تبیان، دستیار زندگی
یک دستآورد و یک مطالبه 1 در سفر مقام معظم رهبری به قم هر پدیدهای به تناسب موضوع و زمان آن امکانهایی را میآفریند که بینده بصیر را به استفاده از آن وا میدارد تا بر توسعه و پیشرفت خود و محیط پیرامونی بیافزاید. فهم امکانهای سفر مقام معظم رهبری پیش از هر چ
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باز خوانی ویژه از یک سفر

باز خوانی ویژه از یک سفر

یک دستآورد و یک مطالبه 1
درسفر مقام معظم رهبری به قم

هر پدیدهای به تناسب موضوع و زمان آن امکانهایی را میآفریند که بینده بصیر را به استفاده از آن وا میدارد تا بر توسعه و پیشرفت خود و محیط پیرامونی بیافزاید. فهم امکانهای سفر مقام معظم رهبری پیش از هر چیز نیازمند توجه به جایگاه ولایت فقیه و نقش آفرینی تاریخی آن در تحولات اجتماعی ، سیاسی جامعه تشیع به خصوص در فتنه سال 88 است. نویسنده معتقد است این سفر حداقل یک دستآورد بزرگ و یک مطالبه به حق داشت که در ادامه به این دو اشاره میشود:

دستآورد بزرگ

بی شک هویت تاریخی تشیع با حوزه هایی علمیه و فقاهت گره خورده است به نحوی که تطوّر حوزه ها نشانگر تطوّر جامعه تشیع است و در این بین ارتباط و اتصال با فقیه جامع الشرایط و کسب اجازه از ایشان در امور مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی راز وحدت، ماندگاری و بقا تشیع بدون وقفه زمانی و تاریخی است. تاریخ هزار و دویست ساله عصر غیبت نشانگر این مهم است که چگونه مؤمنان در «حوادث واقعه» با مراجعه به فقیه فرزانه عصر خویش از حوادث و فتنه ها به سلامتی گذشتند و با وجود سختیهای فراوان و دشمنی های خصمانه حکام عباسی و مغولی و ... نه تنها از ارادت مردم به تشیع و خاندان مکرم اهلبیت(ع) کاسته نشد بلکه روز بهروز بر شکوه معنوی و کثرت عددی آن افزوده میشد تا جایی که بحمدالله انقلاب اسلامی ایران و نظام برآمده از آن از مهمترین بازیگران عرصه سیاست بینالمللی و نوید بخش آزادی و کرامت انسان از یوغ استبداد داخلی و استعمار جهانی است.

انقلاب اسلامی ایران آغاز فرهنگی جدید برای پایه گذاری تمدنی نوین بر پایه فطرت الهی و کرامت انسانی برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی است. تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و گذشت بیش از سی سال از استقرار این نظام مقدس و تثبیت پایههای داخلی و بینالمللی آن و نفوذ معنوی در میان ملتها و دستآوردهای عظیم علمی و فنآوری با وجود دشمنیهای خصمنانه و ددمنشانه نظام سلطه، همگی شاهدی بر این مدعاست.

فتنه سال 88 رزم آزمایی نظام سلطه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی با تمام قوای فرهنگی و سیاسی بود که بیش از بیست ساله برای آن برنامه ریزی کرده بود. به تعبیر مقام معظم رهبری:

«به خيال خودشان محاسبه كرده بودند. به گمان آنها بساط جمهورى اسلامى بنا بود جمع شود؛ نه فقط حقيقت دين، حتّى شعارهاى دينى هم باقى نمانَد؛ برنامه اين بود. طراحى اين بود كه اگر توانستند قاعده‌ى دولت را به شكل مطلوبِ خودشان بچينند، كه بعد از آن، راه حركتشان روشن بود كه چه كار ميكردند؛ اگر هم قاعده‌ى حكومت و دولت طبق ميل آنها چيده نشد و برايشان ممكن نشد، كشور را به آشوب بكشانند؛ با خيال خودشان - من يك وقتى گفتم- كاريكاتور انقلاب اسلامى را درست كنند؛ مثل سايه‌هائى كه حركت يك قهرمان را تقليد ميكنند، اداى قهرمانها را، اداى انقلاب را در بياورند؛ برنامه‌شان اين بود.»(1)

این در حالی است که حضرت امام (رحمۀ الله علیه) وجود اسلام در نزد ملت ایران را یك ودیعه الهی می‎دانند كه برای تربیت و تعالی خود افراد كاربرد دارد. به بیان ایشان اسلام امروز «امانتی است كه از دست رسول الله ما اخذ كردیم و لازم است كه او را حفظ كنیم.» و از آنجا كه حفظ این ودیعه الهی در گرو حفظ جمهوری اسلامی است؛ بنابراین حفظ جمهوری اسلامی یك واجب عینی و اهم واجبات دنیا است. و می فرمود: «خدا میداند که اگر این نهضت شکست بخورد، تا آخر دیگر ایران روی خوش به خودش نمیبیند.» و «اگر ایران شکست بخورد مستضعفین شکست خوردهاند.» و «امروز روزی است که اگر - خدای نخواسته - ما در این نهضت شکست بخوریم ، شکست خوردیم تا آخر.»(2)

ادامه دارد. ...


منابع:

1. بیانات در دیدار مردم قم در سالروز قیام 19 دی؛ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹.

2. صحیفه امام.