تبیان، دستیار زندگی
فیلم «آتشکار» را اساساً دوست نداشتم و حق می دهم که این فیلم توقیف بوده و اصلاً این فیلم مناسب اکران برای خانواده ها نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

«آتشکار» مناسب خانواده ها نیست

آتشکار

از سوی آزاده نامداری مجری «غیرمنتظره» عنوان شد:


فیلم «آتشکار» را اساساً دوست نداشتم و حق می دهم که این فیلم توقیف بوده و اصلاً این فیلم مناسب اکران برای خانواده ها نیست.


آزاده نامداری مجری برنامه «غیرمنتظره» به تازگی در گفتگویی از این مساله سخن گفته که فیلم «آتشکار» اصلا مناسب خانواده ها نیست. بخشهایی از گفته های نامداری را به نقل از سینمافا می خوانید:

مناسب خانواده ها نیست

فیلم «آتشکار» را اساساً دوست نداشتم و حق می دهم که این فیلم توقیف بوده و اصلاً این فیلم مناسب اکران برای خانواده ها نیست. شاید «آتشکار» فیلم کمدی بود اما احساس می کنم چیزهایی را به خنده گرفته بود که مناسب نبود و مخصوصاً قسمت دوزخ و برزخ و بهشت آن را نمی فهمم و دوست نداشتم.

فیلم «آتشکار» را اساساً فیلم فاخری ندیدم و فیلم آن چنانی نبود که مردم بخواهند هیجان زده شوند و بگوییم بالای این سن فیلم را ببینند و پائین تر از این محدوده نبینند.

فیلم خوبی نیست

فیلم «آتشکار» را اساساً فیلم فاخری ندیدم و فیلم آن چنانی نبود که مردم بخواهند هیجان زده شوند و بگوییم بالای این سن فیلم را ببینند و پائین تر از این محدوده نبینند.

حالم بد شد

معتقدم «آتشکار» چیزهایی را به استهزا و خنده گرفته بود که کلاً دوست داشتنی نبود و من در قسمت بهشت و جهنم آن حالم بد می شد هرچند که می دانم فیلم طنز و کمدی است اما احساس می کردم آن ها دوست داشتنی نبودند. اما به نظر من خیلی از مسائل شوخی بردار نیست که بتوان به راحتی درباره آنها فیلم ساخت.

سینما و تلویزیون تبیان


شبکه ایران