تبیان، دستیار زندگی
سپهبد اسدالله صنیعی از چهرههای طراز اول بهائیت محسوب میشد. وی در زمان رضا پهلوی ستوان پیشکار، آجودان و رئیس دفتر ولیعهد زمان محمدرضا بود و همراه ایادی نقش مهمی در تحکیم مواضع بهائیان در نهادهای نظامی رژیم پهلوی داشت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

واگذاری زمین به قیمت12000تومان


 سپهبد اسدالله صنیعی از چهره‌های طراز اول بهائیت محسوب می‌شد. وی در زمان رضا پهلوی ستوان پیشکار، آجودان و رئیس دفتر ولیعهد زمان محمدرضا بود و همراه ایادی نقش مهمی در تحکیم مواضع بهائیان در نهادهای نظامی رژیم پهلوی داشت.


اسدالله صنیعی

از مفاسد زمان حاکمیت پهلوی بر ایران می توان به فساد اقتصادی گسترده توسط بستگان محمدرضا شاه اشاره کرد. فسادی که نه تنها از دید حاکمیت مذموم نبوده بلکه اطرافیان نزدیک محمدرضا پهلوی و حتی خود وی بدان دچار بوده اند. و این از موجبات بی عدالتی در جامعه را به دنبال داشته است.

اسدالله صنیعی فرزند آقاخان در سال 1283ش در همدان متولد شد. پدرش – میرزا آقاخان – فرزند آقا رشید از مقربین دربار محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار بود و صمیمیت ناصرالدین شاه با او به اندازهای بود که او را «آقا عمو» خطاب می‌کرد. اسدالله که اولین فرزند خانواده بود، نام خانوادگی صنیعی را برای خود برگزید و دیگر برادر و خواهرانش – پرویز، ماه منظر، ماه طلعت و ماه منیر – شهرت رشیدی را برای خود برگزیدند. اسدالله صنیعی با خانم توران (توراندخت) پروینی ازدواج کرد که حاصل آن چهار فرزند به نامهای بهمن، بیژن، مریم و ژاله می‌باشد.

مشاغل سپهبد صنیعی

او در اول مهرماه 1305 وارد ارتش شد و در سال 1307 دانشکده افسری را به پایان رسانید. در سال­های پیش از کودتای 28 مرداد 1332 مشاغل صنیعی به شرح زیر است: رئیس دایره شکایات دفتر نظامی شاه (در بدو سلطنت محمدرضا پهلوی)، رئیس بازرسی اداره نظام وظیفه، عضو هیئت نظارت بانک سپه و بازرس بانک سپه، بازرس درجه یک مالی ـ اداری، بازرسی کل ارتش و معاون وزارت دفاع ملی (10 اسفند 1331 – 28 مرداد 1332) در دولت دکتر محمد مصدق.

از کودتای 28 مرداد 1332 تا سال 1340، صنیعی مشاغل مهم مالی چون مدیریت عامل شرکت تعاونی مصرف ارتش، ریاست اداره سررشته داری ارتش (اداره تدارکات کل ارتش ـ اتکا) و ریاست هیئت مدیره سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی و وزارت جنگ را به دست داشت.

در ادامه به نقل یک سند از سو استفاده های مالی وزیر جنگ پهلوی اشاره می کنیم:

اسناد

از: 302 تاریخ : 7/10/49

گزارش

درباره : تیمسار سپهبد اسداله صنیعی وزیر جنگ

محترماً باستحضار می رساند.

اطلاعیه‌هایی به شرح زیر جهت نامبرده بالا واصل گردیده است :

1ـ در تاریخ 23/1/49 مبلغ 12000 تومان طی شماره فیش 9134 بانك سپه به حساب 10375 از بابت زمینی كه به وسیله سرهنگ‌ پوردانش به نمایندگی از طرف سازمان تداركات به تیمسار صنیعی واگذار گردیده وسیله آقای منصوری به بانك سپه پرداخت گردیده است.

2ـ در قبال واگذاری قطعه زمین مزبور به تیمسار صنیعی از طرف سرهنگ‌ پوردانش تیمسار مزبور شرح مفصلی مبنی بر خدمات ذی‌قیمت سرهنگ پوردانش به ادارة دوم ستاد بزرگ ارتشتاران منعكس و اضافه شده كلیه اطلاعیه‌های واصله برعلیه ایشان روی اغراض شخصی می‌باشد و تقاضا شده در حضور نماینده وزارت جنگ این اطلاعیه‌ها تحقیق شود.

3ـ اطلاعیه‌ دیگر حاكیست كه یك قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع به سرهنگ پوردانش واگذار گردیده كه این زمین حداقل 000/1500 تومان ارزش داشته و در خیابان وزرا (پارك ساعی) واقع گردیده است. مسلماً زمین مورد بحث را با تهیه گزارش شرفعرضی به ایشان واگذار نموده‌اند، لیكن آنچه مسلم است مواردی كه در نامه شرفعرضی به عرض رسیده ذكری از قیمت و موقعیت آن نشده است و شاید زمین مزبور را یك قطعه زمین 300 متری معمولی مانند زمین سایر افسران كه قیمت آن در حدود 25000 تومان ارزش دارد به عرض رسانده‌اند.

فرآوری:امیر رضوانی

بخش تاریخ تبیان


منابع:

پزوهشکده باقرالعلوم

مرکز اسناد انقلاب اسلامی