تبیان، دستیار زندگی
آیا تا به‌ حال‌ به‌ افرادی‌ توجه‌ كرده‌اید كه‌ در دهه‌ هشتم‌ عمر خود هستند و جوان‌ به‌ نظر می ‌رسند و در مقابل‌ افرادی‌ سن کمتری دارند، اما پیر به‌ نظر می ‌آیند؟ البته‌ این‌ طبیعی‌ است‌ كه‌ جسم‌ ما پیر ‌شود، ولی‌ این‌ موضوع‌...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در تمام عمر جوان بمانیم

آیا تا به‌ حال‌ به‌ افرادی‌ توجه‌ كرده‌اید كه‌ در دهه‌ هشتم‌ عمر خود هستند و جوان‌ به‌ نظر می ‌رسند و در مقابل‌ افرادی‌ سن کمتری دارند، اما پیر به‌ نظر می ‌آیند؟

البته‌ این‌ طبیعی‌ است‌ كه‌ جسم‌ ما پیر ‌شود، ولی‌ این‌ موضوع‌ كاملاً با این كه‌ شخص‌ پیر به نظر برسد، تفاوت‌ دارد. به‌ علاوه این‌ احساس‌ هر شخصی‌ است‌ كه‌ خودش‌ را چقدر پیر ببیند.

هیچ‌ كس‌ پیر نمی ‌شود، مگر این كه‌ خودش‌ انتخاب‌ كند كه‌ پیر باشد. به‌ جای‌ این كه‌ از مردم بپرسیم‌ چند سال‌ دارید؟ بهتر است‌ بپرسیم‌ چند سال‌ زندگی‌ كرده ‌اید؟

یك‌ راه‌ ساده‌ برای‌ این كه‌ من‌ و شما پیر نشویم‌ این‌ است‌ كه‌ از تمام‌ روزهای‌ عمرمان‌ استفاده‌ كنیم. ما به ‌عنوان‌ جانشین‌ خدا در زمین‌ وظیفه‌ داریم‌ بهترین‌ باشیم‌ و بهترین‌ كارها را انجام دهیم. و برای این که تمام‌ عمرمان‌ جوان‌ بمانیم باید هفت‌ كار انجام‌ دهیم‌.


1. همواره‌ در حال‌ آموختن‌ باشیم‌

برای‌ چیزی‌ كه‌ از قبل‌ می ‌دانید وقت‌ نگذارید؛ اما به‌ محض‌ این كه‌ مطلب‌ جدیدی‌ را بیاموزید به‌ جوان ‌ماندن‌ خود كمك‌ كرده‌اید. شروع‌ به‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ درباره‌ مطالب‌ باارزش‌ كنید؛ می‌ توانید با كلام‌ خدا شروع‌ كنید؛ وقتی‌ ما قرآن می ‌خوانیم‌ كلام‌ خدا را در ذهن‌ و قلبمان‌ جای‌ می ‌دهیم‌ و به‌ كارهایی‌ كه‌ او می‌ گوید انجام‌ دهیم‌ فكر می ‌كنیم. به‌ محض‌ این كه‌ همه‌ چیز را از منظر او می ‌بینیم، نگرانی‌ و هیجانات‌ ما به‌ پایان‌ می ‌رسد. در همان‌ زمان‌ انرژی‌ می‌ گیریم‌ و حس‌ امید و انتظار در ما به‌ وجود می‌ آید. هنگامی‌ كه‌ پر از ترس، اضطراب ‌ و ناامیدی‌ نباشیم، جسم‌ و روح‌ ما به‌ بهترین‌ شكل‌ وظایف‌ خود را انجام‌ می‌ دهند. برای‌ جلوگیری‌ از پیری، هر روز مقداری‌ از كلام‌ خدا را بیاموزید. كتاب‌ آسمانی‌ یك‌ نامه‌ عاشقانه‌ است‌ برای‌ پذیرش‌ بی ‌قید و شرط‌ خداوند در رابطه‌ با هر كسی‌ كه‌ به‌ سوی‌ او برود. وقتی‌ حقیقت‌ عشق‌ او را درك‌ ‌كنیم‌ و آن‌ را با فكر و زندگی‌ روزانه‌ مان‌ یكی‌ كنیم، جوان ‌ماندن‌ ما تضمین‌ می ‌شود. وقتی‌ احساس‌ اطمینان‌ و پشتگرمی‌ داریم، هر چیزی‌ در درونمان‌ به‌ گونه ‌ای‌ دیگر جریان‌ پیدا می ‌كند.

