تبیان، دستیار زندگی
در جامعه ما بخصوص جامعه شهری با توجه به بافت فرهنگی و تضاد طبقاتی كه در آن حاكم است جوانان در معرض بشترین آسیب های اجتماعی قرار دارند حال فارق از اینكه این آسیب ها نشات گرفته از كدام نهاد یا حوزه های فرهنگی و اجتماعی و یا از حریم های خصوصی مانند خانواده و
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حل بحران جوانی از دریچه ای نو

مزاحمان خیابانی مردان مزاحم


شاید ما در طول زندگی با پدیده های جدید اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و... غیره برخورد كرده ایم امّا آنچه كه از این پدیده های یاد شده بیش از پیش از اهمیت بالایی برخودار است توجه به مسائل اجتماعی انسانها از سوی نهادهای خدمت و قدرت می باشد . در میان اقشار ولایه های هر جامعه گروهی بسیار مهم كه تاثیر گذار، در اكثریت توانمندی های آن جامعه و به نوعی سرمایه های ملی آن جامعه به شمار می آیند وجود دارد .بله شما درست فكر كرده اید، این گروه گروه جوانان می باشد .

وقتی به ارزش این گروه و نقش اساسی آن در روند رو به رشد یا رو به ضعف می نگریم به یك نكته بسیار مهم برخورد می كنیم و آن اینكه وقتی كودكی متولد می شود سرمایه های زیادی هزینه آن می گردد كه تبدیل به یك جوان شود و این هزینه ها كه به عنوان سرمایه گذاری بر روی هر انسانی محسوب می شود ، باید در یك جدول زمانبندی مشخص میوه این سرمایه گذاری به بار بنشیند .در این میان حفظ و تداوم بخشیدن به روند كارآمدی و توانمندی جوانان در محیط اجتماع و سالم سازی فضای جامعه از هر لحاظ برای رشد فكری واستفاده از استعدادها ودستان پر توان آنان ، بدون آسیب رساندن به هویت و باورهای جوانان كه قطعا و بدون هیچ شكی عامل اساسی پیشرفت و شكوفائی هر جامعه است ، امری ضروی و اجتناب ناپذیر است .

پس از پیروزی انقلاب بدون مسامحه و به جرات گفته می شود جوانان ما نقش مهمی در روند حفظ انقلاب و سازندگی كشور در عرصه های مختلف چه در دوران جنگ و پس از آن داشته است . لذا از این رهگذر می توان به اهمیت بحث در خصوص جوانان و آسیب های وارده بر پیكره آن ، اشاره نمود و برای آینده آن تمهیدات لازم را اندیشید.

در این مقال در نظر دارد به یكی از آسیب های مهم این قشر از زاویه آسیب های اجتماعی و فرهنگی نگاه كند و سعی بر این دارد كه رویكردی نوین درتفكر و مدیریت اجتماعی و فرهنگی این بخش ارائه دهد هر چند كه بر این باور هم هست كه این مقال خالی از اشكال نمی باشد و نقد آن موجب فتوحات فكری بزرگی خواهد شد و سنگ بنایی چون تحّفه درویش است .

در جامعه ما بخصوص جامعه شهری با توجه به بافت فرهنگی و تضاد طبقاتی كه در آن حاكم است جوانان در معرض بشترین آسیب های اجتماعی قرار دارند حال فارق از اینكه این آسیب ها نشات گرفته از كدام نهاد یا حوزه های فرهنگی و اجتماعی و یا از حریم های خصوصی مانند خانواده وغیره می باشد كه به هر حال این مساله به عنوان یك معضل اجتماعی تبدیل شده است

ما در جامعه ای ایدلوژیك مبتنی بر اسلام و مدرن گرا زندگی می كنیم كه نزدیك به نیمی از این جامعه را جوانان تشكیل می دهد و در جهان كنونی به ایرانی اسلامی و با مردمی متمدن به قدمت تاریخ بشریت و به نوعی به مدینه فاضله كه پرچمدار عدالت و سعادت دنیوی و اخروی است می نگریم كه راهی بسیار طولانی در پیش روی ما برای رسیدن به آن ایران است .

