تبیان، دستیار زندگی
آموزی"  " اطلبو العلم من المهد الی اللحد " خداوند ، بشررا آفریده وعقل را برای اندیشیدن دراو به ودیعه نهاده است تا حق و باطل ، خیروشروزشت وزیبا ازهم تمییزیابند  ، انسان راه خویش را درزندگانی بازیابد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"تشکیل نهضت سواد آموزی"

" اطلبو العلم من المهد الی اللحد "

خداوند ، بشررا آفریده وعقل را برای اندیشیدن دراو به ودیعه نهاده است تا حق و باطل ، خیروشروزشت وزیبا ازهم تمییزیابند  ، انسان راه خویش را درزندگانی بازیابد و درعین حال از لغزشها وزیانهای جهل و نادانی مصون بماند. این هدف جزازراه پرورش عقل و تعلیم علم، میسر نیست ؛ لذا اسلام مقام علم را بس رفیع و ارجمند معرفی نموده است.

کمال و تمامیت شخصیت انسان بر اساس دانش و بینش او استوار است، زیرا آدمی در سایه این بینش می تواند خود را هم ردیف فرشتگان آسمانی قرارداده و برای وصول به مقامات رفیع اخروی کسب آمادگی نماید. نزول قرآن کریم با علم و نوشتن آغاز گردید و اولین سوه ای که بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد، حکایت از فراگیری علم دارد.

اسلام ازآغاز مبارزه با بی سوادی را شروع، و از همه فرصتها برای مبارزه با این پدیده شوم استفاده کرد. پیغمبر اسلام به اسیران باسواد مکه که در جنگ بدر اسیر شده بودند، تکلیف کرد تا هر یک از آنها 10 نفر ازمسلمانان مدینه را خواندن ونوشتن بیاموزند و آزاد گردند.

اسلام تحصیل علم و تعلیم آن را یکی از ضروریات قرارداده است و علت اینکه مسلمین توانستند درعلم و دانش به پیشرفتهای شگرفی نایل شوند، اهمیتی است که اسلام برای علم و عالم قائل می باشد  .

بر همین اساس ، امام خمینی در 7 دیماه  1358 ، فرمان تشکیل نهضت سواد آموزی را دادند تا بیسوادی در کشورمان ریشه کن گردد. امام در قسمتی از پیام خود می فرماید:

"مایه بس خجلت است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می کند و طلب علم را فریضه دانسته است ، عده ای از نوشتن و خواندن محروم باشند "

و نهضت سواد آموزی پس از تأسیس، تا امروز قشر وسیعی از بی سوادان را از نعمت سواد، بهره مند کرده است.