تبیان، دستیار زندگی
نان وجود ندارد سید عبدالجبار کاکایی - شاعر معاصر ، گفت : موثرترین شیوه برای مقابله با اقدامات ضد دینی دشمنان ، ورود از زاویه هنر و ادبیات است ، زیرا این تحرکات از حوزه هنر اتفاق افتاده بنابراین مناسب ترین شیوه برای مقابله با...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تشکلی از اهل ادب در مقابله

با تحرکات فرهنگی دشمنان وجود ندارد


سید عبدالجبار کاکایی - شاعر معاصر ، گفت : موثرترین شیوه برای مقابله با اقدامات ضد دینی دشمنان ، ورود از زاویه هنر و ادبیات است ، زیرا این تحرکات از حوزه هنر اتفاق افتاده بنابراین مناسب ترین شیوه برای مقابله با آن ، اتخاذ شیوه های فرهنگی است

با بیان این مطلب افزود : کشاندن این موضوعات به مسائل سیاسی کار را مشکل تر و گره را کورترمی کند ، من این توان را درمجموعه فرهنگی کشورمان می بینم که به شکل شایسته ای با این موضوع برخورد کنند .

سید عبدالجبارکاکایی خاطرنشان کرد : متاسفانه هنوزتشکلی یا گروهی ازاهل ادب برای مقابله با تحرکات فرهنگی و توهین های دشمنان به وجود نیامده و این یک خلاء جدی است که باید جبران شود .

خالق " مرثیه روح " یاد آورشد : من به عنوان یک انسان مسلمان ، از یک فرد مسیحی بعید می دانم که به پیامبر( ص )توهین کند و آیین اسلام و شخصیت ها و مفاخر دین ما را تحقیر نماید ، چراکه شکل متقابلش دردین ما وجود نداشته و پیوسته از پیامبران و ادیان دیگر به نیکی یاد کرده ایم .

این شاعرمعاصرادامه داد : ممکن است دسیسه هایی پشت ماجرا باشد که ما مطلع نیستیم ، تحلیلی هست که اروپا می خواهد بین مسلمانان و مسیحیان اختلاف بیاندازد و دست آمریکایی ها در کار است و گروهی دیگرمی گویند دست اسرائیل درکاراست و ایجاد اختلاف بین مسلمانان و مسیحیان را به دنبال دارد ، درهرصورت ادیان تقدس دارند و احترام گذاشتن به آنها مورد تایید همگان است .

، گفت : احترام گذاشتن به شخصیت ها و مفاخردینی و اسطوره ها ، مسائلی بوده که هم حقوق بشر برآن تاکید داشته وهم علماء و دانشمندان همه ملل بر آن اتفاق نظر دارند و به نظرمن اعمال قبیحی چون توهین به ادیان و بزرگان دین ، اصلا پذیرفته نیست .

منبع : خبرگزاری مهر