به‌ علاوه باید به‌ یادگیری‌ هر چیز جدید درباره‌ سلامتی‌ خود ادامه‌ دهیم؛ ما مسئول‌ نگهداری‌ جسمی‌ هستیم‌ كه‌ به‌ ما به‌ امانت‌ سپرده‌ شده؛ و اگر بخواهیم‌ سالم‌ بمانیم‌ باید نظم‌ و انضباط‌ را بیاموزیم. به‌ خاطر داشته‌ باشیم‌ كه‌ بدن‌ همچون‌ هدیه ‌ای‌ مقدس‌ است‌ كه‌ ما در برابر آن‌ مسئولیم؛ كار ما فقط‌ خوردن، خوابیدن‌ و انجام‌ تكالیف‌ نیست؛ بلكه‌ بایستی‌ از جسممان‌ در برابر صدمات‌ محافظت‌ كنیم. اگر یادگیری‌ را متوقف‌ كنیم‌ در جاده‌ زندگی‌ به‌ سرعت‌ به‌ سوی پیری‌ پیش‌ می‌ رویم.

به‌ دنبال‌ کارهایی‌ بروید كه‌ بلد نیستید؛ مثل‌ چگونگی‌ كار با كامپیوتر و یادگیری‌ یك‌ زبان‌ خارجی؛ در این‌ راه‌ نیز پشتكار داشته‌ باشید و خود را ملزم‌ به‌ فراگیری‌ كنید. تداوم‌ در یادگیری،‌ ذهن‌ شما را جوان‌ و كارآمد نگه‌ می‌ دارد.


2. عشق‌ بورزیم‌

خداوند دوست‌ ندارد كه‌ بندگانش‌ با تلخی‌ و حرارت، اضطراب‌ و رنجش‌ خاطر یا دشمنی‌ زندگی‌ كنند؛ این ‌گونه‌ احساسات‌ اثراتی‌ منفی‌ روی‌ بدن، ذهن‌ و تمام‌ جنبه‌های‌ زندگی‌ ما می ‌گذارند؛ و بایستی‌ آنها را از زندگی‌ حذف‌ كرد. الگوهای‌ رفتاری‌ ای‌ مثل‌ حسادت ، خودخواهی‌ و خشم‌ و كینه‌ باید ترك‌ شوند و عشق ‌ورزیدن‌  جایگزین‌ آنها گردد. خداوند می‌ خواهد كه‌ ما ظرفیت‌ دوست ‌داشتن‌ افراد را داشته‌ باشیم‌ و در این‌ حالت‌ است‌ كه‌ زندگی‌ ما به‌ خوبی‌ شكل‌ می ‌گیرد. پروردگار، هنر عشق‌ ورزیدن‌ و دوست‌ داشتن‌ را در وجود ما نهاده‌ است. دوست ‌داشتن‌ باعث‌ می‌ شود انرژی‌ خاصی‌ در زندگی‌ ما جریان‌ یابد و در این‌ صورت‌ است‌ كه‌ جوان‌ می ‌مانیم؛ در غیر این‌ صورت‌ ناامیدی‌ وجودمان‌ را فرا می‌ گیرد. اگر عشق‌ نورزیم‌ یا این‌ احساس‌ را در خود به‌ وجود نیاوریم، خیلی‌ زود به‌ سمت‌ پیری‌ می‌ رویم. برای‌ این كه‌ جوان‌ بمانید، خدا و انسان ها را دوست‌ بدارید و اجازه‌ بدهید كه‌ دیگران‌ هم‌ شما را دوست‌ داشته‌ باشند.


3. لبخند بزنیم‌

آیا می ‌دانید كه‌ خندیدن ‌ روی‌ تمام‌ سلول های‌ بدن‌ شما اثر می‌ گذارد؟ وقتی‌ كه‌ می‌ خندیم، سیستم‌ ایمنی‌ بدنمان‌ تحریك‌ و به‌ گونه ‌ای‌ كه‌ باید، فعال‌ می ‌شود. با این‌ كار به‌ جسم مان‌ اجازه‌ می‌ دهیم‌ تا دفاع‌ بهتری‌ در برابر آسیب ها داشته‌ باشد.

اگر در زندگی‌ گناه‌ و سركشی‌ كنیم‌ و در مسیر غلط‌ گام‌ برداریم، از خداوند دور می‌شویم‌ و فردی‌ ترشرو و اخمو خواهیم‌ بود. در مقابل، «خندیدن»‌ شادی‌ را در قلب‌ ما جای‌ می ‌دهد و ما را به‌ خدا نزدیك‌ می‌ كند. شادی‌ قلبی‌ و واقعی‌ از هر دارویی‌ بهتر است، اما یك‌ روح‌ بیمار و كسل‌ حتی‌ روی‌ استخوان های‌ ما اثر می‌ گذارد.

