تبیان، دستیار زندگی
همه مداد رنگی ها مشغول بودند. به جز مداد سفید ! هیچ کسی به او کاری نمی داد! همه میگفتند: تو به هیچ دردی نمی خوری ! یک شب که مداد رنگی ها در سیاهی کاغذ گم شده بودند، مداد سفید تا صبح کار کرد. ماه کشید ،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تو به هیچ دردی نمیخوری

مداد رنگی ، کاغذ

همه مداد رنگی ها مشغول بودند.

به جز مداد سفید !

هیچ کسی به او کاری نمی داد!

همه میگفتند: تو به هیچ دردی نمی خوری !

یک شب که مداد رنگی ها در سیاهی کاغذ گم شده بودند، مداد سفید تا صبح کار کرد.

ماه کشید ،

مهتاب کشید ،

و آنقدر ستاره کشید که کوچک وکوچک تر شد.

صبح توی جعبه ی مداد رنگی  دیگر مداد سفیدی نبود !

جای خالی او با هیچ رنگی پر نشد.

سخن روز :

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند .


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از maryamneda60