تبیان، دستیار زندگی
یکی از ارزنده ترین آثار ایشان کتاب «موسوعة الامام المهدی، علیه السلام »، است که از این مجموعه تاکنون چهار جلد منتشر شده است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ege *1jf '+1

یکی از ارزنده ترین آثار ایشان کتاب «موسوعة الامام المهدی »، است که از این مجموعه تاکنون چهار جلد منتشر شده است:

تاریخ الغیبة الصغری

تاریخ الغیبة الکبری

تاریخ ما بعد الظهور

الیوم الموعود بین الفکر المادی و الدینی

و جلد پنجم این مجموعه به صورت دست نویس است و این امکان وجود دارد که مجموعه مذکور تا 12 جلد برسد.

این مجموعه از آثار که مشتمل است بر آرا و نظرات پیرامون سؤالات متنوع حول مساله مهدویت و نیز نقد و بحث برخی از آرا، مجموعه ای است نسبتا کامل و جامع که می تواند مسلمین خصوصا شیعیان را در این زمینه مستغنی کند.

 تاریخ الغیبة الصغری

نخستین جلد از «موسوعة الامام المهدی » به بررسی تاریخ غیبت صغری اختصاص دارد. مؤلف کتاب، در این جلد با روشی جدید به تحلیل تاریخ زندگانی حضرت هادی، حضرت عسکری و حضرت مهدی علیهم السلام، پرداخته است.

مطالب کتاب در دو بخش اصلی سامان یافته است؛ بخش اول تاریخ زندگانی امام هادی و امام حسن عسکری علیهماالسلام، که در آن در ضمن چهار فصل موضوعات زیر بررسی شده است:

عصر امامت امام هادی و امام حسن عسکری علیهماالسلام

تاریخ امام علی بن محمد هادی، علیه السلام

تاریخ امام حسن بن علی عسکری، علیه السلام

تاریخ امام مهدی، علیه السلام، در زمان زندگی پدرشان

بخش دوم کتاب به بررسی تاریخ غیبت صغری اختصاص دارد. اصلی ترین عناوین که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته اند عبارت اند از:

تاریخ عمومی دوران غیبت صغری

خط مشی های عمومی [حضرت مهدی] در این دوران

سفیران چهارگانه، زندگانی و فعالیتهای آنها

سفیران دروغین امام مهدی

امام مهدی، زندگی و فعالیتهای ایشان

 تاریخ الغیبة الکبری

این کتاب پس از بحثی مقدماتی در زمینه تقسیم غیبت در ضمن سه بخش موضوعات زیر را مورد بررسی قرار داده است:

بخش اول: تاریخ شخص امام مهدی، علیه السلام این بخش مشتمل بر فصول زیر است:

راز اساسی غیبت امام مهدی، علیه السلام

تکلیف اسلامی امام مهدی، علیه السلام، در زمان غیبت

زندگی شخصی امام مهدی، علیه السلام

ملاقات با امام مهدی، علیه السلام، در دوران غیبت کبری

نامه امام مهدی، علیه السلام، برای شیخ مفید

بخش دوم: تاریخ انسانی در عصر غیبت کبری

این بخش مشتمل بر فصول زیر است:

بررسی اخباری که در زمینه پیشگویی آینده وارد شده اند

تکلیف اسلامی در زمان غیبت کبری

بخش سوم: شرایط و نشانه های ظهور

این بخش مشتمل بر فصول زیر است:

شرایط ظهور

نشانه های ظهور

تاریخ مابعدالظهور

این کتاب ابتدا در مقدمه خود درباره اهمیت شناختن تاریخ بعد از ظهور، طرق استدلالی به کار گرفته شده در کتاب برای تمیز دادن مطالب صحیح و ناصحیح از یکدیگر، مشکلات موجود در بحث کردن از تاریخ بعد از ظهور، راه حل مشکلات مذکور و نیز بیان سرفصل مطالب مطرح شده در ادامه کتاب، مطالبی را بیان کرده است. در ادامه تاریخ بعد از ظهور سه بخش بیان گردیده است:

بخش اول: مقدمات ظهور، این بخش خود در دو باب بیان گردیده است:

باب اول: مطالب اساسی و زیر بنایی مربوط به ظهور که خود در پنج عنوان مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا به طور اجمال به این پنج عنوان اشاره می کنیم:

ارتباط روز ظهور با طرح کلی خداوند برای بشریت

تاثیر غیبت کبری بر بعد از ظهور

تعیین زمان طهور با توجه به شرایط و نشانه های آن و نیز فایده تحقق این نشانه ها در نسبت با زمان بعد از ظهور

طرح و برنامه کلی امام مهدی، علیه السلام، در ارتباط با زندگی، وجود و قانونگذاری

طرح و نقشه کلی خداوند برای دوران بعد از ظهور

باب دوم: در این باب، حوادث و وقایع نزدیک به زمان ظهور از قبیل جنگهای سفیانی، فتنه دجال، قتل نفس زکیه و... بیان گردیده اند.

بخش دوم: حوادث مربوط به ظهور و برپایی حکومت جهانی امام زمان، علیه السلام، تا زمان وفات آن امام، علیه السلام؛ این بخش مشتمل بر چهار فصل است:

معنای ظهور و چگونگی آن و رویدادهایی که در مسیر حرکت امام مهدی، علیه السلام، به سمت عراق رخ می دهد؛

چگونگی برپایی عدل در جهان به دست امام مهدی، علیه السلام

حکومت جهانی امام مهدی، علیه السلام

چگونگی ارتحال امام مهدی، علیه السلام

بخش سوم: جهان بعد از امام مهدی، علیه السلام.

این بخش نسبت به دو بخش قبل مختصرتر است و تفصیل مطالب آن به کتاب چهارم واگذار شده است، در بخش سوم کتاب در دو باب تنظیم گردیده است:

رهبری بعد از امام مهدی، علیه السلام

سرنوشت نهایی بشریت

الیوم الموعود بین الفکر المادی و الدینی

در این کتاب مؤلف اعتقاد به وجود روز موعود و آینده ای درخشان و امیدوارکننده برای بشریت را از دو دیدگاه مادی و دینی بررسی کرده است.

بخش اول این کتاب مؤلف به طور مختصر بر این نکته تاکید می کند که فرد مادی با اتکاء به دیدگاه مادی اش نمی تواند آینده ای درخشان و سعادتمند را برای جهان پیشگویی کند.

بخش دوم کتاب به طور مفصل دیدگاه مارکسیسم مورد بررسی قرار گرفته است.

مؤلف برای بیان (مادیت تاریخی) ابتدا دو مبحث زیر را به صورت مقدمه بحث بیان کرده سپس به تشریح نظریه مادیت تاریخی می پردازد:

پایه های فلسفی مادیت تاریخی

پایه های اقتصادی و اجتماعی مادیت تاریخی

بخش سوم کتاب آینده سعادتمند برای بشریت را از نقطه نظر سنت عام الهی برای تکامل بشریت مورد بحث فرار داده است.


منابع:

1. کتاب گلشن ابرار

2. مجله پژوهش و حوزه

تهیه: گروه حوزه علمیه