حال اگر چشم خود را باز كنیم و جور دیگر با زاویه ای دیگر به شهر خود یا روستا ی خود یا به كشور خود نگاه كنیم عده ای از جوانان را خواهیم دید كه بر اثر اشتباهات خود ، یا خانواده، یا سیاست های شتابزده دولتمردان و یا بر اثر تلاش های دشمنان كشور و عوامل موثر دیگر دچار آسیب های جدّی شده اند كه ما در این نوشته فقط به آسیب های اجتماعی آن و راهكاری ترمیم آن می پردازیم .

در جامعه ما بخصوص جامعه شهری با توجه به بافت فرهنگی و تضاد طبقاتی كه در آن حاكم است جوانان در معرض بشترین آسیب های اجتماعی قرار دارند حال فارق از اینكه این آسیب ها نشات گرفته از كدام نهاد یا حوزه های فرهنگی و اجتماعی و یا از حریم های خصوصی مانند خانواده وغیره می باشد كه به هر حال این مساله به عنوان یك معضل اجتماعی تبدیل شده است

به نظر می رسد در چنین وضعیتی این سوال مطرح می شود كه آیا نیازی به این همه تشكل و نهاد برای حلّ مشكلات جوانان نیاز هست یا خیر؟

سوال مهم تر اینكه بخش تاثیر گذار فرهنگی ما به عنوان متصدی اصلی بستر سازی رفع مشكلات جوانان دچار روزمرگی وشتابزدگی نشده است كه یا در غفلت به سر برده است و یا اینكه آنگونه كه می بایست به وظیفه خود عمل نكرده است؟

حال با این وضع مردم به مسایل مهمی تری اشاره دارند و سوال می كنند ولی هنوز به جواب مطلوب خود دست پیدا نكرده اند مانند بیكاری جوانان هایشان ، در معرض قرار گرفتن آسیب های اجتماعی جدّی مانند اعتیاد ، بی بند وباری ، افسردگی روحی ، مرگ امید و كم رنگ شدن روحیه نشاط در جوانان ، نبودن امكانات لازم برای ازدواج آنان ، مهیا نبودن شرایط برای حفظ و استمرار استعداد ها و توانمندیهای علمی جوانان و..و...و...

مشكلات جوانان در كشور به خصوص در شهرهای بزرگی چون تهران جوانان ما بیش از هر كسی دیگر دچار آسیب های اجتماعی هستند كه بعضی از آنها در وضعیتی قرار دارند كه در شرایطی بحرانی به سر می برنند

راهكار

در چنین شرایطی كه می پنداریم اوضاع خیلی حاد است ما می توانیم با بینشی جدید از زوایه ای جدید به طور چشم گیری این مشكلات را كاهش دهیم :

در بخش مدیریتی می توانیم ستاد ی مشترك بین دستگاها و تشكلّ های مردمی و دولتی در حوزه مدیریت جوانان به صورت خاصّ تشكیل دهیم هر چند كه گام های كوچكی برداشته شده است امّا ما نیازمند گامهای بلند و محكم هستم به طوری كه این ستاد قدرت و بازوی عملیاتی قویی در جهت یاری رساندن به این دستگاهها را داشته با شد كه ما به هدف های زیر نائل آییم :

پرهیز از موازی كاری در دستگاههای دولتی اعم وزارت خانه ها و ادارات دولتی در بخش جوانان و نهادهای هدف كه خاصّ در امور جوانان فعالیت می كنند .

جوانان

• استفاده از تجربیات هریك از عوامل موثر در این بخش و در اختیار قرار دادن آن به دیگر نهادها توسط ستاد.

اطلاع رسانی این ستاد به طور مستمر از روند كار های انجام گرفته تمام دستگاها و نتایج به دست آمده از فعالیت های انجام شده به صورت آن لاین و یا ابزار های دیگری از قبیل بولتن خبری ، مطبوعات ، رسانه های تصویری و غیر تصویری و...به صورت خاصّ برای نهادها و به صورت عام برای اطلاع عموم مردم كه قطعا بركاتی چون امید واری مردم از تلاش برای حلّ مشكلات جوانان و ایجاد نشاط در بین آنان وغیره.

