تبیان، دستیار زندگی
حق طلاق زوجه  در صورت اعتیاد یا بدرفتاری زوج
حق طلاق زوجه در صورت اعتیاد یا بدرفتاری زوج
حق طلاق زوجه در صورت اعتیاد یا بدرفتاری زوج
عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در این حالت زوجه می‌تواند طبق ماده ۱۱۲ قانون مدنی به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند.
با نحوه تعیین مهریه آشنا شوید
با نحوه تعیین مهریه آشنا شوید
با نحوه تعیین مهریه آشنا شوید
تعیین مهریه نیز باید و نبایدهای خودش را دارد که قابل اغماض نیست. مهریه نیز انواعی دارد که در ادامه هر یک از آنها بررسی خواهد شد...مَهر یا مهریه صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن و مرد ملزم به دادن آن می شود. مهریه ممکن است در حین ازدواج مشخص شده باشد و یا آنکه بعدا تعیین شود.
ماهیت و روند اجرای طلاق توافقی
ماهیت و روند اجرای طلاق توافقی
ماهیت و روند اجرای طلاق توافقی
در مواردی که زوجین با یکدیگر توافق کرده و هر دو با هم، اقدام به انجام مراحل طلاق می‌کنند که به این نوع طلاق، «طلاق توافقی» گفته می‌شود. برای بررسی طلاق توافقی با دکتر زهرا داور، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه گفت‌وگو کردیم.
ولی قهری کیست و چه اختیاراتی دارد؟
ولی قهری کیست و چه اختیاراتی دارد؟
ولی قهری کیست و چه اختیاراتی دارد؟
شاید برای افرادی که اطلاعات دقیقی از واژه‌ها و اصطلاحات حقوقی ندارند، تفاوت میان ولایت و حضانت فرزند مشخص نباشد. حتی ممکن است تابه‌حال واژه‌ی ولایت را در حوزه‌ی حقوق خانواده نشنیده باشیم؛ با این‌حال در قانون مدنی ایران دو نهاد ولایت و حضانت از هم متمایز هستند و هرکدام آثار و تبعات ویژه‌ی خود را دارند.