شاید شما با خود فكر كنید، من‌ به‌ علت‌ شرایطی‌ كه‌ دارم ‌ نمی ‌توانم‌ بخندم.؛ بله‌ درست‌ است؛ واقعیت هایی‌ وجود دارند كه‌ خندیدن‌ را برایمان‌ دشوار می ‌كنند؛ اما شادی‌ و لذتی‌ كه‌ ما از آن‌ صحبت‌ می ‌كنیم، چیزی‌ است‌ درونی‌ كه‌ به‌ اوضاع‌ و شرایط‌ ما بستگی‌ ندارد. لذت‌ واقعی‌ وقتی‌ به‌ وجود می‌ آید كه‌ راه‌ و مسیر زندگی‌ را درست‌ تشخیص‌ دهیم‌ و بدانیم‌ یك‌ قادر مطلق‌ در كنار ماست‌ و از درون‌ شاد باشیم. در این‌ صورت‌ است‌ كه‌ می‌ توانیم‌ لبخند بزنیم.

بیشتر ما از نعمت‌ سلامتی‌ برخورداریم؛ مكانی‌ برای‌ زندگی‌ كردن‌ داریم؛ و كسانی‌ را داریم‌ كه‌ دوستمان‌ دارند؛ اینها والدین، فرزندان، خواهران، برادران‌ یا همسر ما هستند. آیا شما ترجیح‌ می ‌دهید به‌ چیزهایی‌ كه‌ ندارید توجه‌ كنید و نیز به‌ ناتوانی، درد، خطر، یا ترس؟ هر یك‌ از ما باید قلبی‌ شكرگزار داشته‌ باشیم؛ و نتیجه‌ این‌ سپاسگزاری،‌ خوشی‌ و شادابی‌ است.

هنگامی‌ كه‌ می ‌خندیم‌ مثل‌ بچه ها می‌ شویم. به‌ یاد داشته‌ باشید كه‌ «خندیدن»‌ خاص بچه ‌ها نیست؛ در درون هر زنی‌ هنوز یك‌ دختربچه‌ وجود دارد و درون‌ هر مردی‌ یك‌ پسربچه؛ وقتی‌ به‌ كودك‌ درونمان‌ اجازه‌ ابراز وجود بدهیم، می ‌توانیم‌ احساسمان‌ را بیان‌ كنیم‌ و از زندگی‌ لذت‌ ببریم. در این‌ شرایط‌ عمری‌ طولانی‌ تر خواهیم‌ داشت.

پس‌ زندگی‌ را كمتر جدی‌ بگیرید و به‌ مشكلات ‌ لبخند بزنید. اگر دوستی‌ ندارید كه‌ شما را شاد كند، چنین کسی را برای خود پیدا كنید. به‌ خاطر داشته‌ باشید كه‌ می‌ توانید با او با شادی‌ زندگی‌ كنید.


4. فعال‌ باشیم‌

درختان‌ قوی‌ در کهنسالی‌ هم‌ میوه‌ می‌ دهند.؛ معنای‌ این‌ كلام‌ این‌ است‌ كه‌ باید در زندگی‌ همواره‌ مفید و فعال‌ باشیم‌ و به‌ سنمان‌ فكر نكنیم. سعی‌ و تلاش‌ در زندگی‌ برای‌ امور دنیوی‌ كار اشتباهی‌ نیست؛ باز ایستادن‌ از كار و تلاش‌ اشتباه‌ است. البته‌ نباید به‌ دنیا وابسته‌ شویم. اما در عین حال‌ همانطور كه‌ مغز ما به‌ بدنمان‌ پیام‌ می‌ فرستد و این‌ كار همواره‌ ادامه‌ دارد، خود ما هم بایستی‌ هرگز بازنشسته‌ نشویم‌ و پیوسته‌ فعال‌ باشیم؛ در واقع ما زمانی پیر می ‌شویم‌ كه‌ دست‌ از كار و فعالیت‌ بكشیم.

هنگامی‌ كه‌ تجربه‌ یا پولی‌ به‌ دست‌ می‌ آورید، از خود بپرسید كه‌ خداوند می ‌خواهد ما با این‌ پول‌ یا تجربه‌ چه‌ كاری‌ انجام‌ دهیم. هزاران‌ راه‌ برای‌ خدمت‌ به‌ خداوند وجود دارد. بنابراین‌ از خود خدا بخواهید كه‌ طرح‌ و برنامه‌ ای را به شما نشان بدهد. آیا دوست‌ دارید جوان‌ بمانید و خداوند برایتان‌ خیر و بركت‌ قرار دهد؟ اگر چنین‌ است‌ سعی‌ كنید در زندگی‌ مفید واقع‌ شوید.