• معرفی نیاز های علمی و عملی دستگاه های متولی و برنامه ریزی در جهت جذب اندیشه های خفته و پنهان در بطن جامعه به صورت طرح های عملی و قابل قبول كه نو و بكر هستند به این معنا كه این راهكارها به صورت ابتكاری بوده كه تاكنون كارشناسان درگیر موضوع به آن نپرداخته اند كه این ستاد می تواند با توجه به توانمندهای نهادهای هدف پس از جذب جهت اجرا یی كردن آن در اختیار آنان قرار دهد .

• در صورت لروزم ادغام نهاد های هدف و سپردن مدیریت به یك دستگاه خاصّ جهت بهروری بهتر از امكانات و ظرفیتهای موجود .

• تلاش برای ایجاد سازه و كاری كه به واقعیت های موجود در این بخش بیش از پیش پرداخته شود به این معنا كه نهادهای هدف از كارهای بدون نتیجه وشتابزده وآرمان گرایانه و احساسی و مقطعی پزهیز كنند بلكه تلاش كند كه تمام آنان را به یك هدف متعالی در یك جهت صرف حلّ مشكلات جوانان به یكدیگر نزدیكتر كند و به طور جدی بر مبنای رویكرد علمی و عملی نگاه شود و بازیچه و مورد سوء استفاده مقاصد سیاسی جریان و یا گروه خاصی نباشد .

ما در جامعه ای زندگی میكنیم كه در آن جامعه هر بخشی یك سری فوریتهایی هنگام بروز حوادث و مشكلات را تعریف كرده ایم و بر همین مبنا خدماتی را برای كاهش نگرانی های شهروندان خود ارائه می دهیم و نتایج خوبی هم به دست آورده ایم .

به طور مثال ما برای حفظ امنیت جامعه خود سیستم 110 را طراحی نمو دهایم تا به هنگام بروز هر گونه مشكلی كه شهروندان ما را از لحاظ امنیتی تهدید می كند سریعا و در اسرع وقت پلیس برای رفع این ناامنی و برخود با عامل مشكل ساز وارده عمل می شود و تا حدّ زیادی ضریب امنیت داخلی كشور را بالا برده است . یا ما برای بیماران خود اورژانس را طراحی نموده ایم كه به محض اینكه فرد دچار بیمار ناگهانی و یا سانحه ای شد و بر اثر این سانحه دچار آسیب دیدگی شد سریعا این مركز وارد عمل شده و افراد آسیب دیده را از مرگ و آسیب های جبران نا پذیر، به نزدیكترین بیمارستان منتقل می كند

به نظر می رسد با توجه به مشكلات جوانان در كشور به خصوص در شهرهای بزرگی چون تهران جوانان ما بیش از هر كسی دیگر دچار آسیب های اجتماعی هستند كه بعضی از آنها در وضعیتی قرار دارند كه در شرایطی بحرانی به سر می برنند كه دامنه آنها ممكن است از قشر عادی جوان ما به نخبگان هم رسیده با شد و هر یك از گروه های جوان و نوجوان ما به طور نسبی با درصدی كم و بیش دچار شده اند و یا در معرض ابتلا به آن هستند. در این صورت با توجه به این كه سیستم مدیریت ما در حوزه جوانان قادر به خدمات رسانی به جوان آسیب دیده نیست ولذا براین اساس پیشنهاد می گردد اورژانس اجتماعی جوانان با رویكرد مهار كردن بحران های فوری جوانان تشكیل گردد .

شایان ذكر است كه طرح كامل و مبسوط در این باره تهیه گردیده با پشتوانه كارشناسی محكم كه در آینده قابل ارائه می باشد.

بخش اجتماعی تبیان


منبع:خرد ملی

مطالب مرتبط  : 

جوانان كپسولی از انرژی هستند 

درآمد مهم نیست،‌فقط ازدواج كنید!