تبیان، دستیار زندگی
دانش پژوهان فعال دبیرستان مشعر با 6 پروژه تحت عناوین پروانه شناسی، ساخت بوم رنگ، ساخت بالون هوای گرم، ساخت موشک آبی با چتر و طراحی سنتی پارک آبی جهت شرکت در ششمین جشنواره پژوهش های دانش آموزی تبیان در حال انجام پروژه می باشند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویری از تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر

در دوره ششم پروژه های دانش آموزی تبیان

دانش پژوهان فعال دبیرستان مشعربا 6 پروژه تحت عناوین پروانه شناسی، ساخت بوم رنگ، ساخت بالون هوای گرم، ساخت موشک آبی با چتر و طراحی سنتی پارک آبی جهت شرکت در ششمین جشنواره پژوهش های دانش آموزی تبیان در حال انجام پروژه می باشند. دانش پژوهان عزیز این دبیرستان پروژه های خود را با راهنمایی سرکار خانم فائزه علیزاده فردانجام می دهند.

تصاویر زیر تلاش این عزیزان را حین انجام کار نشان می دهد.

 • تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
  تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
 • تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
  تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
 • تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
  تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
 • تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
  تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
 • تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
  تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
 • تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
  تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
 • تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
  تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
 • تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
  تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
 • تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
  تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
 • تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
  تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
 • تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر
  تلاش های دانش پژوهان دبیرستان مشعر

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم: مریم فروزان کیا