تبیان، دستیار زندگی
این ابر خودرو به مناسبت پانزدهین سال تولید خودرو توسط کونیخزگ طراحی و ساخته شده است و از امکانات و قابلیت‌های بسیار بالایی برخوردار است. آگرا لغت سوئدی به معنی عمل «Act » است و گفته می‌شود که این خودرو فلسفه کونیخزگ را به روشنی بیان می‌کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010

این ابر خودرو به مناسبت پانزدهین سال تولید خودرو توسط کونیخزگ طراحی و ساخته شده است و از امکانات و قابلیت‌های بسیار بالایی برخوردار است. آگرا لغت سوئدی به معنی عمل «Act » است و گفته می‌شود که این خودرو فلسفه کونیخزگ را به روشنی بیان می‌کند. بر روی این خودرو موتوری نصب شده است که 910 اسب‌بخار قدرت دارد. این خودروی قدرتمند قادر است طی مدت زمان تنها سه ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر در ساعت برسد و برای آن رسیدن به حداکثر سرعت 390 کیلومتر در ساعت نیز چندان دشوار نیست.

 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
 • کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010
  کونیخزگ آگرا, ابر خودرو 2010

فرآوری: م.ح.اربابی فر

بخش دانش و زندگی


منبع:تازه های دنیای خودرو