تبیان، دستیار زندگی
امیری به شاهزاده گفت : من عاشق تو هستم . شاهزاده گفت : زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است . امیر برگشت و دید هیچکس نیست . شاهزاده گفت :عاشق نیستی عاشق به غیر نظر نمی کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زیباتر از من خواهرم است
عینک آفتابی

امیری به شاهزاده گفت : من عاشق تو هستم . شاهزاده گفت : زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است . امیر برگشت و دید هیچکس نیست . شاهزاده گفت :عاشق نیستی عاشق به غیر نظر نمی کند.

او را به بهشت ببرید
امید

شخصی را به جهنم می بردند.در راه بر می‌گشت و به عقب خیره می‌شد. ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببرید. فرشتگان پرسیدند چرا؟پروردگار فرمود: او چند بار به عقب نگاه کرد... او امید به بخشش داشت.


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از hamidjorablo