تبیان، دستیار زندگی
نهضت شهید صدر دوم و اقامه نماز جمعه توسط ایشان، توانست روح اسلامی را به جامعه باز گرداند كه به خاطر فشارهای رژیم، از جامعه عراق رخت بربسته بود، مجالس عزاداری و هیئت‌های حسینی و همه آزادی‌ها به تعطیلی كشیده شده بودند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بیانات علامه سید محمد حسین فضل الله(2)

نهضت شهيد صدر دوم و اقامه نماز جمعه توسط ايشان، توانست روح اسلامی را به جامعه باز گرداند كه به خاطر فشارهای رژيم، از جامعه عراق رخت بربسته بود، مجالس عزاداری و هيئت‌های حسينی و همه آزادي‌ها به تعطيلی كشيده شده بودند و فقط زيارت مزار ائمه(ع) برای نفس كشيدن باقی مانده بود.

وقتی نماز جمعه اقامه شد، اين انقلاب خاموش توانست فضايی برای بيان حرفهای دينی و مواعظ و گفتارهای اسلامی ايجاد كند. از اين رو با تمام توان از آن حمايت كرديم. زيرا قرنها بود كه ما از نعمت نماز جمعه محروم بوديم. نماز جمعه جايی است كه همه مردم در آن گردهم مي‌آيند تا از مسائل مربوط به خودشان آگاه شوند.

در اين اواخر ديديم كم كم محاصره ها سست گرديد و حرفهای مخالف آغاز شد و حاكميت مورد انتقاد واقع شد، اعتقاد دارم اين ترور در پاسخ به تهديد حاكميت صورت گرفت. ترسيدند اگر امامان جمعه زندانی را آزاد نكنند مردم ممكن است عليه آن‌ها دست به قيام بزنند، نماز جمعه فرصتی برای گفتن سخنان حق بود و حاكميت نمي‌توانست آن را تحمل كند ؛ زيرا حاكميت تحمّل ندارد كه حرف قدرتمندی در مقابل آن گفته شود و تصوّر نمي كرد كه نمازجمعه اين‌قدر فراگير شود. لذا شروع به توطئه چينی كرد تا از تهديدهای آتی جلوگيری كند. مردم در نمازجمعه جمع مي‌شدند و وقتی مردم در چنين نماز آگاهی بخشی حضور يابند، طبيعی است كه موجب بيداری ايشان مي‌شود. خصوصاً در شرايطی كه علاوه بر محاصره محلّي، رژيم صدام گرفتار محاصره عربی و بين‌المللی نيز شده بود.

از اين رو ما معتقديم كه آن شهيد مظلوم با تلاشهای خود دستاوردهای بسياری برای اسلام داشت و با بهبود شرايط سعی داشت كه اسلام را به پويش وادارد. لذا جايز نيست كه به صورت نامناسب از ايشان سخن گفته شود. اين ستم به ايشان است. به همين جهت به كسانی كه چنين حرفهايی مي‌زنند يا ايشان را مورد انتقاد قرار مي‌دهند مي‌گوئيم: اين انسان بزرگ از سوی رژيم ديكتاتوری عراق مورد ستم قرار گرفت. پس شما بر ستم‌هايی كه به ايشان شده است اضافه نكنيد. رژيم ديكتاتوري، شخص او را ترور كرد شما شخصيت او را ترور نكنيد. هميشه گفته‌ام حرفهای ايشان را نقد كنيد، شيوه ايشان را به نقد بكشيد ولی نمي‌توانيد در اين كه او انسانی صالح و پرهيزگار بود و از خدا مي‌ترسيد و به اعتقادات خود عمل مي‌كرد كوچكترين مناقشه‌ای صورت دهيد.

ما احساس خسارت مي‌كنيم، احساس مي‌كنيم ستم خيلی بزرگی به ملت عراق شده است. احساس مي‌كنيم ملت عراق از ناحيه حاكميت و جامعه بين الملل دچار بحران شديدی است و از گرسنگي، آوارگی و كشتار رنج مي‌برد و اين جنايت شايد سخت‌ترين رنجی باشد كه ملت عراق گرفتار آن شده است. نمي‌دانيم كه ملت عراق چه واكنشی نشان خواهد داد؟ شنيده‌ايم بعضی واكنش‌های خشمگنانه‌ صورت گرفته است ولی بايد بدانيم كه تمام عراق تحت سيطره دستگاههای اطلاعاتی و آهن و آتش است.

اين مرد شهيد مظلومی است. برای  اسلام زيست و برای اسلام مُرد

همه يك صدا اين جنايت را محكوم كنيد. نگذاريد حرفهای بي‌ربط بيان شود. همه بايد يك صدا باشند.و ما بايد تلاش كنيم كه باقيمانده حوزه علميه نجف اشرف را حفظ كنيم. حوزه‌ای كه نظام ديكتاتوری آن را ترور كرده است و مراجع دينی آن تا هنوز در معرض خطر قرار دارند.


منبع:سایت بینات

تهیه و فرآوری: گروه حوزه علمیه