تبیان، دستیار زندگی
سازمانهای بین المللی از ارکان عمده نظام جهانی عصر ما هستند و این سازمانها و آشنایی با آنها، موجب آگاهی بیشتر از کارکرد نظام بین المللی است، ضرورت شناخت نظام جهانی و ارکان و وظایف آن، از آنجاست که این پدیده ها امروزه در زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما تأث
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سازمانهای بین المللی

بین الملل

سازمانهای بین المللی از ارکان عمده نظام جهانی عصر ما هستند و این سازمانها و آشنایی با آنها، موجب آگاهی بیشتر از کارکرد نظام بین المللی است، ضرورت شناخت نظام جهانی و ارکان و وظایف آن، از آنجاست که این پدیده ها امروزه در زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما تأثیر قابل ملاحظه ای دارند.

این سازمانها، از تنوع و گستردگی بسیاری برخوردارند، سازمانهای وابسته به خانواده سازمان ملل متحد اهمیت زیادی در روابط بین المللی دارند، زیرا این سازمانها یکی از کانال های ارتباطی رو به گسترش بین دولت هاست.

تحولات سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی و عملکرد«قدرت های بزرگ»در سازمان ملل متحد به ویژه در شورای امنیت،سئوالاتی اساسی را درباره نقش و اصولا میزان توانایی سازمان ملل متحد در اجرای وظیفه اصلی آن یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی مطرح ساخته است.

برخی در مخالفت با نفوذ و داشتن«حق وتو» ی قدرت های بزرگ در شورای امنیت و همچنین ناتوانی سازمان ملل متحد در پیشگیری و یا حل وفصل فوری بسیاری از مناقشات بین المللی به فعالیت در این سازمان جهانی ارج کافی ننهاده و نتیجتا آن را فقط به مثابه «سکوی» بیان و عرضه سیاست ملی خود تلقی کرده اند.

سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی

سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان بین المللی، در زمان جنگ جهانی دوم، توسط قدرتهای بزرگ آن روز بنیانگذاری شد. آمریکا، شوروی (سابق) و انگلیس بعنوان دولت های متحد، در مقابل دولت های محور (آلمان، ایتالیا و ژاپن) می جنگیدند، به همکاری و هماهنگی در سطح بالایی نیاز داشتند، برای این منظور از سال 1941 تا 1945 میلادی کنفرانس هایی برگزار کردند. موضوع بحث این کنفرانس ها دو مطلب عمده زیر بود:

1-چگونگی مقابله با دولت های محور

2-تصمیم گیری در مورد اداره آینده جهان پس از پیروزی در جنگ

هدف آنان از طرح موضوع دوم این بود که پس از پیروزی بر دولت های محور بتوانند سلطه خود را نسبت به تمامی کشورها گسترش دهند و بر سرنوشت ملت ها حاکم شوند.

برای دستیابی به این منظور، بر سر تأسیس یک سازمان بین المللی با بافت و ویژگی خاصی توافق کردند. اگرچه در منشور سازمان ملل متحد انگیزه تاسیس این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی ذکر شده است، لیکن چنان که یادآور شدیم- انگیزه واقعی دولت های متحد و بزرگ از تاسیس چنین سازمانی، حفظ و تداوم سلطه خود بر جهان پس از پیروزی بر آلمان بود.

آنها این هدف را تحت پوشش ایجاد یک سازمان بین المللی که در سطح جهانی نیز دارای مبنای حقوق بین المللی باشد تحقق بخشیدند، منشور ملل متحد مصوب کنفرانس سانفرانسیسکو سال 1945، دارای 19 فصل و 11 ماده می باشد.

سازمان ملل متحد، تاکنون نسبتا نقش تعدیل کننده و یا آرام بخش در بسیاری از مناقشات بین المللی ایفا کرده است. این نقش ، بویژه در بحران برلین (1949-1948) و کوبا(1962) از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

منشور و مبانی حقوقی آن

این سازمان در وهله نخست متکی به اصول منشور است که ماهیتا جنبه حقوقی یک معاهده بی المللی است که 159 کشور آن را امضاء و تصویب کرده و یا به آن پیوسته اند.

در منشور سازمان ملل موضوعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است.

این موضوعات در دو بخش عمده تقسیم می-شوند:

الف: موضوعات مربوط به تشکیلات و ساختار داخلی سازمان

ب:تدبیرها و تصمیم گیریها

مهمترین موضوعات و مسائلی که در بخش دوم منشور آمده است عبارتند از:

1-حل مسالمت آمیز اختلافها

2-اقدام در مورد تهدید علیه صلح

3-همکاری های اقتصادی و اجتماعی بین المللی

فصل ششم و هفتم منشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا در این دو فصل راههای مقابله با تجاوز در سطح بین المللی مشخص شده است به عبارت دیگر، اگر هدف اصلی سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت جهانی است. این دو فصل چگونگی تحقق این هدف را به وسیله ارکان سازمان تبیین می کند.

نقش سازمان ملل در کاهش بحرانهای بین المللی

سازمان ملل متحد در مدت فعالیت خود اغلب به منظور جلوگیری از وضعیت های خطرناک بین المللی که ممکن بوده است به جنگ منتهی شود، دو طرف متخاصم را به استفاده از شیوه های دیپلماتیک مانند شرکت در مذاکرات به جای توسل به اسلحه ترغیب کرده است. بنابر این سازمان ملل متحد، تاکنون نسبتا نقش تعدیل کننده و یا آرام بخش در بسیاری از مناقشات بین المللی ایفا کرده است. این نقش ، بویژه در بحران برلین (1949-1948) و کوبا(1962) از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

اهمیت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در سال 1967 در دو منطقه خاورمیانه، پس از آنکه مصر تقاضای خروج نیروهای مزبور را از صحرای سینا نمود، بوضوح مشخص شد، زیرا پس از خروج این نیروها بلافاصله جنگ در گرفت.

بخش حقوق تبیان


منبع:سایت حقوقدانان