تبیان، دستیار زندگی
در نمایشگاه ایران‌‏شناسی "كوروش"، پادشاه هخامنشی از جمله شخصیت‌‏هایی است كه در دومین نمایشگاه ایرانشناسی به كودكان و نوجوانان معرفی می‌‏شود و تلاش او برای ایجاد پیوند میان تمدن‌‏های غرب و شرق مورد توجه قرار می‌‏گیرد . به گز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی كوروش هخامنشی به كودكان

در نمایشگاه ایران‌‏شناسی

"كوروش"، پادشاه هخامنشی از جمله شخصیت‌‏هایی است كه در دومین نمایشگاه ایرانشناسی به كودكان و نوجوانان معرفی می‌‏شود و تلاش او برای ایجاد پیوند میان تمدن‌‏های غرب و شرق مورد توجه قرار می‌‏گیرد .

به گزارش گروه فرهنگ و اندیشه ایلنابه نقل از روابط عمومی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، در این بخش به كودكان توضیح داده می‌‏شود كه "كوروش بزرگ" چگونه توانست بعد از پیروزی بر مادها قدرت خود را روز به روز گسترش دهد و سلسله هخامنشیان را بنا نهد، در حالی كه پیروزیش بر مادها هیچ شباهتی به پیروزی سایر اقوام بر ملت های مغلوب - كه همیشه با ویرانی و كشتار همراه بوده - نداشت .

همچنین مربیان حاضر در نمایشگاه، رفتار آزادمنشانه و نحوه سلوك وی با اقوام شكست خورده را كه توأم با احترام، گذشت، آزادسازی اسرا و بازگشت اموال غارت شده به آنها بوده است را برای كودكان تشریح می‌‏كنند .

احترام به اصول مذهبی و خدایان محلی اقوامی كه كشورشان توسط كوروش فتح شده است و بر هم نزدن نظام این سرزمین‌‏ها از دیگر مواردی است كه بازگویی آن برای كودكان شركت كننده در نمایشگاه آنان را با بخشی از عظمت و پویایی تمدن ایرانی آشنا می‌‏سازد .

در بخش باستان دومین نمایشگاه ایرانشناسی همچنین "سلمان فارسی"، یار و یاور صمیمی و نزدیك حضرت رسول اكرم (ص), "بزرگمهر حكیم"، وزیر انوشیروان ساسانی و ماجرای حل معمای شطرنج توسط وی، "آریوبرزن"، دلیر مردی كه در زمان "داریوش سوم هخامنشی" مقابل سپاه "اسكندر مقدونی" با رشادت جنگید، "سورنا فرمانده"، رشید سپاه "اشك سیزدهم" كه "كراسوس"، سردار رومی را در جنگ مغلوب كرد و "باربد" از موسیقی‌‏دانان و نوازندگان بنام عهد "خسرو پرویز" به كودكان معرفی می‌‏شوند .

دومین نمایشگاه ایرانشناسی تا روز هشتم اسفند در مركز آفرینش‌‏های فرهنگی و هنری واقع در خیابان حجاب با هدف معرفی جلوه‌‏هایی از عظمت و پویایی تمدن ایرانی به كودكان به كار خود ادامه می‌‏دهد.