تبیان، دستیار زندگی
روان شناسان ویژگى هاى افراد خلاق را مورد بررسى و مطالعه قرار داده اند. در پژوهش هایى كه توسط استینر (1965) و بارون (1969) و بارباراكلارك (1979) صورت گرفته، صفت هاى ذیل به عنوان ویژگى هاى افراد خلاق، كه عموماً برخوردار از آن هستند، بیان شده است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش معلم در شكوفایى خلاقیت (قسمت دوم)

نقش معلم در شكوفایى خلاقیت (قسمت دوم)

ویژگى هاى افراد خلاق

روان شناسان ویژگى هاى افراد خلاق را مورد بررسى و مطالعه قرار داده اند. در پژوهش هایى كه توسط استینر (1965) و بارون (1969) و باربارا كلارك(1979) صورت گرفته، صفت هاى ذیل به عنوان ویژگى هاى افراد خلاق، كه عموماً برخوردار از آن هستند، بیان شده است:

ـ داراى گنجایش ذهنى و فكرى زیادى هستند(تیزهوش تر از دیگرانند)

ـ علاقه آن ها به مسائل علمى، هنرى، فرهنگى و اجتماعى بیش تر و دامنه اطلاعات آن ها در این زمینه وسیع تر است.

ـ درباره مسائل انتزاعى، در مقایسه با مسائل عینى و ملموس، بهتر و عمیق تر مى اندیشند.

ـ دوست دارند كه در مباحثه عقیده خود را بیان كنند، ولى اصرارى به تحمیل عقاید خود ندارند.

ـ انعطاف پذیرند و بیانشان داراى طنز است.

ـ علاقه به سؤال و پرسش دارند و بسیار كنجكاوند.

ـ محافظه كار نیستند و بیش تر ریسك پذیرند.

ـ علاقه هاى متنوع و فراوانى دارند و داراى فرآیندهاى غیرمتعارف فكرى هستند.

ـ در فكر و عمل از اصالت و نوآورى بیش ترى برخور دارند.

ـ داراى زندگى تخیلى بوده و درگیرى بیش ترى با رؤیاهاى خیالى دارند.

ـ استقلال طلب بوده و دوست ندارند كه از راه و روش زندگى دیگران پیروى كنند.

ـ اعتماد به نفس خوبى دارند و در مقابل ناكامى ها كم تر دلسرد و مأیوس مى شوند.

ـ از معیارها، رسوم و ارزش هاى اجتماعى، كه به نظرشان قابل قبول نیستند، كم تر پیروى كرده و بیش تر متكى به قضاوت شخصى خود هستند.

ـ در رابطه با دیگران رُك و صریح و درست كارند.

ـ به مسائل فلسفى همچون مذهب، ارزش ها، معنى زندگى و این قبیل امور توجه مى كنند.

ـ بر غرایز خود تسلط بیش ترى داشته، شخصیت رشد یافته ترى دارند و كم تر داراى اختلال روحى و روانى مى شوند.

ـ داراى حافظه اى قوى بوده و به جزئیات مسائل توجه دقیق دارند. توانایى انجام كارهاى پیچیده را نیز دارند.نقش معلم در شكوفایى خلاقیت (قسمت دوم)

معلم و شیوه هاى پرورش تفكر اخلاق

تعلیم و تربیت به یك معنا عبارت است از رشد قوّه قضاوت صحیح در افراد. تقلید از دیگران یا پیروى از تمایلات و عادات، سبب ركود فكرى و عجز او در برابر مسائل و مشكلات است. امروزه جامعه نیازمند افرادى است كه فكر و خرد را حاكم بر اعمال و افكار خویش قرار مى دهند و مشكلات را به گونه ابتكارى از سر راه خود برمى دارند. اجمالاً وظایف یك معلم در تحقق این هدف بدین شرح است:

نقش معلم در شكوفایى خلاقیت (قسمت دوم)

1. دانش آموزان را به داشتن ایده هاى بكر و نو تشویق نماید:

ایده هایى كه كما بیش براى خود آن ها بكر است. ضمن پذیرش ایده هاى بكر، زمینه ابراز آن ها را فراهم كند. مثلاً، مى توان از دانش آموزان خواست كه به جاى ارائه گزارش ساده از یك كتاب، آن را شخصاً ارزیابى كرده و هر نظرى كه درباره آن دارند را بیان كنند و یا این كه فصلى از فصل هاى سال را توصیف كنند. به طور كلى، نقاشى هاى آزاد، مقاله نویسى و نگارش داستان هاى كوتاه، زمینه ایده فرد و تفكر خلاق در دانش آموزان را بهتر فراهم مى كند.

نقش معلم در شكوفایى خلاقیت (قسمت دوم)

2. مطالب درسى را به صورت مسأله و معما براى شاگردان طرح كند:

مطالعه كتاب و یا گوش دادن به سخنان معلم، از بركردن حقایق علمى و تاریخى رشد قوه ابتكار شاگردان را به دنبال ندارد. معلم به جاى بیان مطالب درسى یا ذكر حقایق. علمى، باید دانش آموزان را به طرح مسائل ترغیب كند.

3. ایجاد فرصت بیان ایده ها توسط دانش آموزان

معلم باید به دانش آموزان اجازه دهد تا مسائل، نظرات و ایده هاى خود را اعلام نمایند و این ایده ها را روى تخته كلاس درس نوشته و پس از طرح مسائل و ایده هاى خود به آنان اجازه دهد كه این مسائل را نقد و بررسى نموده و مورد آزمایش قرار دهند.

نویسنده: محمدرضا مطهرى

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: مریم فروزان کیا