اتفاق افتاد، براى اینكه ایمان مردم را به اسلام و مقدسات اسلامى كم كنند. در داخل كشور، از طرق مختلف، پایه‌هاى ایمان مردم، بخصوص نسل جوان را متزلزل كنند؛ از اشاعه‌ى بى‌بندوبارى و اباحیگرى، تا ترویج عرفانهاى كاذب - جنس بدلى عرفان حقیقى - تا ترویج بهائیت، تا ترویج شبكه‌ى كلیساهاى خانگى؛ اینها كارهائى است كه امروز با مطالعه و تدبیر و پیش‌بینى دشمنان اسلام دارد انجام میگیرد؛ هدفش هم این است كه دین را در جامعه ضعیف كند.

2. بعضى افراد مدعى فهم و دانش، علیه دین، علیه مبانى اسلامى افاداتى می کنند.

3. به طرح شبهاتی چون جدائى دین از سیاست و مسئله‌ى اسلام منهاى روحانیت می پردازند.

ایشان تلاش دشمن در این مورد را چنین تبیین می فرمایند:

«دشمنان دو نكته‌ى اساسى را در باب دین دارند دنبال میكنند؛ چون دیده‌اند كه این دو نقطه در زندگى مردم چقدر تأثیرگذار است: یكى مسئله‌ى اسلام منهاى روحانیت است؛ چون دیده‌اند كه روحانیت در جامعه‌ى ایرانى چه تأثیر شگرفى را به وجود آورد و بر حركت مردم گذاشت. البته از قبل از انقلاب هم این زمزمه‌ها را میكردند. حضور روحانیون در انقلاب و پیشروى آنها در انقلاب، موقتاً این معنا را از صحنه خارج كرد؛ اما باز شروع كردند. یكى هم اسلام منهاى سیاست است، جدائى دین از سیاست است. اینها از جمله‌ى چیزهائى است كه امروز دارند با اصرار فراوان در مطبوعات، در نوشته‌جات، در وسائل اینترنتى ترویج میكنند. مسئله براى آنها اهمیت دارد.»

منبع:

بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم قم۱۳۸۹/۰۷/۲۷


سید مهدی موسوی، گروه حوزه علمیه تبیان