تبیان، دستیار زندگی
بودجه ۹۸ هزینه گزافی را به دوش خواهان دعاوی حقوقی خواهد گذاشت
بودجه ۹۸ هزینه گزافی را به دوش خواهان دعاوی حقوقی خواهد گذاشت
بودجه ۹۸ هزینه گزافی را به دوش خواهان دعاوی حقوقی خواهد گذاشت
یک وکیل دادگستری تغییرات ایجاد شده توأمان، در مبنای محاسبه هزینه دادرسی و درصد آن را موجد هزینه‌های گزاف برای خواهان دعاوی حقوقی و همچنین مفاسد متوالی در روند دادرسی دانست.
انواع مالیات‌ مستقیم و غیر مستقیم در ایران
انواع مالیات‌ مستقیم و غیر مستقیم در ایران
انواع مالیات‌ مستقیم و غیر مستقیم در ایران
مالیات مبلغی است که به‌موجب قانون و برای تأمین مخارج عمومی به‌طور بلاعوض از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت پرداخت می‌‌شود؛ در واقع دولت مالیات را از دارایی و درآمد اشخاص برداشت می‌‌کند و هیچ تعهدی نسبت به پرداخت‌کننده نخواهد داشت. مالیات از مهم‌ترین منابع درآمد دولت‌ها در سرتاسر جهان است.
جایگاه شورای عالی کار در روابط کارگر و کارفرما
جایگاه شورای عالی کار در روابط کارگر و کارفرما
جایگاه شورای عالی کار در روابط کارگر و کارفرما
رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهمی در مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته است و از جهات مختلف حمایت­‌های قانونی برای قشر کارگر در برنامه­‌ی کار دولت­ها ­­قرار گرفته است.
جهات قانونی برخورد با کارگر متخلف
جهات قانونی برخورد با کارگر متخلف
جهات قانونی برخورد با کارگر متخلف
برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر است؛ اما این اخراج و فسخ قرارداد کار بدون ضابطه نیست و بایدها و نبایدهایی دارد. پس از آن ‌که قرارداد کار میان کارگر و کارفرما تنظیم شد، حقوق و تعهداتی برای هر یک از آنان به وجود می‌آید.
شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری چیست؟
شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری چیست؟
شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری چیست؟
در هر قرارداد، با توجه به ماهیت آن و نیز خواست طرفین، ممکن است شروط گوناگونی درج شود که طرفین را هر چه بیشتر در رسیدن به هدف خود یاری کند. شروط مندرج در قراردادها، التزام و تعهداتی تبعی هستند که طرفین درمورد آنها به توافق رسیده‌اند و در ضمن عقد درج کرده‌اند.
نگاهی به حقوق و  آزادی های اتحادیه های کارگری
نگاهی به حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری
نگاهی به حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری
موضوع تشکل های کارگری در ایران، با توجه به سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است که نمی توان از ارتباط آن با فضای بسته و باز سیاسی، با بی تفاوتی از آن عبور کرد.
حقوق اداری
حقوق اداری
حقوق اداری
حقوق اداری به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق میشود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت، خصوصا سازمانهای اجرائی ان با مردم را تعیین می کند.
حق و حقوق کارگران در قانون کار
حق و حقوق کارگران در قانون کار
حق و حقوق کارگران در قانون کار
از نظر قانون قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی مواردی مانند: نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا لواحق آن، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد باشد.
آیا می دانید به کارگیری کودکان جرم است؟
آیا می دانید به کارگیری کودکان جرم است؟
آیا می دانید به کارگیری کودکان جرم است؟
در جامعه کنونی به دلیل وجود برخی مشکلات، کودکان به مشاغل کاذب شامل فال فروشی، گل فروشی، پاک کردن شیشه اتومبیل ها، فروش انواع و اقسام کالاهای بی کیفیت و حتی تکدی گری روی آورده اند اما آیا باید از کودکان کار خرید کنیم یا نه؟
مـواردی قانونـی بـرای «خاتمه قـرارداد كار»
مـواردی قانونـی بـرای «خاتمه قـرارداد كار»
مـواردی قانونـی بـرای «خاتمه قـرارداد كار»
قرارداد كار عبارت است از قراردادی كتبی یا شفاهی كه به موجب آن، كارگر در قبال دریافت حق السعی، كاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای كارفرما انجام می دهد. با این حال، این قرارداد در مواردی خاتمه پیدا می کند.