تبیان، دستیار زندگی
اطلاعات حدود 3000 اختراع به طور کامل در سامانه ارزیابی و امتیاز دهی اختراعات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران وارد شده و مراحل ارزیابی و امتیازدهی بیش از 2500 اختراع در آن به پایان رسیده است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ثبت 3000 اختراع

ثبت 3000 اختراع

ثبت 3000 اختراع در سامانه ارزیابی و امتیاز دهی اختراعات سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

اطلاعات حدود 3000 اختراع به طور کامل در سامانه ارزیابی و امتیاز دهی اختراعات سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران وارد شده و مراحل ارزیابی و امتیازدهی بیش از 2500 اختراع در آن به پایان رسیده است.

به گزارش روابط عمومی، دکتر انور شلماشی مدیر دفتر تجاری سازی و پشتیبانی فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در مصاحبه با واحد خبر روابط عمومی گفت: سامانه ارزیابی و امتیازدهی اختراعات با توجه به قرارداد همكاری بین‌ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و بنیاد ملی نخبگان از آبان ماه سال 1387 فعالیت خود را با هدف ارزیابی علمی اختراعات آغاز کرد.

ثبت 3000 اختراع

وی با بیان اینکه تمامی مخترعینی كه اختراعشان از سال 1382 تاكنون در اداره كل مالكیت صنعتی به ثبت رسیده است می‌توانند با ثبت ‌نام و ارائه مدارك و مستندات مورد نیاز، جهت ارزیابی به این سازمان مراجعه نمایند اظهار داشت: پس از انجام ارزیابی، در صورتی كه اختراع حائز شرایط اعلام شده از سوی بنیاد ملی نخبگان باشد، مخترعین می ‌توانند از تسهیلات حمایتی بنیاد استفاده نمایند.

دکتر شلماشی تعداد کاربران سامانه را حدود 6000 نفر ذکر کرد و افزود:  اطلاعات حدود 3000 اختراع به طور كامل توسط مخترعان در سامانه وارد شده  و مراحل ارزیابی و امتیازدهی بیش از 2500 اختراع در آن به پایان رسیده است.

ثبت 3000 اختراع

مدیر دفتر تجاری سازی و پشتیبانی فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با بیان اینکه تمامی مراحل ثبت نام، ارسال مدارك، رفع نواقص، داوری و اعلام نتیجه به صورت الكترونیكی و از طریق اینترنت بدون محدودیت مكانی انجام می شود گفت: در امر ارزیابی و داوری اختراعات، علاوه بر اعضاء هیأت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران حدود 50 مركز دانشگاهی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از سراسر كشور با سامانه همكاری می ‌نمایند.

دکتر شلماشی در خصوص اختراعات حائز رتبه اظهار داشت: اختراعاتی كه دارای گواهی ‌نامه تایید طرح از معاونت توسعه فناوری سازمان پژوهش ها می‌باشند و طرح های حائز رتبه در جشنواره خوارزمی نیازی به بررسی علمی نداشته و عمل امتیازدهی به آن ها با مراجعه به بنیاد و تشكیل پرونده انجام می ‌شود.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم: مریم فروزان کیا