5. گذشته‌ را فراموش‌ كنیم‌

افراد زیادی‌ در «گذشته‌» زندگی‌ می‌ كنند و به‌ خود صدمه‌ می‌ زنند. با سرزنش ‌كردن‌ خود به‌ جسمتان‌ آسیب‌ نرسانید. حسادت‌ را از خود دور كنید. با این‌ كار از تلخی‌ و مشكلات‌ زندگی‌ می‌ كاهید، اما با رنجش‌ خاطر و دشمنی‌ ورزیدن‌ خود را پیر می‌ كنید. این‌ گونه‌ سختگیری های‌ ذهنی،‌ روح‌ و روان، احساسات‌ و جسم‌ شما را تحلیل‌ می‌ برد. خداوند هرگز دوست‌ ندارد كه‌ بندگانش‌ با این‌ مشكلات‌ زندگی‌ كنند.

اگر یادگیری‌ را فراموش‌ كنیم‌ و به‌ گذشته‌ها هم‌ فكر كنیم، به‌ سرعت‌ پیر می ‌شویم‌ و به‌ ناراحتی های‌ قلبی‌  نیز مبتلا می‌ گردیم. خداوند دوست‌ دارد كه‌ ما ذهنمان‌ را بر حال‌ و آینده‌ متمركز كنیم؛ پس‌ باید بیاموزیم‌ كه‌ دیگران‌ و خودمان‌ را ببخشیم‌ و گذشته‌ها را فراموش‌ كنیم.


6. از آرزوهای‌ زیاد بپرهیزیم‌

در رؤیاها فرو نروید كه‌ زود پیر می ‌شوید. وقتی‌ برای‌ هدفی‌ تلاش‌ می‌ كنید و فعال‌ و باانگیزه‌ هستید جوان‌ می‌ مانید. هرگز به‌ كارهای‌ راحت‌ و كوچك‌ و نیز كارهایی‌ كه‌ خداوند ما را از آن‌ برحذر می‌ دارد نیندیشید. به‌ اهداف‌ بزرگی‌ فكر كنید كه‌ با كمك‌ پروردگار محقق‌ می ‌شوند؛ و به‌ این‌ بیندیشید كه‌ خدا همواره‌ با كارهای‌ عجیب، بندگانش‌ را شگفت‌ زده‌ می‌ كند. از او بپرسید كه‌ برای‌ من‌ چه‌ سرنوشتی‌ را در نظر گرفته‌ ای؟

به‌ خاطر داشته‌ باشید كه‌ خدا را همیشه‌ و همه‌ جا در كنار خود دارید (و او از رگ گردن به شما نزدیکتر است). وقتی‌ به‌ این‌ باور برسید، انرژی‌ بیشتری‌ می‌ گیرید و ایمانتان‌ قوی تر می ‌شود.


7. به‌ چیزی‌ دل‌ نبندیم، به جز خدا

در قلبتان‌ به‌ خدا توکل‌ كنید و در اعماق‌ وجودتان‌ به‌ او بیندیشید. بدانید كه‌ او شما را به‌ راه‌ راست‌ هدایت‌ می ‌كند.

هرگز صحبت‌ كردن‌ با خدا و گوش ‌دادن‌ به‌ فرامین‌ او را ترك‌ نكنید. به‌ او عقیده‌ داشته‌ باشید و بدانید كه‌ می ‌تواند هر كاری‌ را انجام‌ دهد. هنگامی‌ كه‌ ما می‌ آموزیم‌ در همه‌ كارها به‌ خداوند تكیه‌ كنیم‌ و در مشكلات‌ از او یاری‌ جوییم، این‌ خود باعث‌ می ‌شود كه‌ یك‌ حس‌ اطمینان‌ و لذت‌ در ما به‌ وجود آید؛ و در این‌ حال‌ مشكلات، سختی ها و غم‌ و غصه‌ ما را پیر نمی‌ كند.

آیا جسم‌ ما پیر می ‌شود؟ بله، البته؛ اما بدانید كه‌ فكر، روح‌ و قلبمان‌ هرگز پیر نمی‌ شود؛ و دیگر این كه‌ بهترین‌ انتخاب‌ خداوند است.

او در تمام‌ امور زندگی‌ با شماست، به‌ شما قدرت‌ انجام‌ همه‌ كارها را می‌دهد و قوای‌ تازه‌ ای به‌ شما می ‌بخشد.

نسرین بصیری


لینک ها

صد سال عمر كنید

تصویر ذهنی خوبی از خود بسازید

راههای یك زندگی شاد

خندیدن شما را آرام می كند

دوره های تمرین شكیبایی را ایجاد كنید

کتاب های « روان شناسی » ، « خانواده » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.