تبیان، دستیار زندگی
کسب این مقام در جهان برای ایران، مربوط به مسابقات ورزشی نیست. بلکه دانشجویان، دانشگاهیان و دانشمندان ایرانی توانسته‌اند این رتبه را برای ایران کسب کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایران رتبه اول جهان را کسب کرد


کسب این مقام در جهان برای ایران، مربوط به مسابقات ورزشی نیست. بلکه دانشجویان، دانشگاهیان و دانشمندان ایرانی توانسته‌اند این رتبه را برای ایران کسب کنند.

بر اساس گزارش سایت newscientist، ایران از سال 1996 تا 2008 میلادی سریع‌ترین رشد در انتشار مقالات علمی را داشته است. این گزارش در حالی است که میزان انتشار مقالات علمی در سال 1996، تنها 736 مورد بود که در سال 2008 به عدد 13238 افزایش یافته است. این آمار و ارقام نشان از رشد 18 برابری ایران دارد.

نکته قابل توجه در این گزارش اشاره به روابط میان ایران و آمریکاست. از آنجایی که روابط میان این دو کشور در شرایط خوبی قرار ندارد ولی همکاری دانشمندان دو کشور ایران و آمریکا در همان بازه، 5 برابر افزایش یافته و از 388 مورد در سال 1996 به 1831 مورد در سال 2008 رسیده است.

ایران

بر اساس گزارش انجمن سلطنتی انگلستان، خاورمیانه، چین، برزیل و هند نیز رشد سریعی در انتشار مقالات علمی داشتند. این آمار بر مبنای اطلاعات استجراج شده در بین سالهای 1993 تا 2004 و 2004 تا 2008 جمع بندی شده است.

مثلا کشور ترکیه در بین سالهای 1996 تا 2008، سرمایه گذاری در تحقیق و پژوهش را شش برابر افزایش داده و در مقابل 4 برابر در این زمینه رشد پیدا کرده است.

البته در این رتبه بندی، کیفیت مقالات در نظر گرفته نشده و تنها به کیمیت و تعداد بسنده شده است. در اغلب کشورها مقالات نوشته شده  در صنعت و فناوری‌های روز مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی در ایران این روند باید بهبود پیدا کند.

________________________________________

Which country"s scientific output rose 18-fold between 1996 and 2008, from 736 published papers to 13,238? The answer – Iran – might surprise many people, especially in the western nations used to leading science. Iran has the fastest rate of increase in scientific publication in the world.

And if political relations between Iran and the US are strained, it seems that the two countries" scientists are getting on fine: the number of collaborative papers between them rose almost fivefold from 388 to 1831 over the same period.

A rapid rise in Middle Eastern, Chinese, Indian and Brazilian science stands out from a report published this week by the UK"s Royal Society, comparing global publication and citation rates between 1993 and 2003 with those between 2004 and 2008. Like Iran, other, smaller players are also stepping up their research activity. Turkey, for example, quadrupled its output between 1996 and 2008, after increasing sixfold its funding for R&D. Similar trends emerged in Tunisia, Singapore and Qatar.

On the broader scientific stage, the established leaders in the US, Europe and Japan still dominate, but their ascendency is being eroded by rapidly industrialising countries. So while the proportion of papers with US authors has slipped from 26 to 21 per cent, China has risen from sixth to second place with 10.2 per cent of the authored papers, up from 4.4 per cent in 1996. India and Brazil are rising rapidly too.

فاطمه مجدآبادی

بخش دانش و زندگی تبیان