تبیان، دستیار زندگی
دانش پژوهان فعال راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت با 3 پروژه تحت عناوین ربات جرثقیل امدادگر، گلایدر، بالن جهت شرکت در ششمین جشنواره پژوهش های دانش آموزی تبیان در حال انجام پروژه می باشند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویری از تلاش های دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت

در دوره ششم پروژه های دانش آموزی تبیان

دانش پژوهان فعال مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایتبا 3 پروژه تحت عناوین ربات جرثقیل امدادگر، گلایدر و بالنجهت شرکت در ششمین جشنواره پژوهش های دانش آموزی تبیاندر حال انجام پروژه می باشند. دانش پژوهان عزیز این مدرسه پروژه های خود را با راهنمایی آقای امیر مصطفی مولوی دوست انجام می دهند.

این تصاویر، تلاش این عزیزان را حین انجام کار نشان می دهد.

 • دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
  دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
 • دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
  دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
 • دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
  دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
 • دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
  دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
 • دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
  دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
 • دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
  دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
 • دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
  دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
 • دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
  دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
 • دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
  دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
 • دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت
  دانش پژوهان مدرسه راهنمایی شهید قاسمعلی هدایت

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم: مریم فروزان کیا