تبیان، دستیار زندگی
انتقاد دیده بان حقوق بشر از اظهارات توهین آمیز ترامپ به مهاجران
انتقاد دیده بان حقوق بشر از اظهارات توهین آمیز ترامپ به مهاجران
انتقاد دیده بان حقوق بشر از اظهارات توهین آمیز ترامپ به مهاجران
دیده بان حقوق بشر در گزارشی نسبت به اظهارات ضدمهاجرتی ترامپ انتقاد کرد و افزود: این اظهارات نه تنها سبب قوی تر شدن آمریکا نمی شود، بلکه باعث ناامن شدن این کشور نیز می شود.
مبانی اسلامی منبع اصلی حقوق بشر کشورهای دنیاست
مبانی اسلامی منبع اصلی حقوق بشر کشورهای دنیاست
مبانی اسلامی منبع اصلی حقوق بشر کشورهای دنیاست
عضو انستیتو حقوق بین الملل فرانسه و استاد دانشگاه تهران گفت: زمانی که کشورهای غربی ابتدایی ترین حقوق انسانی را پایمال می کردند، مبانی حقوق شهروندی از 1400 سال قبل مورد تاکید قرآن و اسلام بوده و در حال حاضر این حقوق متعالی، منبع اصلی حقوق بشر تدوینی کشوره
آمریکا صلاحیت اظهارنظر درخصوص حقوق بشر را ندارد
آمریکا صلاحیت اظهارنظر درخصوص حقوق بشر را ندارد
آمریکا صلاحیت اظهارنظر درخصوص حقوق بشر را ندارد
غریب آبادی در واکنش به انتشار گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا کشور ذیصلاحی نیست که بخواهد در حوزه حقوق بشر حرف بزند و کشورهایی مثل ایران را که خود قربانی نقض حقوق بشر در اثر اقدامات این کشور و همپیمانان آن هستند، متهم به نقض حقوق بشر
حاکمیت قانون و حقوق شهروندی پیش نیاز توسعه است
حاکمیت قانون و حقوق شهروندی پیش نیاز توسعه است
حاکمیت قانون و حقوق شهروندی پیش نیاز توسعه است
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان این که در جامعه ای که حاکمیت قانون نباشد صحبت از توسعه بی اساس است گفت: پیشتاز توسعه درعرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، توجه به حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است.
حقوق بشر و تنوع فرهنگی
حقوق بشر و تنوع فرهنگی
حقوق بشر و تنوع فرهنگی
نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصا در دههای گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاههای متنوعی ابراز شده که میتوان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد.
احقاق حقوق شهروندی باید به مطالبه ای اجتماعی تبدیل شود
احقاق حقوق شهروندی باید به مطالبه ای اجتماعی تبدیل شود
احقاق حقوق شهروندی باید به مطالبه ای اجتماعی تبدیل شود
معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه برای تحقق منشورحقوق شهروندی باید نگاه صرفا سیاسی را کنار گذاشت، گفت: احقاق حقوق شهروندی باید به مطالبه ای اجتماعی تبدیل شود.
وکلا مردم را در آشنایی به حقوق شهروندی یاری کنند
وکلا مردم را در آشنایی به حقوق شهروندی یاری کنند
وکلا مردم را در آشنایی به حقوق شهروندی یاری کنند
استاندار قزوین با بیان اینکه افزایش آگاهی مردم به حقوق خود تضمین کننده استمرار انقلاب اسلامی است،گفت:وکلای دادگستری باید جامعه را در آشنایی و افزایش شناخت از حقوق شهروندی یاری کنند.